Jernbane.net

Hjem > Norge > Sporvogner > Trondheim: GT6C
Støtt oss
Ukens Bilde
Utsikt mot Strömstad station fra Laholmen
Fotograf: Ronny Maarud

Tidligere Ukens Bilde

Dagens bilde
dgens bilde
DSB E 991 med udflugtstog i Maribo
Fotograf: Poul Henning Hansen

Tidligere Dagens Bilde


Top 100
Top 100
Tågab City från ovan
Fotograf: Viktor Molander

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Trondheim: GT6C

Historikk

Historien til GT6C starter i 1979 med utarbeidelse av kravspesifisering for nye trikker hos TT (Trondheim Trafikkselskap). De nyeste trikker i Trondheim var på dette tidspunktet omkring 20 år gammel (Strømmenvogner). Det var to linjer i drift:

1 Lian - Sentrum - Voldsminde/Lademoen - Lade

2 Elgseter - Sentrum - Voldsminde

For å kunne drifte de to linjer var det behov for 19 vogner inkludert driftsreserve. Som mange andre steder i verden hadde heller ikke trikken i Trondheim bare venner i de politiske partiene, heller ikke hos TT. Likevel ble 19 vogner lagt ut på anbud og byen fikk overraskende mange tilbud fra ulike leverandører. TT sitt ønske om vogner med den uvanlig vognbredden på 2,6 meter til 1000 mm sporbredde var det likevel kun to leverandører som var interessert i å bygge: Valmet og LHB. TT valgte LHB for leveransen og prisen for 19 vogner skulle bli rundt 80 millioner kroner, over 4 millioner kroner per vogn i 1980. Det ble for mye for byens politikere, samtidig som TT selv vurderte trikkedriften som ulønnsomt. Etter mye fram og tilbake ble det politisk enighet om anskaffelse av kun 11 vogner til linje 1, ny vognhall til de nye vogner på Munkvoll og nedleggelse av trikkelinje 2 i 1983.

LHB (Linke-Hofmann-Busch, Salzgitter, Tyskland; i dag Alstom Salzgitter) var den gangen ingen ukjent leverandør av sporvogner. Vogntypen GT6C levert til Trondheim forble likevel en LHB-type med lite utbredelse. LHB utviklet vogntypen til byen Braunschweig i Tyskland. Braunschweig mottok 15 seksakslete leddmotorvogner og 12 tilhørende fireakslete storromstilhenger. Type "Braunschweig" var et forsøk fra LHB for å komme in på et markede der Düwag nærmest hadde utviklet et monopol: høygulvstrikker for bybanebruk. Düwag-typen M/N-6/8 kunne tilpasses behovene enkelt til kjøperens ønsker. Typen ble levert til meter- og normalspor og med 6 eller 8 aksler. Vogntypen ble levert til vanlig trikkedrift og for trikkedrift i kombinasjon med t-banekjøring. Vogntypen kunne leveres både for enretnings- og toretningsdrift og det var mulighet for traksjonskjøring. Også Düwag la inn et bud for leveranse av 19 M6 tilpasset bruk i Trondheim, men ville ikke bygge vogn med vognbredde utover 2,5 meter.

Den første av de nye LHB-vogner ble levert til Trondheim sommer 1984, og siste vogn kom til byen i januar 1985. Gleden over de nye vogner varte ikke lenge. Allerede våren 1987 gikk bystyret inn for å legge ned linje 1. Samtidig skulle de 11 forholdsvis nye trikker selges. Istendenfor skulle det kjøpes 20 nye leddbusser for 19,1 millioner. En nye bussvei til/fra Ugla måtte bygges for 7,5 millioner som et strakstiltak. Dermed ble siste dag med ordinær trikkedrift satt til 12. juni 1988. Allerede to dager etter nedleggelsen gikk byen i gang med å rive opp sporet i sentrum. Dette var overraskende rask. Motstanden mot nedlegging av trikken var stor. Rive opp skinnegangen i sentrum skulle vel hindre at folk kom på dumme tanker, noe som skulle vise seg som en begrunnet frykt. Det skulle kun være mulighet for kjøring av veterantrikk på Gråkallbanen. De 11 nesten nye leddvogner ble ikke lagret i den nye vognhallen på Munkvoll. Vognene ble lagret i trikkestallen på Voldsminde i påvente av en kjøper.

