Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Ny banestrekning )
Støtt oss
Ukens Bilde
ukens bilde
EL16 2209 med 5804 i Sundland
Fotograf: Jon-Andreas Sognnæs

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Euskotren 904, Hendaye, Frankrike
Fotograf: Göran Bæckström

Tidligere Dagens Bilde


Siste opplastninger
Siste innlegg
facebook

Vestfoldbanen Drammen - Porsgrunn ( Ny banestrekning )

Helt siden 1881 har togene slitt seg forbi bratt terreng og dårlige skinneganger på den 35 kilometer lange strekningen mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen.

Snart blir det bedre: I 2012 kom man endelig i gang med utbyggingen av den nye jernbanetraseen, som blir 22,5 kilometer lang og bygges ut med syv tunneler og ti bruer. 

Reisetiden går ned fra 34 minutter til 12 minutter, som i stor grad skyldes at sporet rettes ut og gjøres kortere. I tillegg dimensjoneres det for at togene kan holde hastigheter opp mot 250 km/t.

Den største gevinsten med den nye jernbanetraséen er en reisetid redusert med 20 minutter. Fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,2 milliarder kroner (2016).
Norsk Stål har bidratt med 17.000 tonn ferdig armeringsstål til det storstilte infrastrukturprosjektet.
Totalt har 3 av de 4 entreprisene i prosjektet (Skanska, Veidekke og Implenia) valgt Norsk Stål som sin leverandør.

I henhold til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-29 skal det bygges:
• Sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg i 2024
• Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik til 2032 (som gir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn)
• Ti nye stasjoner

Helt siden 1881 har togene slitt seg forbi bratt terreng og dårlige skinneganger på den 35 kilometer lange strekningen mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen.

Snart blir det bedre: I 2012 kom man endelig i gang med utbyggingen av den nye jernbanetraseen, som blir 22,5 kilometer lang og bygges ut med syv tunneler og ti bruer. 

Reisetiden går ned fra 34 minutter til 12 minutter, som i stor grad skyldes at sporet rettes ut og gjøres kortere. I tillegg dimensjoneres det for at togene kan holde hastigheter opp mot 250 km/t.

Den største gevinsten med den nye jernbanetraséen er en reisetid redusert med 20 minutter. Fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,2 milliarder kroner (2016).
Norsk Stål har bidratt med 17.000 tonn ferdig armeringsstål til det storstilte infrastrukturprosjektet.
Totalt har 3 av de 4 entreprisene i prosjektet (Skanska, Veidekke og Implenia) valgt Norsk Stål som sin leverandør.

I henhold til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-29 skal det bygges:
• Sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg i 2024
• Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik til 2032 (som gir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn)
• Ti nye stasjoner



Drammen (Km 52,86)
I alt 1 bilde
Drammen 23. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna



Kobbervik start dobbeltspor (Km 60,98)
I alt 1 bilde
Sporvekselen på Kobbervik st.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna



Bru over E18 (ca. 160 m)
Sydgående 70 sett på vei inn på dobbeltsporet
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen ved Skoger
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Sydgående 70 sett på vei inn på dobbeltsporet
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna



Bru for Fv33 Gundesølina over jernbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Bru for Fv34 Unelsrødlina over jernbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Skoger blokkpost (Km 64,14)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Bru for Fv 313 Gamle Sørlandske hovedvei over jernbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Bru for Fv 956 Gutugata over jernbanen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Bru over elva Bremsa (394 m)
70 sett på Bremsa bru
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Godstog på Bremsa bru tatt fra Rølleshavgen
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
70 sett på Bremsa bru
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna
Bygget 1997


Galleberg (Km 68,14)
I alt 1 bilde
70 sett syd for Galleberg
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna



Åshaugen tunnel (ca. 120 m)
Tog 827 ved Åshaugen tunnel i Sande
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
Vestfoldbanen, ny strekning før Sande
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Tog 827 ved Åshaugen tunnel i Sande
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna



Sande (Km 72,86) (2001)
Sande stasjon (den nye)
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Sande stasjon 11-10-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Avgang på sekunde fra Sande med tog 836
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Sande stasjon
© Jan-Tore Egge
Finn i Postvogna




Sande blokkpost (Km 73,02)
Sande blokkpost.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna
Tog 827 ved Sande, Vestfoldbanen
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
Tog 832 ved Sande, Vestfoldbanen
© Andreas B Westheimer
Finn i Postvogna
Sande blokkpost.
© Jan-Inge K. Hansen
Finn i Postvogna



Holm blokkpost (Km 76,20)
I alt 1 bilde
Søndre ende på dobbeltspor ved Holm.
© Per Einar Oreberg
Finn i Postvogna



