Jernbane.net

Hjem > Norge > Sporvogner > Oslo: SL79/I
Støtt oss
Ukens Bilde
Re 460 072 med nytt design "Locarno Film Festival"
Fotograf: Philippe Blaser

Tidligere Ukens Bilde


Oslo: SL79/I

Historikk

Da 1960-vedtaket om nedleggelse av bytrikken ble opphevet i 1977 ble det en kursendring i Oslo-trikken, samt en fornyet opptimisme. Den daværende vognparken begynte å trekke på årene, og det stor klart at om trikken skulle overleve ble det nödvendig å invistere i nye vogner. 

Høsten 1977 ble det leid inn en moderne leddtrikk fra Rheinische Bahngesellschaft i Düsseldorf (GT8S vogn 3052). Düwag bygde serien GT8S med elektrisk utrustning fra Siemens/Kiepe i årene 1973 til 1975. På bakgrunn av de possitive erfaringene fra denne vogna ble det konstruert en vogn som var tilpasset Oslo´s bratte bakker og krappe kurver. Vogna fikk betegnelsen SL79 og var den første serien nye trikker i Oslo på nesten 25 år.


Düwag bygget først en serie på 10 vogner i 1982 (101-110), deretter ble 15 tilsvarende vogner bygget på lisens på Strømmens Værksted i 1983 (111-125). Ytterlig en serie på 15 vogner ble bygget 1989 og 1990. Denne tredje serien hadde flere konstruksjonsavvvik fra de to første leveranser, slik at den fikk betegnelsen SL79/II. Serien SL79/I omfatter 25 vogner (101-125) og serien SL79/II omfatter 15 vogner (126-140).

Det er ikke foretatt vesentlige endringer i løpet av driftstiden. SL79/I ble levert med et fargedesign med blåe, gråe og hvite striper som ikke ble videreført med SL79-II. Dermed fikk SL79/I etter hvert den samme fargeskjema som SL79/II: Lyseblå hovedfareg med bred hvit stripe ved langs taket og en smal hvit stripe nederst langs skjermen. Dørene fikk en mørkeblå farge som også ble benyttet til en bred stripe nedenfor vinduene på dørsiden. Denne mørkeblåe fargen er helt fraværende på den venstre vognsiden, slik at det er ulik design på vognsidene. Med overgang til ny fargedesign ble det satt navn etter byene Düsseldorf, Gøteborg. Helsinki og Grenobel på 4 vogner i serien. Navnet var plassert på første vogndel på begge sider øverst ved taket nærmest vognleddet. Sansyligvis ble navnene borte igjen ved seiner lakkarbeider.

En gang etter 2010 ble den lyseblåe hovedfargen endret. Endring er vanskelig å se i det daglige, men tydelig når en vogn med den eldre lyseblåe fargen står ved siden av en vogn med den nye lyseblåe fargen. Den nye lyseblåe fargetonen er mettet/blåerer.

Med omorganisering av Oslo sporveier ble det endringer i merking av vogner. Det ovale OS-merket ble byttet med ruters #-merket. Vogner fikk etter hvert også merket etter Sporveien som eier. Særlig etter 2010 var det utallige variasjoner av merkene på de ulike vogner.

Alle vogn i serien fikk etter hvert nye frontlys. Serien ble levert med to enkelte lykter med intergrert retnings- og bak-/bremselys. Etter hvert ble det montert et lyspanel med fire lykter og retningslysene ble flyttet ovenfor som seperate lys.

Vognummeret i fornten kan observeres i midten på lyspanelet eller ovenfor lyspanelet. Noen vogner har vognnummer både på lyspanelet og overnfor lyspanelet. Sansynligvis skyldes ulik plassering av vognnummer bruk av heldekkende reklame i perioder på en vogn.

Etter kollisjoner fikk vognene 116 og 121 gjenobbygget front i samsvar med SL79/II.

SL79/I og SL79/II er planlagt utfaset fra 2021. Serien erstattes av SL18 levert fra CAF, Spania.

 

Referanser

das rad - Magazin für Mitarbeiter der Rheinischen Bahngesellschft AG, Düsseldorf. Utgave 3/4 1977

Norske lok og motorvogner 2001; Norsk Jernbaneklubb

Norske lok og motorvogner 2017; Norsk Jernbaneklubb

Bildedatabasen til Jernbane.net (06.04.2020)

 

Oslo: SL79/I
Bygget av: 101-110 Düwag; 111-125 Strømmen
Elektrisk utrustning:NEBB
Type:Enretnings-høygulvs-leddtrikk
Alselrekkefølge:B'2'B'
Bygget antall: 25
Byggeår: 1982-83
Motor:2 x NEBB 4ELO 2054B
Motorregulering:Tyristorbasert chopper
Ytelse:217 kw/motor
Motorboggi:Düwag Tandem - motor plassert i lengderetning med drift på begge aksler
Leddkonstruksjon:Jakobsboggi
Boggihjulavstand:1 800 mm
Boggisenteravstand:7 700 mm
Hjuldiameter:680 mm
Største hastighet: 70/80 km/t
Sitteplasser: 71 (derav 8 klappseter; 4 ved dør 2 og 4 ved dør 3)
Ståplasser (4/kvm)66
Lengde o.b: 22.400 mm
Bredde: 2.500 mm
Høyde:  
Gulvhøyde over skinne:
Vekt: 32,8 tonn
Dører, høyre side fra førerplassen bakover:2/2/2/1
Dører, venstre side fra førerplassen bakover:-/-/-/1
Anmerkning I:Vognene 116 og 121 med ny SL79/II-front etter kollisjonsskade
Anmerkning II:Fire vogner med navn i en periode etter overgang til design II
Designhistorie
Design I - venstre vognsideDesign I - høyre vognsideDesign II - høyre vognssideDesign II - venstre vognssideDesign IIb - høyre vognside
[bilde][bilde][bilde][bilde][bilde]
Ved leveranse i 1982; første generasjon lyskasterLyseblå hovedfarge; merket Oslo sporveierAndre generasjon lyskaster Lyseblå hovedfarge som er mettet/blåere; merket ruter

