Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora
Støtt oss
Ukens Bilde
Rc4 1156 i Öxnered
Fotograf: Markus Blidh

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
Makadamtåg på Bohusbanan.
Fotograf: Markus Strinning

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 Kristinehamn (Khn) (Km 0.0)
Kristinehamn, Y7
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Kristinehamn - här börjar Inlandsbanan
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Kristinehamn, Y7
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Kristinehamn, Y7
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Ansluter till Värmlandsbanan / Nordvästra Stambanan
Bandel 133, SJ-distrikt II

Legg til informasjon om 17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora - Kristinehamn (Khn) (Km 0.0)


Spjutbäcken (Spjb) (Km 2,244)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Elfbroväxeln (Km 4,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hedkullen lp (Hkn) (Km 9,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sjöändan (Sjn) (Km 10,153)
Sjöändan
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Sjöändan
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Sjöändan vsi, Inlandsbanan km 10+123
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Sjöändan
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Grenviken hpr (Grvk) (Km 11,999)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ullvettern hpr (Ulvt) (Km 13,874)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nässundet (Nd) (Km 16,356)
Nässundet stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Nässundet ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nässundet
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Venter på tog i Nässundet
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Bru over Nässundet
TMZ 109 med gt 47973 passerar Nässundet
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Tmy 105 på bru over Bergslagskanalen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Tmy 105 krysser Bergslagskanalen ved Nässundet
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
TÅGAB T43 111 med godtoget til Filipstad ved Nässundet
© Kasper Pedersen
Finn i Postvogna


Stockviken (Stvk) (Km 19,443)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Släbråten (Slä) (Km 22,647)
I alt 1 bilde
Jååj tåget vid Släbråten
© Hans sjögren
Finn i Postvogna
Jååj tåget vid Släbråten
© Hans sjögren
Finn i Postvogna

Storfors (Sf) (Km 27,89)
Storfors
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Storfors ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Tmz 1410, passerer Storfors med tog fra Hällefors
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
SJ T43 251 i Storfors
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna


Storfors öfre hp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Solvik (Slvk) (Km 29,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Badsta hp (Bad) (Km 30,01)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Jordkullens grusgrop (Jkgp) (Km 32,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hättälven (Htlv) (Km 37,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nykroppa nedre lp (?) (Km 39)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nykroppa gamle station (Nka) (Km 39,904)
Skrotplatsen i Nykroppa
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Nykroppa med Y7 1141+1140
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Nykroppa gamla
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Skrotplatsen i Nykroppa
© David Sohlberg
Finn i Postvogna


Nykroppa Hpl (nye)
Nykroppa
©
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nykroppa
©
Finn i Postvogna
Nykroppa Inlandsbanan
©
Finn i Postvogna
Nykroppa nya
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ansluter till Bergslagsbanan och följer den till Daglösen
Bandel 133, SJ-distrikt II

Legg til informasjon om 17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora - Nykroppa Hpl (nye)


Nykroppa triangelspor
Nykroppatriangeln Sydifrån
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nykroppatriangeln Sydifrån
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nykroppatriangelns nya spår
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nykroppa mot Kristinehamn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Hornkullen (Km 177,519)
I alt 1 bilde
Hornkullen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hornkullen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru ved Daglösen
Daglösen, juli 1984
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Daglösen, juli 1984
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Daglösen, juli 1984
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Tågabs tåg Kristinehamn-Falun 17006 (här 17017) på väg till Daglösen för rundgång
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Daglösen (Km 184,65)
Daglösen
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Dagløsen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Daglösen
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Daglösen
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Daglösen lokomotivstall
Daglösen lokomotivstall 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Daglösen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Dagløsen 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Dagløsen 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Filipstad (Fid) (Km 193.0)
Filipstad
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Filipstad
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Filipstad Wasa bröd
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
TÅGAB T43 112 ankommer med en spärrfärd till Filipstad
© Arne Arvidsson
Finn i Postvogna


Persberg (Km 57,927)
Persberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Persberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Persberg på Inlandsbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Långban (Km 70,428)
I alt 1 bilde
Långban
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Långban
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Långbansände (Km 75,159)
Långbansände söderifrån
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Långbansände
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Långbansände söderifrån
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Långbansände, f.d. bangården
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Lesjöfors (Km 85,965)
Tidtabell for Filipstad 1985
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Lesjöfors
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Tidtabell for Filipstad 1985
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Lesjöfors
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Rämmen (Km 92,689)
I alt 1 bilde
Rämmen
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Rämmen
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna

Oforsen (Km 100,017)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Neva (Km 108,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sågen (Km 118,841)
Sågen 15. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sågen 15. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sågen 15. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sågen söderifrån
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Vakern (Km 130,845)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tretjärn (Km 141,513)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


1889 års bro över Västerdalälven
I alt 1 bilde
1889 års bro över Västerdalälven
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
1889 års bro över Västerdalälven
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

1936 års bro över Västerdalälven
1936 och 1889 års broar över Västerdalälven
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
1936 och 1889 års broar över Västerdalälven
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
1936 års bro över Västerdalälven
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
1936 års bro över Västerdalälven
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Vansbro (Km 149,983)
Vansbro stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Vansbro
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Vansbro
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Vansbro
© David Sohlberg
Finn i Postvogna


Dalasågen (Km 152,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Van (Km 163,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brintbodarna (Km 172,9)
Brintboderna stasjon - vanntårn
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Brintboderna stasjon - sett mot nord
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Brintboderna stasjon - vanntårn
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Brintboderna stasjon sett mot nord
© Ove Tovås
Finn i Postvogna


Gävunda (Km 181,7)
I alt 1 bilde
Gävunda stnhus
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Gävunda stnhus
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Vimo (Km 193,729)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Siljansfors (Km 200,91)
I alt 1 bilde
Siljansfors hållplats
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Siljansfors hållplats
© Peter Sandström
Finn i Postvogna

Vika (Km 210,2)
I alt 1 bilde
Efter södra Inlandsbanan
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Efter södra Inlandsbanan
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Lomsmyren (Km 216,2)
CD66.401 väntar på tillstånd att retunera till Mora
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Lomsmyren på Inlandsbanan
© Peter Flink
Finn i Postvogna
CD66.401 väntar på tillstånd att retunera till Mora
© Peter Flink
Finn i Postvogna
185.411 och T66.402 i Lomdmyren
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Wibe (Km 216,895)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mora industriområde (Km 218,45)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Morastrand (Km 219,594)
Morastrand
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Morastrand
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Chartertåg vid Mora strand.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Mora
Mora stasjon.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Mora stasjon fra bysiden.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Mora Stasjon, Inlandsbanan
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
Mora Res Centrum
© Knut Andvord
Finn i Postvogna


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com