Nordre portal - Holmestrandsporten
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Holmestrand (Km 85,21) (2016)
Holmestrand Nye Stasjon
© Arve Rottem Stordal
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Befaring Hof - Nykirke med Hof Quiz og Turlag
© Arve Rottem Stordal
Finn i Postvogna
Holmestrand Nye stasjon
© Arve Rottem Stordal
Finn i Postvogna
Holmestrand Nye stasjon
© Arve Rottem Stordal
Finn i Postvogna




Søndre portal - Holmestrandsporten
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Nykirke krysningsspor (ca. 150 m) (Km 92,75)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Skoppum (Km 99,54)
I alt 1 bilde
Skoppum 2016
© Knut G. Bjerva
Finn i Postvogna



Jarlsbergtunnelen (1750 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Tønsberg (Km 113,76)
I alt 1 bilde
Tønsberg stasjon sett fra gatesiden.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna



Bru over Aulielva (45,8 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Stokke (Km 128,24)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Torp (Sandefjord lufthavn) (Km 135,10) (2008)
Tog 826 på vei inn til Torp/Sandefjord Lufthavn
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Tog 826 på vei inn til Torp/Sandefjord Lufthavn
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Torp Sandefjord Lufthavn?
© Vestein Øvrom
Finn i Postvogna
Toget byttes med buss
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna



Sandefjord (Km 139,52)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Bru over Numedalslågen (164,5 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Herregårdssletten tunnel (102 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Larvik (Km 158,66)
I alt 1 bilde
Txp Larvik og tog 812 i bakgrunn
© Rolf Støen
Finn i Postvogna



Undergang for Stavernsveien (ca. 30 m)
I alt 1 bilde
Undergangen Stavernveien 2004 © Thor Ludvigsen
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna



Bru over Farriselva (102 m)
I alt 1 bilde
Bru over Farrisælva ved Mellomdammen, Larvik
© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna



Gammel strekning til Porsgrunn via Eidanger stasjon
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Kleivertunnelen (3670 m)
Paulertjønnbrua med Kleivertunnelen i bakgrunn
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Paulertjønnbrua med Kleivertunnelen i bakgrunn
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Martineåsen med inn/utgang av Kleivertunnelen
© Rolf Støen
Finn i Postvogna
Kleivertunnelen 3670 meter lang



Paulertjønnbrua (345 m)
I alt 1 bilde
Ny del av Porsgrunn - Larvik traseen.
© Finn Lund
Finn i Postvogna



Paulertjønn viltkryssing (kulvert) (87 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Hallevannetbrua (438 m)
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Ny del av Porsgrunn - Larvik traseen.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna




Østre Hobekkbrua (45 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Vestre Hobekkbrua Fv30, Sørlandske hovedvei (72 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Tjønnemyr viltkryssing (kulvert) (170 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Askeklovatunnelen (110 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Askeklovatunnelen 110 meter lang


Hovåstunnelen (170 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Hovåstunnelen 178 meter lang


Solumbrua (197 m)
Ny del av Porsgrunn - Larvik traseen.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Ny del av Porsgrunn - Larvik traseen.
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Solum bru
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Solum bru
© Finn Lund
Finn i Postvogna




Skillingsmyrbrua Fv30, Sørlandske hovedvei (74 m)
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna



Nøklegårdtunnelen (3810 m)
Skillingsmyr tunnel, østre åpning
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Skillingsmyr tunnel, østre åpning
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Nøklegårdtunnelen 3810 meter lang


Gunnarsrød bru
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Langangentunnelen (635 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Langangentunnelen 635 meter lang


Ønna bru (220 m)
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna



Storbergtunnelen (4680 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Storbergtunnelen 4680 meter lang


Herregårdsbrua (36 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Eidangertunnelen (2080 m)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.

Eidangertunnelen 2080 meter lang


Sidespor til Norcem i bru over banen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Sporveksel - gammel strekning fra Larvik
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Dobbelspor slutter
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Bru over Stangs gate
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




FV 356 / Jernbanegata i bru over banen
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Sidespor til Norsk Hydro, Herøya
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.




Porsgrunn (Km 190,12)
Venterommet på Porsgrunn stasjon
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Venterommet på Porsgrunn stasjon
© Geir Anders Langangen
Finn i Postvogna
Porsgrunn stasjon
© Andreas W.
Finn i Postvogna
Sommertoget
© Aksel Lister
Finn i Postvogna



andre
I alt 1 bilde
Ny trase Larvik - Porsgrunn, her mellom Hallevann og Langangen
© Finn Lund
Finn i Postvogna



Booking.com
Booking.com