Det viste seg å være umulig å selge vogner med en særdeles uvanlig vognbredde på 2,6 meter. Sannsynligvis var det på den tiden kun i Trondheim der det ble brukt så pass breie vogner på meterspor. Oslo Sporveier var interessert, men kjøp og ombygging til normalspor ville ha ført til kostnader på 4,3 millioner kroner per vogn, noe som ble for dyrt. På dette tidspunktet var SL79/I satt i drift i Oslo, nokså rimelig at SL79/II allerede var ordret. Samtidig var tiden gått ut for høygulvstrikker. Flere leverandører var i startgropen med utvikling og bygging av en helt ny trikkegenerasjon: lavgulvstrikken. Dermed ble Trondheim sittende på sine 11 forholdsvis nye høygulvstrikker. Byen kunne ikke bruke dem lenger, men måtte finansiere avdragene likevel. Byen måtte også finansiere tiltak for fortløpende tørking, slik at vognene ikke ble utsatt for muggsopp og dermed helt ubrukelig. Trondheim satt på verdier på nesten 60 millioner kroner i "Mausoleet på Voldsminde".

Missnøye med kollektivtilbudet der trikken hadde kjørte opp veien mot Munkvoll ga opphav til foreninga "Gråkallbanens venner" i oktober 1988. Det tok ikke lang tid før selskapet AS Gåkallbane ble startet med formål om ny rutetrafikk på Gråkallbanen. Det nye selskapet lovde å kjøre trikken uten tilskudd fra byen etter et forslag som ble utarbeidet for å hindre nedlegelse av trikken. TT avvisste konseptet som ikke realistisk. Etter 1,5 år med en del triksing mellom partene startet trikkedriften opp igjen i privat regi og uten tilskudd fra byen. Første avgang i rute på en forkortet linje 1 gikk 18. august 1990:

1 Lian - St. Olavs gt.

For å kunne kjøre rutetrafikk med avgang hver 15. minutt er det behov for 4 vogner. AS Gråkallbanen tok ikke alle vogner i bruk ved oppstart i 1990. Kun de antatt beste vogner ble valgt. Dette var TT-vogner med nummer 1, 2, 3, 6, 8, 9 og 11 som ble satt i drift igjen og dermed fikk nye GB-vognnummer. Vogn 98 (TT-vogn 8)  fikk en forsøkslakkering med gul og grønn farge. Fargevalgt falt vel ikke i smak. Fargevalget gjentok seg ikke på andre vogner. De øvrige TT-vogner som GB ikke hadde bruk forble hensatt og utsatt for plukk av reservedeler. To GB-vogner gikk tapt etter ulykke og ble hygget. Hensatte vogn ble bygget opp og satt i drift. Hovedfargen til de gjenværende vogner er hvit. Noen vogner fikk også heldekkende reklame i perioder.

I august 2019 ble det ny linjenummer 9, men trikken kjører fortsatt samme strekning mellom Lian og St. Olavs gt. Ny linjenummer har opphav i metrobusskonseptet som startet august 2019. I forbindlese med utredning av kollektivtrafikkløsninger for Trondheim var det ingen politisk flertall for å bygge en bybane som Bergen hadde valgt. Til tross for at det ble valgt buss som bærebjelke i byens kollektivtrafikk, så ville det sikkert være hensiktsmessig å forlengre sporene i sentrum med noen hundre meter. Ingen av forslagene om forlengelse eller utbygging har blitt realisert siden 1990. I en periode tilbød GB til og med forhåndsfinansering av en ny strekning. En sporveksel som skulle brukes i forbindelse med forlengelse mot sentrum ble montert og fjernet igjen.

