Jernbane.net

Hjem > Sverige > Baner og stasjoner > 101 - Filipstad V –Nordmark–Geijersholm – Hagfors
Støtt oss
Ukens Bilde
Venter på toget
Fotograf: Jack Andresen

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
Miasteczko Śląskie og PKP Cargo ET22-972
Fotograf: Tore Wahl

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
DR 50.3656 med godstog i Bernburg
Fotograf: Ove Tovås

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


101 - Filipstad V –Nordmark–Geijersholm – Hagfors

Beskrivelse

Man kan dela in NKlJ:s bansystem i sex delar;
Filipstad - Nordmark (FNBJ);
Taberg - Nordmark - Skymnäsboden (UA/NKlJ);
Sjögränd - Edebäck (UA/NKlJ);
Björndalsbron - Munkfors (SMJ);
Munkfors - Karlstad (KMJ)
Karlstad - Skoghall (KSJ).
Dessutom fanns några bibanor som anslöt till NKlJ-banorna. 


2.1  FNBJ Filipstad - Nordmark

Sträckan Filipstad (Västra) - Nordmark var 16,9 km lång.
De trafikplatser som fanns var:

Filipstad V (Km 0) Station (tillhörde BJ - SJ) med anslutning till BJ:s bibana från Daglösen;
Finnshyttan (Km 2,5) Station (tillhörde MVJ/SJ) med anslutning till Mora - Vänerns Järnvägs bibana från Nyhyttan. Senare stickspår från nya inlandsbanelinjen Filipstad - Persberg. Industrispår till Finnshyttans och Storbrohyttans masugnar;
Änggruvorna (Km 4,8) station, ändrat till håll och lastplats;
Lersjöedet (Km 7,5) hållplats;
Fogdhyttan (Km 11,1) station, ändrat till håll- och lastplats ;
Finnmossen (Km 13,7) station. Spår till Finnmossens gruva (nedlagd 1973);
Nordmark (Km 16,9) station  där UA/NKlJ anslöt. Bibana utgick till Limkullens kalkbrott.

2.2 UA/NKlJ  Taberg - Nordmark - Skymnäsboden

Uddeholms Järnvägs huvudlinje gick  mellan Taberg och Skymnäsboden vid Klarälven och var 68 kilometer lång. Senare fick dock delen Nordmark - Taberg mera karaktären av en bibana.
När FNBJ och NKlJ blev sammanslagna gjordes kilometerräkningen om med km 0 i Filipstad.
Nedan anges kilometer enligt denna senare modell för banans trafikplatser:

Taberg (Km 5 från Nordmark); Håll- och lastplats för vagnslaster. Spår till gruvor och Tabergs kanal
Nordmarksberg (Km 4,1  från Nordmark). Håll- och lastplats för vagnslaster. Spår till gruvor;
Nordmark (Km 16,9) - se stycket ovan;
Stjälpet (Km 21,9) hållplats;
Motjärnshyttan (Km 28,6) station med ursprunglig stavning Mokärnshyttan. Spår till hyttan;
Sundsjön (Km 34,2) station, ändrat till håll- och lastplats;
Gumhöjden [Gumma] (Km 39,6) hållplats;
Degelundsbäcken (Km 44,5) håll- och lastplats;
Musjöheden (Km 50,8) lastplats, grusgropsspår utgick, senare använt som timmerlastplats;
Geijersholm (Km 52,6) Station. Bibanor utgick till Malta kraftstation, Starrkärr lastageplats och Gustavsfors bruk;
Ängfallsheden (Km 55,5) lastplats;
Gärdet (Km 56,4) hållplats; Utgångspunkt för motorvagnstrafiken mot Karlstad.
Hagfors [nya stationen, den gamla låg även på km 57] (Km 57,3) Station, bibana utgick till Ullen;
Hagfors - Ranger (Km 58,6);
Dalkarlstorp (Km 59); Hållplats som låg inom Hagfors Ranger och som med modern nomenklatur skulle benämnas hållställe.
Sund (Km 61,2) Hållplats;
Stjärnsfors (Km 63,9); Station , senare ändrad till håll- och lastplats. Spårsanslutning till Stjerns bruk.
Uddeholm (Km 65,2) station. Stationshuset ombyggt 1935;
Sjögränd (Km 67,8) station. Linjen till Edebäck ansluter.
Lastageplats vid Rådasjön;

