Jernbane.net

Hjem > Tyskland > Baner og stasjoner > 328 Halberstadt - Blankenburg - Königshütte (delvist †)
Støtt oss
Ukens Bilde
X14 3240 på kurvigt skarvspår vid Mollaryd
Fotograf: Arne Arvidsson

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
TMY 1416 med tømmertog ved Svenneby sidespor rett før Flisa.
Fotograf: Tore Wahl

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
TJF Rst 89117 Hultsfred-Västervik speglar sig i Långsjön
Fotograf: Viktor Molander

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


328 Halberstadt - Blankenburg - Königshütte (delvist †)

Historikk

Rübelandbahn är en järnvägslinje i Harz. Banan hade två stationer som betecknades år 1927 som centralstation. Rübelandbahn gick en gång från Blankenburg till Tanne (Openstreetmap) och har en intressant historia varför den inledande texten blir lite längre. Jag börjar bäst i mellersta devon, där var dagens mål en blandning av undervattensvulkaner och korallrev. Under åremiljonernas lopp blev resultatet Elbingeröder Komplex, en geologisk formation i Harz som innehåller järn och kalk och är därmed orsaken till gruvindustrin i Elbingerode (numera nerlagd) och Rübeland och också till droppstensgrottorna i Rübeland.

Rübelandbahn byggdes av Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn (HBE) vars stambana öppnades 31 mars 1873. Runt tolv år senare tillkom fortsättningen upp in i Harz. Att bygga banan var problematisk på grund av topografin. Att byta riktning i Michaelstein löste en del av problemen, dessutom utrustades delsträckor med kuggstång (den första linjen med systemet Abt). 1 november 1885 kunde därmed banans första del mellan Blankenburg och Rübeland öppnas (1 maj 1886 för persontrafiken). 1 maj 1886 tillkom fortsättningen till Elbingerode, 1 juni till Königshütte (samt persontrafik Rübeland - Königshütte) och 15 oktober samma år fortsättningen till Tanne för både gods- och persontrafiken. Banan ledde till att kalkstensbrotten i Rübeland blomstrade (dess ägare Feld-Werke är i dag banans enda kund). 1 maj 1907 tillkom sidolinjen Elbingerode - Drei Annen Hohne som stängdes hösten 1964.

Trafiken på Rübelandbahn växte, efter 25 år var banan överbelastad. Kuggstångsdriften var största trafikhinder (dyrt att underhålla och låga hastigheter). Detta togs som anledning att modernisera banan och avskavva kuggstången. Som ett första steg beställde HBE hos Borsig i Berlin fyra starka ånglok utan kuggstång, s.k. Tierklasse (loken fick namn efter djur), som levererades 1920/1921. Fler lok av andra serier levererades senare så att kuggstångsdriften upphörde under 1920-talets slut.

Ungefär samma tid planerade HBE att nybygga linjen mellan Blankenburg och Rübeland. Detta genomfördes bara mellan Hüttenrode och Rübeland, bandelen öppnades 12 februari 1931. Här kunde lutningen som måste trafikeras med dem lastade godstågen reduceras från 60 till 28,2 ‰. Rübelands gamla station (just den som betecknades år 1927 som centralstation) ligger sedan dess utanför linjen men finns kvar än i dag. Mitt i Rübeland byggde HBE en ny station, Rübeland-Tropfsteinhöhlen, med ett pampigt stationshus.