GT6C nærmer seg pensjonsalderen. I tillegg er dette høygulvsvogner som ikke lenger er forenlig med trinnfri adgang for alle reisende i kollektivtrafikken. Teoretisk er det mulig å forlengre GT6C med en ny mellomvogndel med lavgulv. Sannsynligvis vil en slik løsning ikke være økonomisk forsvarlig. I 2019 var det over 1 million passasjerer som tok turen med Gråkallbanen. Dette er såpass høye trafikktall at anskaffelse av nye lavgulvsvogner bør komme på dagsorden om ikke så veldig lenge. Det er lavgulvsvogntyper på markede som også bør kunne brukes i Trondheim, slik at det ikke må bestilles en egen vogntype som er sær og uøkonomisk.

Tekst: Christoph Aders, 15.03.2020

 

Referanser

Adressavisen 28.10.2019

Kjenstad, Rune: Trikken i Trondheim i 100 år; Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2004

Norsk Jernbanklubb - Materielldatabase på internett sist åpnet 07.03.2020

Pabst, Martin: Strassenbahn- und Stadtbahnfahrzeuge; GeraMond Verlag GmbH, München 2007

Spesifikasjon
Type"Braunschweig"
Bygget avLHB - Linke Hofmann Busch, Salzgitter
Elektrisk utrustningSSW - Siemens Schuckert Werke
SpesifikasjonHøygulvsleddtrikk for enretningsdrift
Bygget antall11
NummerTT 1-11 -> GB 90-100 (vogn 1->91 ... vogn 10->100; vogn 11->90)
Byggeår1984
Største hastighet
MotorIKB2021-OMK02
Ytelse2 x 300 kw
BremserElek. motstandsbrems, fjerkraftskivebrems med trykkluft, magnetskinnebrems
Lengde o.b.19 900 mm
Bredde2 600 mm
Sporbredde1 000 mm
Hjuldiameter680 mm
Adhesjonsvekt29 100 kg
AkselanordningB'-2'-B'
Boggisenteravstand6 000 mm
LeddtypeJakobsboggi
MultiplekjøringJa
Antall plasserSitteplasser 53 - Ståplasser 63 - Sum 116
Anmerkning/bevart2020: 4 vogner i daglig bruk, 2 driftsreserve, 1 vogn hensatt og 4 vogner hugget

Historikk

Historien til GT6C starter i 1979 med utarbeidelse av kravspesifisering for nye trikker hos TT (Trondheim Trafikkselskap). De nyeste trikker i Trondheim var på dette tidspunktet omkring 20 år gammel (Strømmenvogner). Det var to linjer i drift:

1 Lian - Sentrum - Voldsminde/Lademoen - Lade

2 Elgseter - Sentrum - Voldsminde

For å kunne drifte de to linjer var det behov for 19 vogner inkludert driftsreserve. Som mange andre steder i verden hadde heller ikke trikken i Trondheim bare venner i de politiske partiene, heller ikke hos TT. Likevel ble 19 vogner lagt ut på anbud og byen fikk overraskende mange tilbud fra ulike leverandører. TT sitt ønske om vogner med den uvanlig vognbredden på 2,6 meter til 1000 mm sporbredde var det likevel kun to leverandører som var interessert i å bygge: Valmet og LHB. TT valgte LHB for leveransen og prisen for 19 vogner skulle bli rundt 80 millioner kroner, over 4 millioner kroner per vogn i 1980. Det ble for mye for byens politikere, samtidig som TT selv vurderte trikkedriften som ulønnsomt. Etter mye fram og tilbake ble det politisk enighet om anskaffelse av kun 11 vogner til linje 1, ny vognhall til de nye vogner på Munkvoll og nedleggelse av trikkelinje 2 i 1983.

LHB (Linke-Hofmann-Busch, Salzgitter, Tyskland; i dag Alstom Salzgitter) var den gangen ingen ukjent leverandør av sporvogner. Vogntypen GT6C levert til Trondheim forble likevel en LHB-type med lite utbredelse. LHB utviklet vogntypen til byen Braunschweig i Tyskland. Braunschweig mottok 15 seksakslete leddmotorvogner og 12 tilhørende fireakslete storromstilhenger. Type "Braunschweig" var et forsøk fra LHB for å komme in på et markede der Düwag nærmest hadde utviklet et monopol: høygulvstrikker for bybanebruk. Düwag-typen M/N-6/8 kunne tilpasses behovene enkelt til kjøperens ønsker. Typen ble levert til meter- og normalspor og med 6 eller 8 aksler. Vogntypen ble levert til vanlig trikkedrift og for trikkedrift i kombinasjon med t-banekjøring. Vogntypen kunne leveres både for enretnings- og toretningsdrift og det var mulighet for traksjonskjøring. Også Düwag la inn et bud for leveranse av 19 M6 tilpasset bruk i Trondheim, men ville ikke bygge vogn med vognbredde utover 2,5 meter.