Klockersta (Km 70,6) hållplats. Ursprungligt namn: Råda;
Råda (Km 72,2), station ursprungligt namn: Årås.
Bibana utgick till Krakeruds kraftstation.
Busslinje till norra Klarälvdalen utgick fram till 1962 då den flyttades till Uddeholm;

Myra (Km 75,9) Lastplats ändrad till håll-  och lastplats.
Senare ändrat till station dock obevakad från 1956.
Bibana till Forshults kraftstation;

Björndalsbron (Km 77,1) förgreningstation mellan 1890 och ca 1920;
Skymnäsboden (Km  80) lastplats namnändrad från Skymnäs. Anslutning till sjötrafik till Munkfors;

2.3  UA/NKlJ   Sjögränd - Edebäck

Banan till Sjögränd vara bara 4 kilometer lång och den enda trafikplatsen var stationen Edebäck vid km 72. Namnändring från Edlebäck 1879.
Här fanns anslutning till båttrafik mot norra Klarälvdalen. Den seglingsbara banan mellan Edebäck och Vingängssjön är cirka 80 kilometer.

Längs banan fanns dock en banvaktsstuga vid Skubba och ännu på 1970-talet fanns en kilometerskylt utanför vid gamla banvallen visande kilometer 51, troligen minnande om en äldre kilometerräkning.

2.4 SMJ Skymnäs - Munkfors

Bandelen mellan Björndalsbron och Munkfors var drygt 14 kilometer lång. Björndalsbron var igen egentlig trafikplats utan en växel vid km 77,1 som delade banorna mot Munkfors och Skymnäsboden.
De trafikplatser som fanns var:


By (Km 80,7) hållplats. Flyttad till km 80,4 1959;
Höje (Km 83,8) station;
Bogerud (Km 88,4) hållplats;
Munkfors (Km 91,4) station. Industrispår.
Båtled på Klarälven till Dejefors.

2.5 KMJ Munkfors - Karlstad Ö

Karlstad - Munkfors järnväg fick en lite annan karaktär än de tidigare byggda banorna, dels anlades ett större antal trafikplatser, många hållplatser, vilket visade att man redan från början inriktade sig ävrn på den lokala persontrafiken. Vidare fick stationer och banvaktstugor en gemensam arkitektur, de tidigare bandelarna hade ganska variabel flora med byggnadsstilar. KMJ var 59 kilometer lång, spåret till Karlstads hamn oräknat. Trafikplatserna efter Munkfors var:

Blia (Km 93,3) hållplats;
Holsby (Km 95,6) håll- och lastplats;
Bengtsbol (Km 98,0) hållplats;
Ransäter (Km 100,7) station, obevakad från 1960-05-29;
Rud (Km 103,2) hållplats;
Olsäter (Km 107,0) station, obevakad från 1962-05-27;
Hällekil (Km 109,0) hållplats;
Övre Ullerud (Km 111,6) station, obevakad från 1957-06;
Forsnäs (Km 117) hållplats;
Dejeforsbruk (Km 119,3) station.
Obevakad från 1943-07-01 och senare ändrad till håll- och lastplats;

Deje (Km 120,5) station.; BJ korsade här linjen men hade egen station men från 1947 med gemensam skötsel. Stationshuset ombyggt 1948.
Stationen obevakad från 1991-01-07.
Överföringsramp.
Bruksspår till massafabrik.