Efter kriget övertogs HBE 1 april 1949 av Deusche Reichsbahn. Trafiken blomstrade, godstågen behövde delvist tre ånglok. Detta var orsaken till att man elektrifierade linjen mellan Blankenburg och Königshütte december 1965. Man valde 25 kV/50 Hz eftersom linjen låg (och ligger) långt borta från andra elektrifierade järnvägslinjer. Mellan Königshütte och Tanne slutade persontrafiken september 1965, vid årsslutet 1968 stängdes bandelen som revs senare.
Under åren 1957 - 1965 gick många eller till och med alla persontåg med tågbussar, godstrafiken gav ingen plats till persontåg på banan. Elektriska persontåg gick först sedan 30 juli 1967, mellan december 1965 och denna dag var de diesellokdragna eftersom den elektriska driften berörde sprängningarna i ett stenbrott och måste därför avstängas under vissa dagstider. På Rübelandbahn gick 15 ellok littera E 251 (251/171) som byggdes speciellt för denna linje och dess godstrafik. På grund av linjens lutning går alla godståg med ett lok fram och ett bak medan persontågens lok gjorde rundgång i Michaelstein. I samband med elektrifieringen stängdes Elbingerodes centralstation, den användes under senare år bara för lastning. Persontågen stannade sedan dess bara vid gamla Westbahnhof som fick namnet Elbingerode.

Med Wende 1989/1990 förändrades Rübelandbahn en fjärde gång. För persontrafiken infördes först en styv tidtabell med delvis timmestrafik, men antalet resenärerna var lågt. Därför slutade persontrafiken 30 maj 1999 mellan Elbingerode och Königshütte (mellan Hornberg och Königshütte är linjen ur drift). Tågen som bestod av ett lok och en vagn gick numera endast mellan Blankenburg och Elbingerode med tio minuter uppehåll för rundgång i Michaelstein mitt i skogen. Runt årsskiftet 2000/2001 kom diesellok littera 218 med manövervagnar. Nu kunde uppehållet i Michaelstein kortas och direkta tåg mellan Halberstadt och Elbingerode införas. Men detta ledde inte till att det kom fler resenärer. Därför drog trafikhuvudmannen Nasa nödbromsen och 10 december 2005 slutade persontrafiken mellan Blankenburg och Elbingerode.

Under sommaren 2004 kom nya lok för godstrafiken: Littera 185 och 189 tog över, men 189 klarade inte trafiken. Men 1 april 2005 övertog Osthavelländische Eisenbahn (i dag hvle) merparten av godstrafiken med diesellok eftersom DB ville höja priste starkt. Under mitten av året slutade därför den elektriska driften, också DB:s få godståg gick nu med diesel. DB Netz skulle nu stänga banan men Fels-Werke tog över. sedan januari 2009 går åter elektriska tåg, tågledaren sitter i ställverket i Rübeland. Mellan där och Blankenburg får bara ett tåg vara på banan. Under vissa dagar går det ångtåg med 95 027, "Mammut" som är det enda bevarade loket av Tierklasse står i lokstallet på Rübelands gamla station.

(Text: Sören Heise, februari 2015)

Historikk

Rübelandbahn är en järnvägslinje i Harz. Banan hade två stationer som betecknades år 1927 som centralstation. Rübelandbahn gick en gång från Blankenburg till Tanne (Openstreetmap) och har en intressant historia varför den inledande texten blir lite längre. Jag börjar bäst i mellersta devon, där var dagens mål en blandning av undervattensvulkaner och korallrev. Under åremiljonernas lopp blev resultatet Elbingeröder Komplex, en geologisk formation i Harz som innehåller järn och kalk och är därmed orsaken till gruvindustrin i Elbingerode (numera nerlagd) och Rübeland och också till droppstensgrottorna i Rübeland.

Rübelandbahn byggdes av Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn (HBE) vars stambana öppnades 31 mars 1873. Runt tolv år senare tillkom fortsättningen upp in i Harz. Att bygga banan var problematisk på grund av topografin. Att byta riktning i Michaelstein löste en del av problemen, dessutom utrustades delsträckor med kuggstång (den första linjen med systemet Abt). 1 november 1885 kunde därmed banans första del mellan Blankenburg och Rübeland öppnas (1 maj 1886 för persontrafiken). 1 maj 1886 tillkom fortsättningen till Elbingerode, 1 juni till Königshütte (samt persontrafik Rübeland - Königshütte) och 15 oktober samma år fortsättningen till Tanne för både gods- och persontrafiken. Banan ledde till att kalkstensbrotten i Rübeland blomstrade (dess ägare Feld-Werke är i dag banans enda kund). 1 maj 1907 tillkom sidolinjen Elbingerode - Drei Annen Hohne som stängdes hösten 1964.