Den første av de nye LHB-vogner ble levert til Trondheim sommer 1984, og siste vogn kom til byen i januar 1985. Gleden over de nye vogner varte ikke lenge. Allerede våren 1987 gikk bystyret inn for å legge ned linje 1. Samtidig skulle de 11 forholdsvis nye trikker selges. Istendenfor skulle det kjøpes 20 nye leddbusser for 19,1 millioner. En nye bussvei til/fra Ugla måtte bygges for 7,5 millioner som et strakstiltak. Dermed ble siste dag med ordinær trikkedrift satt til 12. juni 1988. Allerede to dager etter nedleggelsen gikk byen i gang med å rive opp sporet i sentrum. Dette var overraskende rask. Motstanden mot nedlegging av trikken var stor. Rive opp skinnegangen i sentrum skulle vel hindre at folk kom på dumme tanker, noe som skulle vise seg som en begrunnet frykt. Det skulle kun være mulighet for kjøring av veterantrikk på Gråkallbanen. De 11 nesten nye leddvogner ble ikke lagret i den nye vognhallen på Munkvoll. Vognene ble lagret i trikkestallen på Voldsminde i påvente av en kjøper.

Det viste seg å være umulig å selge vogner med en særdeles uvanlig vognbredde på 2,6 meter. Sannsynligvis var det på den tiden kun i Trondheim der det ble brukt så pass breie vogner på meterspor. Oslo Sporveier var interessert, men kjøp og ombygging til normalspor ville ha ført til kostnader på 4,3 millioner kroner per vogn, noe som ble for dyrt. På dette tidspunktet var SL79/I satt i drift i Oslo, nokså rimelig at SL79/II allerede var ordret. Samtidig var tiden gått ut for høygulvstrikker. Flere leverandører var i startgropen med utvikling og bygging av en helt ny trikkegenerasjon: lavgulvstrikken. Dermed ble Trondheim sittende på sine 11 forholdsvis nye høygulvstrikker. Byen kunne ikke bruke dem lenger, men måtte finansiere avdragene likevel. Byen måtte også finansiere tiltak for fortløpende tørking, slik at vognene ikke ble utsatt for muggsopp og dermed helt ubrukelig. Trondheim satt på verdier på nesten 60 millioner kroner i "Mausoleet på Voldsminde".

Missnøye med kollektivtilbudet der trikken hadde kjørte opp veien mot Munkvoll ga opphav til foreninga "Gråkallbanens venner" i oktober 1988. Det tok ikke lang tid før selskapet AS Gåkallbane ble startet med formål om ny rutetrafikk på Gråkallbanen. Det nye selskapet lovde å kjøre trikken uten tilskudd fra byen etter et forslag som ble utarbeidet for å hindre nedlegelse av trikken. TT avvisste konseptet som ikke realistisk. Etter 1,5 år med en del triksing mellom partene startet trikkedriften opp igjen i privat regi og uten tilskudd fra byen. Første avgang i rute på en forkortet linje 1 gikk 18. august 1990:

1 Lian - St. Olavs gt.

For å kunne kjøre rutetrafikk med avgang hver 15. minutt er det behov for 4 vogner. AS Gråkallbanen tok ikke alle vogner i bruk ved oppstart i 1990. Kun de antatt beste vogner ble valgt. Dette var TT-vogner med nummer 1, 2, 3, 6, 8, 9 og 11 som ble satt i drift igjen og dermed fikk nye GB-vognnummer. Vogn 98 (TT-vogn 8)  fikk en forsøkslakkering med gul og grønn farge. Fargevalgt falt vel ikke i smak. Fargevalget gjentok seg ikke på andre vogner. De øvrige TT-vogner som GB ikke hadde bruk forble hensatt og utsatt for plukk av reservedeler. To GB-vogner gikk tapt etter ulykke og ble hygget. Hensatte vogn ble bygget opp og satt i drift. Hovedfargen til de gjenværende vogner er hvit. Noen vogner fikk også heldekkende reklame i perioder.