Tjusbol (Km 122,5) hållplats;
Kvarntorp (Km 127,0) håll - och lastplats, även för vagnslaster.
Obevakad från 1943-07-01.
Sidospår borttagna 1954 och nedklassad till hållplats;

Grossbol (Km 128,2) hållplats;
Forshaga (Km 129,8) station;
Hjortmyren (Km 131,2) hållplats;
Skived (Km 131,9) station. Spår till lastplats för Forshaga bruk;
Åsvägen (Km ?) hållplats;
Ulvsby (Km 138,8) station;
Mosstorp  (Km ?) hållplats;
Gräsåsvägen (Km 141,8) hållplats;
Edsgatan (Km 143,8) station.
Ändrad till håll- och lastplats och sedan till hållplats och flyttad söderut;

Långnäs (Km 144,3) hållplats;
Kroppkärr (Km 148,9) hållplats;
Karlstad Östra (Km 150,3) station, tillhörde SJ.
Spår till hamnen och anslutning till SJ.

Karlstads hamn (Km 152) Lastplats;

2.6 KSJ Karlstad C - Skoghall

Den 8,5 kilometer långa banan till Skoghall utgick från Karlstad Central där man hade ”eget” spår. Dessutom fanns treskensspår mellan Östra stationen och förgreningspunkten Sjötullen. Senare lades treskenspår in på hela sträckan till Skoghall. På 1980-talet togs 891-mm skenan bort.
Följande trafikplatser fanns:

Karlstad Central (Km 151,5) Station, tillhör SJ;
Sjötullen (Km 152); Förgreningsväxel mellan SJ och KSJ.
Våxnäs (Km 153,2) station, ändrad till håll- och lastplats 1936;
Romstad (Km ?) hållplats;
Knapstad (Km 157,1) hållplats;
Skoghall (Km 159,9) station. 
Spår till industrier.

 • AA Atlas, Stockholm
 • AE Avonside Engine Company, Bristol
 • AEG AEG, Berlin
 • Arl Waggonfabriken, Arlöv, senare AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Arlöv
 • ASEA ASEA, Västerås
 • ASJL AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping
 • BH Black, Hawthorne & Co, Gateshead on Hyne
 • HC Hilding Carlsson, Umeå
 • HH Henry Hughes & Co, Loughborough
 • Hm Hässleholms Verkstäder
 • HMV Hagfors Mekaniska Verkstad
 • HR Hasselgrens, Rådane
 • Krh Kristinehamns Mekaniska Verkstad
 • KVAB Kalmar Verkstads AB
 • Lj Ljunggrens Mekaniska, Kristianstad
 • MV AB Motala Verkstad
 • MW Manning, Wardle & Co, Leeds
 • NH Nydqvist & Holm AB, Trollhättan
 • OK Orenstein & Koppel, Nowawes
 • VM ASJ Falun (Vagn- & Maskinfabriken)
 • WE Westinghouse, England
 • WF Westinghouse, Frankrike
 • WL Wallberg & Lundviks Mekaniska Verkstad, Vänersborg
 • WS Westinhouse - Scania
NKlJ Lokomotiver og motorvogner
NKlJ 41
[bilde]
AEG-lok NKlJ 41

Beskrivelse

Man kan dela in NKlJ:s bansystem i sex delar;
Filipstad - Nordmark (FNBJ);
Taberg - Nordmark - Skymnäsboden (UA/NKlJ);
Sjögränd - Edebäck (UA/NKlJ);
Björndalsbron - Munkfors (SMJ);
Munkfors - Karlstad (KMJ)
Karlstad - Skoghall (KSJ).
Dessutom fanns några bibanor som anslöt till NKlJ-banorna. 


2.1  FNBJ Filipstad - Nordmark

Sträckan Filipstad (Västra) - Nordmark var 16,9 km lång.
De trafikplatser som fanns var:

Filipstad V (Km 0) Station (tillhörde BJ - SJ) med anslutning till BJ:s bibana från Daglösen;
Finnshyttan (Km 2,5) Station (tillhörde MVJ/SJ) med anslutning till Mora - Vänerns Järnvägs bibana från Nyhyttan. Senare stickspår från nya inlandsbanelinjen Filipstad - Persberg. Industrispår till Finnshyttans och Storbrohyttans masugnar;
Änggruvorna (Km 4,8) station, ändrat till håll och lastplats;
Lersjöedet (Km 7,5) hållplats;
Fogdhyttan (Km 11,1) station, ändrat till håll- och lastplats ;
Finnmossen (Km 13,7) station. Spår till Finnmossens gruva (nedlagd 1973);
Nordmark (Km 16,9) station  där UA/NKlJ anslöt. Bibana utgick till Limkullens kalkbrott.