Trafiken på Rübelandbahn växte, efter 25 år var banan överbelastad. Kuggstångsdriften var största trafikhinder (dyrt att underhålla och låga hastigheter). Detta togs som anledning att modernisera banan och avskavva kuggstången. Som ett första steg beställde HBE hos Borsig i Berlin fyra starka ånglok utan kuggstång, s.k. Tierklasse (loken fick namn efter djur), som levererades 1920/1921. Fler lok av andra serier levererades senare så att kuggstångsdriften upphörde under 1920-talets slut.

Ungefär samma tid planerade HBE att nybygga linjen mellan Blankenburg och Rübeland. Detta genomfördes bara mellan Hüttenrode och Rübeland, bandelen öppnades 12 februari 1931. Här kunde lutningen som måste trafikeras med dem lastade godstågen reduceras från 60 till 28,2 ‰. Rübelands gamla station (just den som betecknades år 1927 som centralstation) ligger sedan dess utanför linjen men finns kvar än i dag. Mitt i Rübeland byggde HBE en ny station, Rübeland-Tropfsteinhöhlen, med ett pampigt stationshus.

Efter kriget övertogs HBE 1 april 1949 av Deusche Reichsbahn. Trafiken blomstrade, godstågen behövde delvist tre ånglok. Detta var orsaken till att man elektrifierade linjen mellan Blankenburg och Königshütte december 1965. Man valde 25 kV/50 Hz eftersom linjen låg (och ligger) långt borta från andra elektrifierade järnvägslinjer. Mellan Königshütte och Tanne slutade persontrafiken september 1965, vid årsslutet 1968 stängdes bandelen som revs senare.
Under åren 1957 - 1965 gick många eller till och med alla persontåg med tågbussar, godstrafiken gav ingen plats till persontåg på banan. Elektriska persontåg gick först sedan 30 juli 1967, mellan december 1965 och denna dag var de diesellokdragna eftersom den elektriska driften berörde sprängningarna i ett stenbrott och måste därför avstängas under vissa dagstider. På Rübelandbahn gick 15 ellok littera E 251 (251/171) som byggdes speciellt för denna linje och dess godstrafik. På grund av linjens lutning går alla godståg med ett lok fram och ett bak medan persontågens lok gjorde rundgång i Michaelstein. I samband med elektrifieringen stängdes Elbingerodes centralstation, den användes under senare år bara för lastning. Persontågen stannade sedan dess bara vid gamla Westbahnhof som fick namnet Elbingerode.

Med Wende 1989/1990 förändrades Rübelandbahn en fjärde gång. För persontrafiken infördes först en styv tidtabell med delvis timmestrafik, men antalet resenärerna var lågt. Därför slutade persontrafiken 30 maj 1999 mellan Elbingerode och Königshütte (mellan Hornberg och Königshütte är linjen ur drift). Tågen som bestod av ett lok och en vagn gick numera endast mellan Blankenburg och Elbingerode med tio minuter uppehåll för rundgång i Michaelstein mitt i skogen. Runt årsskiftet 2000/2001 kom diesellok littera 218 med manövervagnar. Nu kunde uppehållet i Michaelstein kortas och direkta tåg mellan Halberstadt och Elbingerode införas. Men detta ledde inte till att det kom fler resenärer. Därför drog trafikhuvudmannen Nasa nödbromsen och 10 december 2005 slutade persontrafiken mellan Blankenburg och Elbingerode.