I august 2019 ble det ny linjenummer 9, men trikken kjører fortsatt samme strekning mellom Lian og St. Olavs gt. Ny linjenummer har opphav i metrobusskonseptet som startet august 2019. I forbindlese med utredning av kollektivtrafikkløsninger for Trondheim var det ingen politisk flertall for å bygge en bybane som Bergen hadde valgt. Til tross for at det ble valgt buss som bærebjelke i byens kollektivtrafikk, så ville det sikkert være hensiktsmessig å forlengre sporene i sentrum med noen hundre meter. Ingen av forslagene om forlengelse eller utbygging har blitt realisert siden 1990. I en periode tilbød GB til og med forhåndsfinansering av en ny strekning. En sporveksel som skulle brukes i forbindelse med forlengelse mot sentrum ble montert og fjernet igjen.

GT6C nærmer seg pensjonsalderen. I tillegg er dette høygulvsvogner som ikke lenger er forenlig med trinnfri adgang for alle reisende i kollektivtrafikken. Teoretisk er det mulig å forlengre GT6C med en ny mellomvogndel med lavgulv. Sannsynligvis vil en slik løsning ikke være økonomisk forsvarlig. I 2019 var det over 1 million passasjerer som tok turen med Gråkallbanen. Dette er såpass høye trafikktall at anskaffelse av nye lavgulvsvogner bør komme på dagsorden om ikke så veldig lenge. Det er lavgulvsvogntyper på markede som også bør kunne brukes i Trondheim, slik at det ikke må bestilles en egen vogntype som er sær og uøkonomisk.

Tekst: Christoph Aders, 15.03.2020

 

Referanser

Adressavisen 28.10.2019

Kjenstad, Rune: Trikken i Trondheim i 100 år; Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2004

Norsk Jernbanklubb - Materielldatabase på internett sist åpnet 07.03.2020

Pabst, Martin: Strassenbahn- und Stadtbahnfahrzeuge; GeraMond Verlag GmbH, München 2007

Spesifikasjon
Type"Braunschweig"
Bygget avLHB - Linke Hofmann Busch, Salzgitter
Elektrisk utrustningSSW - Siemens Schuckert Werke
SpesifikasjonHøygulvsleddtrikk for enretningsdrift
Bygget antall11
NummerTT 1-11 -> GB 90-100 (vogn 1->91 ... vogn 10->100; vogn 11->90)
Byggeår1984
Største hastighet
MotorIKB2021-OMK02
Ytelse2 x 300 kw
BremserElek. motstandsbrems, fjerkraftskivebrems med trykkluft, magnetskinnebrems
Lengde o.b.19 900 mm
Bredde2 600 mm
Sporbredde1 000 mm
Hjuldiameter680 mm
Adhesjonsvekt29 100 kg
AkselanordningB'-2'-B'
Boggisenteravstand6 000 mm
LeddtypeJakobsboggi
MultiplekjøringJa
Antall plasserSitteplasser 53 - Ståplasser 63 - Sum 116
Anmerkning/bevart2020: 4 vogner i daglig bruk, 2 driftsreserve, 1 vogn hensatt og 4 vogner hugget


90 (TT nr. 11)
Gråkallbanens vogn nr 90
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gråkallbanens vogn nr 90
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gråkallbanens vogn nr 90
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gråkallbanens vogn 90 i Munkvoll vognhall
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
04.01.1985 Ny fra LHB til Trondheim med TT-vognnummer 11
12.06.1988 Hensatt hos TT
18.08.1990 Overtatt av GB med ny vognummer 90
? Hensatt hos GB

Legg til informasjon om Trondheim: GT6C - 90 (TT nr. 11)