2.2 UA/NKlJ  Taberg - Nordmark - Skymnäsboden

Uddeholms Järnvägs huvudlinje gick  mellan Taberg och Skymnäsboden vid Klarälven och var 68 kilometer lång. Senare fick dock delen Nordmark - Taberg mera karaktären av en bibana.
När FNBJ och NKlJ blev sammanslagna gjordes kilometerräkningen om med km 0 i Filipstad.
Nedan anges kilometer enligt denna senare modell för banans trafikplatser:

Taberg (Km 5 från Nordmark); Håll- och lastplats för vagnslaster. Spår till gruvor och Tabergs kanal
Nordmarksberg (Km 4,1  från Nordmark). Håll- och lastplats för vagnslaster. Spår till gruvor;
Nordmark (Km 16,9) - se stycket ovan;
Stjälpet (Km 21,9) hållplats;
Motjärnshyttan (Km 28,6) station med ursprunglig stavning Mokärnshyttan. Spår till hyttan;
Sundsjön (Km 34,2) station, ändrat till håll- och lastplats;
Gumhöjden [Gumma] (Km 39,6) hållplats;
Degelundsbäcken (Km 44,5) håll- och lastplats;
Musjöheden (Km 50,8) lastplats, grusgropsspår utgick, senare använt som timmerlastplats;
Geijersholm (Km 52,6) Station. Bibanor utgick till Malta kraftstation, Starrkärr lastageplats och Gustavsfors bruk;
Ängfallsheden (Km 55,5) lastplats;
Gärdet (Km 56,4) hållplats; Utgångspunkt för motorvagnstrafiken mot Karlstad.
Hagfors [nya stationen, den gamla låg även på km 57] (Km 57,3) Station, bibana utgick till Ullen;
Hagfors - Ranger (Km 58,6);
Dalkarlstorp (Km 59); Hållplats som låg inom Hagfors Ranger och som med modern nomenklatur skulle benämnas hållställe.
Sund (Km 61,2) Hållplats;
Stjärnsfors (Km 63,9); Station , senare ändrad till håll- och lastplats. Spårsanslutning till Stjerns bruk.
Uddeholm (Km 65,2) station. Stationshuset ombyggt 1935;
Sjögränd (Km 67,8) station. Linjen till Edebäck ansluter.
Lastageplats vid Rådasjön;

Klockersta (Km 70,6) hållplats. Ursprungligt namn: Råda;
Råda (Km 72,2), station ursprungligt namn: Årås.
Bibana utgick till Krakeruds kraftstation.
Busslinje till norra Klarälvdalen utgick fram till 1962 då den flyttades till Uddeholm;

Myra (Km 75,9) Lastplats ändrad till håll-  och lastplats.
Senare ändrat till station dock obevakad från 1956.
Bibana till Forshults kraftstation;

Björndalsbron (Km 77,1) förgreningstation mellan 1890 och ca 1920;
Skymnäsboden (Km  80) lastplats namnändrad från Skymnäs. Anslutning till sjötrafik till Munkfors;

2.3  UA/NKlJ   Sjögränd - Edebäck

Banan till Sjögränd vara bara 4 kilometer lång och den enda trafikplatsen var stationen Edebäck vid km 72. Namnändring från Edlebäck 1879.
Här fanns anslutning till båttrafik mot norra Klarälvdalen. Den seglingsbara banan mellan Edebäck och Vingängssjön är cirka 80 kilometer.

