Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora
Støtt oss
Ukens Bilde
Cargo Net 41901 med El16 2203 ved Brålanda
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Rc4's in the Snow
Fotograf: Deane Motis

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
CFL 1023+1146+1814+1807 med CF 6923 ved Kolding
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora
Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 

Signaler, trafikplatser mm
Följande förkortningar användes
Hsi  Huvudsignal 
Infsi  Infartsignal
Msi Mellansignal
Utfsi Utfartsignal
Ublsi Utfartsblocksignal
Mblsi Mellanblocksignal
Lpsi Linjeplatssignal
Vsi Vägkorsningssignal 
Hatavla  Hastighetstavla
Hp Hållplats
Lp Linjeplats
Hst Hållställe
(ATC)
Vägkorsningen övervakad av ATC 
   
< > (Klammer). Anger spårbeteckning, t ex: <1>, spår 1; <uppsp>,
uppspår.

 Kristinehamn (Khn) (Km 0.0)
Kristinehamn
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Kristinehamn
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Kristinehamn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Kristinehamn, Y7
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Ansluter till Värmlandsbanan / Nordvästra Stambanan
Bandel 133, SJ-distrikt II

Legg til informasjon om 17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora - Kristinehamn (Khn) (Km 0.0)


Spjutbäcken (Spjb) (Km 2,244)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Elfbroväxeln (Km 4,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hedkullen lp (Hkn) (Km 9,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sjöändan (Sjn) (Km 10,153)
Sjöändan
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Sjöändan
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Sjöändan vsi, Inlandsbanan km 10+123
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Sjöändan
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Grenviken hpr (Grvk) (Km 11,999)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ullvettern hpr (Ulvt) (Km 13,874)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nässundet (Nd) (Km 16,356)
Venter på tog i Nässundet
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 14 bilder - se alle
Nässundet stasjon
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nässundet ©Ronny Maarud
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nässundet
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Bru over Nässundet
Jååj tåget vid Nässundet
© Hans sjögren
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Jååj tåget vid Nässundet
© Hans sjögren
Finn i Postvogna
Tmy 105 på bru over Bergslagskanalen
© Jørn Ole Steina
Finn i Postvogna
Tågab Rc3 1063 tåg 7011 Mora-Göteborg korsar Bergslagskanalen och Nässundet
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna


Stockviken (Stvk) (Km 19,443)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Släbråten (Slä) (Km 22,647)
I alt 1 bilde
Jååj tåget vid Släbråten
© Hans sjögren
Finn i Postvogna
Jååj tåget vid Släbråten
© Hans sjögren
Finn i Postvogna

Storfors (Sf) (Km 27,89)
X420-transport i Storfors 2005-12-16. © Peter Berggren.
© Peter L
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Tänk, att ett tåg kan störa den fridfulla stämningen
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna
X420-transport i Storfors 2005-12-16. © Peter Berggren.
© Peter L
Finn i Postvogna
Storfors
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Storfors öfre hp
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Solvik (Slvk) (Km 29,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Badsta hp (Bad) (Km 30,01)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Jordkullens grusgrop (Jkgp) (Km 32,9)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Hättälven (Htlv) (Km 37,2)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nykroppa nedre lp (?) (Km 39)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nykroppa gamle station (Nka) (Km 39,904)
Nykroppa gamla
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Nykroppa med Y7 1141+1140
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Skrotplatsen i Nykroppa
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Nykroppa från ovan.
© Urban Lavén
Finn i Postvogna


Nykroppa Hpl (nye)
Nykroppa nya hållplatsen
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nykroppa
©
Finn i Postvogna
Nykroppa Inlandsbanan
©
Finn i Postvogna
Nykroppa nya
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Ansluter till Bergslagsbanan och följer den till Daglösen
Bandel 133, SJ-distrikt II

Legg til informasjon om 17 - Inlandsbanan Kristinehamn - Lesjöfors - Mora - Nykroppa Hpl (nye)