91 (TT nr. 1) †
Graakallbanen 91 på Lian 1991
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Graakallbanen 91 på Lian 1991
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
Interiör i GB GT6C 91 1991
© Markus Blidh
Finn i Postvogna
29.07.1984 Ny fra LHB til Trondheim med TT-vognnummer 1
12.06.1988 Hensatt hos TT
18.08.1990 Overtatt av GB med ny vognummer 91
08.04.1997 Utrangert etter frontkollisjon med vogn 98
01.01.2000 Hugget

Legg til informasjon om Trondheim: GT6C - 91 (TT nr. 1) †


92 (TT nr. 2) †
Vintertrikken
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle

©
Finn i Postvogna
Kjøkkentrikken, GB nr. 92 ved Skansen, 2. juni 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
GB nr 92 og 96 på Nordre Ilevollen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

14.08.1984 Ny fra LHB til Trondheim med TT-vognnummer 2
12.06.1988 Hensatt hos TT
18.08.1990 Overtatt av GB med ny vognummer 92
31.01.2017 Hugget

Legg til informasjon om Trondheim: GT6C - 92 (TT nr. 2) †


93 (TT nr. 3)
GB nr. 93 i St. Olavs gate
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
I alt 24 bilder - se alle
GB nr. 93 ved Munkvoll, 7. oktober 2004.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna

© David Parleur
Finn i Postvogna
Gråkallbanen nr. 93 på Ilevollen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


94 (TT nr. 4)
Lian: GT8C 94
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
GT6C, nr. 94 sett fra innsiden
© Frederik Hedenskog
Finn i Postvogna
GB nr 94 på LIan
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
GB nr 99+94 i multippel på Lian
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


95 (TT nr. 5)
GB nr 95 i Ila
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
GB nr. 95 i Dronningens gate, 1. september 2006.
© Øyvind Berg
Finn i Postvogna
Gråkallbanen nr. 95 på Lian
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
GB nr 95 i Ila
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


96 (TT nr. 6)
GB nr 93+96 i multippelkjøring på Lian
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
©Jon Rokseth Gråkallbanen nr. 96 i Dronningens gt. 4.10.06
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Gråkallbanen nr. 96 på Ilevollen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Gråkallbanen nr. 96 ved Ferstad hp.
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


97 (TT nr. 7)
GB nr 7 på Munkvoll
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
GB nr 97 på Munkvoll
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Gråkallbanen nr 97 i St. Olavs gt
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
Gråkallbanen nr 97 i Dronningens gt
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

01.11.1984 Ny fra LHB til Trondheim med TT-vognnummer 7
12.06.1988 Hensatt hos TT
18.08.1990 Hensatt hos GB
? Satt i drift med ny vognummer 97 hos GB


Legg til informasjon om Trondheim: GT6C - 97 (TT nr. 7)


98 (TT nr. 8) †
Foreløpig ingen bilder i galleriet.
Vi venter på ditt bidrag.


99 (TT nr. 9)
Gråkallbanen nr 99 i St. Olavs gt
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
GB nr 99 i Munkvoll vognhall
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
GB nr 99+94 i multippel på Lian
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna
GB nr 99 og 94 på Ilevollen
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna


100 (TT nr. 10) †
GB 100 , 8.3.2005
©
Finn i Postvogna
I alt 15 bilder - se alle
Gråkallbanens vogn nr 100 på Munkvoll.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Trikken i Trondheim.
© Magnus Molstad Ryen
Finn i Postvogna
Kongensgt Trondheim med GB nr. 100
© Jon Rokseth
Finn i Postvogna

14.08.1984 Ny fra LHB til Trondheim med TT-vognnummer 10
12.06.1988 Hensatt hos TT
18.08.1990 Hensatt hos GB
11.07.1997 Satt i drift med ny vognummer 100 hos GB
16.01.2018 Hugget


Legg til informasjon om Trondheim: GT6C - 100 (TT nr. 10) †


andre
Avisoppslag fra 1988
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gråkallbanen ved Munkvoll
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gråkalbanen ukjent vogn
© Johannes Hübner
Finn i Postvogna
Avisoppslag fra 1988
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna

Booking.com
Booking.com