Längs banan fanns dock en banvaktsstuga vid Skubba och ännu på 1970-talet fanns en kilometerskylt utanför vid gamla banvallen visande kilometer 51, troligen minnande om en äldre kilometerräkning.

2.4 SMJ Skymnäs - Munkfors

Bandelen mellan Björndalsbron och Munkfors var drygt 14 kilometer lång. Björndalsbron var igen egentlig trafikplats utan en växel vid km 77,1 som delade banorna mot Munkfors och Skymnäsboden.
De trafikplatser som fanns var:


By (Km 80,7) hållplats. Flyttad till km 80,4 1959;
Höje (Km 83,8) station;
Bogerud (Km 88,4) hållplats;
Munkfors (Km 91,4) station. Industrispår.
Båtled på Klarälven till Dejefors.

2.5 KMJ Munkfors - Karlstad Ö

Karlstad - Munkfors järnväg fick en lite annan karaktär än de tidigare byggda banorna, dels anlades ett större antal trafikplatser, många hållplatser, vilket visade att man redan från början inriktade sig ävrn på den lokala persontrafiken. Vidare fick stationer och banvaktstugor en gemensam arkitektur, de tidigare bandelarna hade ganska variabel flora med byggnadsstilar. KMJ var 59 kilometer lång, spåret till Karlstads hamn oräknat. Trafikplatserna efter Munkfors var:

Blia (Km 93,3) hållplats;
Holsby (Km 95,6) håll- och lastplats;
Bengtsbol (Km 98,0) hållplats;
Ransäter (Km 100,7) station, obevakad från 1960-05-29;
Rud (Km 103,2) hållplats;
Olsäter (Km 107,0) station, obevakad från 1962-05-27;
Hällekil (Km 109,0) hållplats;
Övre Ullerud (Km 111,6) station, obevakad från 1957-06;
Forsnäs (Km 117) hållplats;
Dejeforsbruk (Km 119,3) station.
Obevakad från 1943-07-01 och senare ändrad till håll- och lastplats;

Deje (Km 120,5) station.; BJ korsade här linjen men hade egen station men från 1947 med gemensam skötsel. Stationshuset ombyggt 1948.
Stationen obevakad från 1991-01-07.
Överföringsramp.
Bruksspår till massafabrik.

Tjusbol (Km 122,5) hållplats;
Kvarntorp (Km 127,0) håll - och lastplats, även för vagnslaster.
Obevakad från 1943-07-01.
Sidospår borttagna 1954 och nedklassad till hållplats;

Grossbol (Km 128,2) hållplats;
Forshaga (Km 129,8) station;
Hjortmyren (Km 131,2) hållplats;
Skived (Km 131,9) station. Spår till lastplats för Forshaga bruk;
Åsvägen (Km ?) hållplats;
Ulvsby (Km 138,8) station;
Mosstorp  (Km ?) hållplats;
Gräsåsvägen (Km 141,8) hållplats;
Edsgatan (Km 143,8) station.
Ändrad till håll- och lastplats och sedan till hållplats och flyttad söderut;

Långnäs (Km 144,3) hållplats;
Kroppkärr (Km 148,9) hållplats;
Karlstad Östra (Km 150,3) station, tillhörde SJ.
Spår till hamnen och anslutning till SJ.

Karlstads hamn (Km 152) Lastplats;

2.6 KSJ Karlstad C - Skoghall

Den 8,5 kilometer långa banan till Skoghall utgick från Karlstad Central där man hade ”eget” spår. Dessutom fanns treskensspår mellan Östra stationen och förgreningspunkten Sjötullen. Senare lades treskenspår in på hela sträckan till Skoghall. På 1980-talet togs 891-mm skenan bort.
Följande trafikplatser fanns:

Karlstad Central (Km 151,5) Station, tillhör SJ;
Sjötullen (Km 152); Förgreningsväxel mellan SJ och KSJ.
Våxnäs (Km 153,2) station, ändrad till håll- och lastplats 1936;
Romstad (Km ?) hållplats;
Knapstad (Km 157,1) hållplats;
Skoghall (Km 159,9) station. 
Spår till industrier.