Nykroppa triangelspor
Nykroppa Km100
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Nykroppatriangeln Sydifrån
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nykroppatriangelns nya spår
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Nykroppa mot Kristinehamn
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Hornkullen (Km 177,519)
I alt 1 bilde
Hornkullen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Hornkullen
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Bru ved Daglösen
Daglösen, juli 1984
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Daglösen, juli 1984
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Daglösen, juli 1984
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Tågabs tåg Kristinehamn-Falun 17006 (här 17017) på väg till Daglösen för rundgång
© Leif Jakobsson
Finn i Postvogna

Daglösen (Km 184,65 )
Daglösen
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Dagløsen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Daglösen
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Daglösen
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Daglösen lokomotivstall
Daglösen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Daglösen
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Dagløsen 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Daglösen lokomotivstall 2003
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Filipstad (Fid) (Km 193.0)
Filipstad, Y1 1271
© Dan Carlsson
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Filipstad
© Joachim Eliasson
Finn i Postvogna
Filipstad lokomotivstall
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Filipstad station på Inlandsbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


Persberg (Km 57,927)
Persberg på Inlandsbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Persberg
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Persberg på Inlandsbanan
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna

Långban (Km 70,428)
I alt 1 bilde
Långban
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Långban
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Långbansände (Km 75,159)
Långbansände, f.d. bangården
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Långbansände
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Långbansände söderifrån
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Långbansände, f.d. bangården
© Markus Blidh
Finn i Postvogna

Lesjöfors (Km 85,965)
Lesjöfors
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
I alt 9 bilder - se alle
Lesjöfors
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Den gang det var tog i Lesjöfors
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Lesjöfors
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna


Rämmen (Km 92,689)
I alt 1 bilde
Rämmen
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna
Rämmen
© Michael Erhardsson
Finn i Postvogna

Oforsen (Km 100,017)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Neva (Km 108,4)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sågen (Km 118,841 )
Sågen 15. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Sågen 15. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sågen 15. juli 2005.
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Sågen söderifrån
© Jan Olsson
Finn i Postvogna


Vakern (Km 130,845)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Tretjärn (Km 141,513)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Vansbro (Km 149,983)
Vansbro stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Vansbro
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Vansbro
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Vansbro stasjon
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna


Dalasågen (Km 152,1)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Van (Km 163,3)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Brintbodarna (Km 172,9)
Brintboderna stasjon - uthus
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
I alt 10 bilder - se alle
Brintboderna stasjonsbygning
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Brintboderna stasjon - vanntårn
© Ove Tovås
Finn i Postvogna
Brintboderna stasjon - vanntårn
© Ove Tovås
Finn i Postvogna


Gävunda (Km 181,7)
I alt 1 bilde
Gävunda stnhus
© Jan Olsson
Finn i Postvogna
Gävunda stnhus
© Jan Olsson
Finn i Postvogna

Vimo (Km 193,729)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Siljansfors (Km 200,91)
I alt 1 bilde
Siljansfors hållplats
© Peter Sandström
Finn i Postvogna
Siljansfors hållplats
© Peter Sandström
Finn i Postvogna

Vika (Km 210,2)
I alt 1 bilde
Efter södra Inlandsbanan
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Efter södra Inlandsbanan
© David Sohlberg
Finn i Postvogna

Lomsmyren (Km 216,2)
Lomsmyren på Inlandsbanan
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Lomsmyren på Inlandsbanan
© Peter Flink
Finn i Postvogna
CD66.401 väntar på tillstånd att retunera till Mora
© Peter Flink
Finn i Postvogna
185.411 och T66.402 i Lomdmyren
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Wibe (Km 216,895)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Mora industriområde (Km 218,45)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Morastrand (Km 219,594)
Chartertåg vid Mora strand.
© Peter Flink
Finn i Postvogna
Morastrand
© David Sohlberg
Finn i Postvogna
Chartertåg vid Mora strand.
© Peter Flink
Finn i Postvogna

Mora
Mora Res Centrum
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Mora stasjon fra bysiden.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Mora Stasjon, Inlandsbanan
© Kjell Klevsand
Finn i Postvogna
Mora res centrum
© Knut Andvord
Finn i Postvogna


andre
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Booking.com
Booking.com