Under sommaren 2004 kom nya lok för godstrafiken: Littera 185 och 189 tog över, men 189 klarade inte trafiken. Men 1 april 2005 övertog Osthavelländische Eisenbahn (i dag hvle) merparten av godstrafiken med diesellok eftersom DB ville höja priste starkt. Under mitten av året slutade därför den elektriska driften, också DB:s få godståg gick nu med diesel. DB Netz skulle nu stänga banan men Fels-Werke tog över. sedan januari 2009 går åter elektriska tåg, tågledaren sitter i ställverket i Rübeland. Mellan där och Blankenburg får bara ett tåg vara på banan. Under vissa dagar går det ångtåg med 95 027, "Mammut" som är det enda bevarade loket av Tierklasse står i lokstallet på Rübelands gamla station.

(Text: Sören Heise, februari 2015)Halberstadt (0,0)
I alt 1 bilde
Halberstadt, Centralstationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Halberstadt, Centralstationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Halberstadt Oststraße (2,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Halberstadt-Spiegelsberge (4,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Langenstein (9,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Börnecke (Harz) (14,7)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Blankenburg (18,9=0,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Blankenburg Nord Gbf. (1,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Blankenburg Westend † (3,8)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Michaelstein † (5,6)
Michaelstein, spåret till Hüttenrode t h o till Blankenburg t v
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Michaelstein, spåret till Hüttenrode t h o till Blankenburg t v
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Michaelstein, 171 005-2 gör rundgång
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Michaelstein, 171 005-2 backar till tåget efter rundgång
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Linjebilder Michaelstein - Braunesumpf
I alt 1 bilde
Lite ovanliga slipers på banan (Hüttenrode - Michaelstein)
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Lite ovanliga slipers på banan (Hüttenrode - Michaelstein)
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Braunesumpf † (8,0)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hüttenrode † (9,7)
I alt 1 bilde
Hüttenrode, möte m pt med 171 001-1
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Hüttenrode, möte m pt med 171 001-1
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Neuwerk † (12,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Rübeland Alter Bahnhof †
Rübeland: Den gamla stationens stationshus
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Rübeland: Förgreningen väster om stationen, neråt spåret till gamla stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Rübeland: Den gamla stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Rübeland: Kuggstång System Abt vid gamla stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Bro „Haus am Stein”
Rübeland: Den gamla och den nya linjen vid "Haus am Stein"-bron
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Rübeland: Den gamla och den nya linjen vid "Haus am Stein"-bron
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Bron "Haus am Stein" efter Rübeland
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Rübeland † (14,2)
Rübeland: Stationshuset
© Sören Heise
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Rübeland: En grottbjörn och Rübelands signaler mot Elbingerode
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Rübeland: Ställverket
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Rübeland: Stationen
© Sören Heise
Finn i Postvogna


Industrispåret till Werk 2 Kaltes Tal
I alt 1 bilde
Industrispåret till Werk 2 Kaltes Tal korsar landsvägen
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Industrispåret till Werk 2 Kaltes Tal korsar landsvägen
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Mühlental † (15,9)
Mühlental, tidigare hållplats
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Mühlental, tidigare hållplats
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Plankorsningen vid Mühlental, i bakgrunden karstlandskapet
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Elbingerode Ladestelle †
Elbingerode Ladestelle, här låg en gång stadens centralstation
© Sören Heise
Finn i Postvogna
km 17,1
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Elbingerode Ladestelle, här låg en gång stadens centralstation
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Elbingerode Ladestelle, med staden i bakgrunden
© Sören Heise
Finn i Postvogna

Elbingerode (Harz) † (18,2)
Elbingerode
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Järnvägsstationen i Elbingerode
© Sören Heise
Finn i Postvogna
Elbingerode
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Elbingerode, möte gt m två 171 lok
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Hornberg † (20,8)
I alt 1 bilde
Kalkwerk Hornberg
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Kalkwerk Hornberg
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Königshütte (Harz) † (23,2)
Köningshütte, 171 005-2 gör rundgång
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Königshütte, 171 005-2 ank med persontåg fr Halberstadt
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Köningshütte, 171 005-2 gör rundgång
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Königshütte, 171 005-2 med tåg till Halberstadt
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Tanne † (30,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com