 • AA Atlas, Stockholm
 • AE Avonside Engine Company, Bristol
 • AEG AEG, Berlin
 • Arl Waggonfabriken, Arlöv, senare AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Arlöv
 • ASEA ASEA, Västerås
 • ASJL AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping
 • BH Black, Hawthorne & Co, Gateshead on Hyne
 • HC Hilding Carlsson, Umeå
 • HH Henry Hughes & Co, Loughborough
 • Hm Hässleholms Verkstäder
 • HMV Hagfors Mekaniska Verkstad
 • HR Hasselgrens, Rådane
 • Krh Kristinehamns Mekaniska Verkstad
 • KVAB Kalmar Verkstads AB
 • Lj Ljunggrens Mekaniska, Kristianstad
 • MV AB Motala Verkstad
 • MW Manning, Wardle & Co, Leeds
 • NH Nydqvist & Holm AB, Trollhättan
 • OK Orenstein & Koppel, Nowawes
 • VM ASJ Falun (Vagn- & Maskinfabriken)
 • WE Westinghouse, England
 • WF Westinghouse, Frankrike
 • WL Wallberg & Lundviks Mekaniska Verkstad, Vänersborg
 • WS Westinhouse - Scania
NKlJ Lokomotiver og motorvogner
NKlJ 41
[bilde]
AEG-lok NKlJ 41


Hagfors (Hf) (Km 57,3) †
Norra infarten till stationen
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Stationen Hagfors
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Hagfors station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Norra infarten till stationen
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna


Hagfors-Gärdet †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ängfallheden grusgrop †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Ängfallheden lp (Äfh) (Km 55,48) †
Tåg passerar Ängfallsheden
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Tåg passerar Ängfallsheden
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Tåg passerar Ängfallsheden
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Geijersholm (Glm) (Km 52,64) †
Stationsområdet Geijersholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Stationsområdet Geijersholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Stationsområdet Geijersholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Stationsområdet Geijersholm
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Musjöhedens grusgrop (Km 50,8)
I alt 1 bilde
Slutpunkten. Musjöheden
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Slutpunkten. Musjöheden
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Deglundsbäcken (Dbä) (Km 44,45) †
I alt 1 bilde
Stationsområdet, Degelundsbäcken
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Stationsområdet, Degelundsbäcken
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Gumma hp (Gma) (Km 39,75) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Sundsjön (Suön) (Km 34,17) †
Rivning av kontaktledning, Sundsjön
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Stationshuset (andra), Sundsjön
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Rivning av kontaktledning, Sundsjön.
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Efter rivningen, Sundsjön söderut
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna


Motjärnshyttan (Man) (Km 28,6) †
Ånglokomobil i hyttan, Motjärnshyttan
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Stationshuset i Motjärnshyttan
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Stationshuset i Motjärnshyttan
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Stationsskylt med gammal stavning
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna


Stjälpet hp (Sp) (Km 21,3) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Nordmark (N) (Km 16,95) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Limkullens grusgrop †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Finnmossen (Fon) (Km 13,73) †
Finnmossens station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Finnmossens station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Finnmossens station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Finnmossens station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna

Fogdhyttan (Fo) (Km 11,15) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Lersjöedet hp (Ldt) (Km 7,5) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


Änggruvorna (Än) (Km 4,85) †
I alt 1 bilde
Änggrufvorna, NKlJ
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Änggrufvorna, NKlJ
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Finnshyttan (Fhn) (2.55) †
Finnshyttan station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Finnshyttan, NKlJ (Inlandsbanan på andra sidan sjön)
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
Finnshyttan station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna
Finnshyttan station
© Hans Karlsson-Nyhlén
Finn i Postvogna


Filipstad (Fid) (Km 0 / 193)
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


andre
I alt 1 bilde
NKlJ Anslagstidtabell, 1962
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna
NKlJ Anslagstidtabell, 1962
© Göran Bæckström
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com