Historikk

Da 1960-vedtaket om nedleggelse av bytrikken ble opphevet i 1977 ble det en kursendring i Oslo-trikken, samt en fornyet opptimisme. Den daværende vognparken begynte å trekke på årene, og det stor klart at om trikken skulle overleve ble det nödvendig å invistere i nye vogner. 

Høsten 1977 ble det leid inn en moderne leddtrikk fra Rheinische Bahngesellschaft i Düsseldorf (GT8S vogn 3052). Düwag bygde serien GT8S med elektrisk utrustning fra Siemens/Kiepe i årene 1973 til 1975. På bakgrunn av de possitive erfaringene fra denne vogna ble det konstruert en vogn som var tilpasset Oslo´s bratte bakker og krappe kurver. Vogna fikk betegnelsen SL79 og var den første serien nye trikker i Oslo på nesten 25 år.


Düwag bygget først en serie på 10 vogner i 1982 (101-110), deretter ble 15 tilsvarende vogner bygget på lisens på Strømmens Værksted i 1983 (111-125). Ytterlig en serie på 15 vogner ble bygget 1989 og 1990. Denne tredje serien hadde flere konstruksjonsavvvik fra de to første leveranser, slik at den fikk betegnelsen SL79/II. Serien SL79/I omfatter 25 vogner (101-125) og serien SL79/II omfatter 15 vogner (126-140).

Det er ikke foretatt vesentlige endringer i løpet av driftstiden. SL79/I ble levert med et fargedesign med blåe, gråe og hvite striper som ikke ble videreført med SL79-II. Dermed fikk SL79/I etter hvert den samme fargeskjema som SL79/II: Lyseblå hovedfareg med bred hvit stripe ved langs taket og en smal hvit stripe nederst langs skjermen. Dørene fikk en mørkeblå farge som også ble benyttet til en bred stripe nedenfor vinduene på dørsiden. Denne mørkeblåe fargen er helt fraværende på den venstre vognsiden, slik at det er ulik design på vognsidene. Med overgang til ny fargedesign ble det satt navn etter byene Düsseldorf, Gøteborg. Helsinki og Grenobel på 4 vogner i serien. Navnet var plassert på første vogndel på begge sider øverst ved taket nærmest vognleddet. Sansyligvis ble navnene borte igjen ved seiner lakkarbeider.

En gang etter 2010 ble den lyseblåe hovedfargen endret. Endring er vanskelig å se i det daglige, men tydelig når en vogn med den eldre lyseblåe fargen står ved siden av en vogn med den nye lyseblåe fargen. Den nye lyseblåe fargetonen er mettet/blåerer.

Med omorganisering av Oslo sporveier ble det endringer i merking av vogner. Det ovale OS-merket ble byttet med ruters #-merket. Vogner fikk etter hvert også merket etter Sporveien som eier. Særlig etter 2010 var det utallige variasjoner av merkene på de ulike vogner.

Alle vogn i serien fikk etter hvert nye frontlys. Serien ble levert med to enkelte lykter med intergrert retnings- og bak-/bremselys. Etter hvert ble det montert et lyspanel med fire lykter og retningslysene ble flyttet ovenfor som seperate lys.

Vognummeret i fornten kan observeres i midten på lyspanelet eller ovenfor lyspanelet. Noen vogner har vognnummer både på lyspanelet og overnfor lyspanelet. Sansynligvis skyldes ulik plassering av vognnummer bruk av heldekkende reklame i perioder på en vogn.

Etter kollisjoner fikk vognene 116 og 121 gjenobbygget front i samsvar med SL79/II.

SL79/I og SL79/II er planlagt utfaset fra 2021. Serien erstattes av SL18 levert fra CAF, Spania.

 

Referanser

das rad - Magazin für Mitarbeiter der Rheinischen Bahngesellschft AG, Düsseldorf. Utgave 3/4 1977

Norske lok og motorvogner 2001; Norsk Jernbaneklubb

Norske lok og motorvogner 2017; Norsk Jernbaneklubb

Bildedatabasen til Jernbane.net (06.04.2020)

 

Oslo: SL79/I
Bygget av: 101-110 Düwag; 111-125 Strømmen
Elektrisk utrustning:NEBB
Type:Enretnings-høygulvs-leddtrikk
Alselrekkefølge:B'2'B'
Bygget antall: 25
Byggeår: 1982-83
Motor:2 x NEBB 4ELO 2054B
Motorregulering:Tyristorbasert chopper
Ytelse:217 kw/motor
Motorboggi:Düwag Tandem - motor plassert i lengderetning med drift på begge aksler
Leddkonstruksjon:Jakobsboggi
Boggihjulavstand:1 800 mm
Boggisenteravstand:7 700 mm
Hjuldiameter:680 mm
Største hastighet: 70/80 km/t
Sitteplasser: 71 (derav 8 klappseter; 4 ved dør 2 og 4 ved dør 3)
Ståplasser (4/kvm)66
Lengde o.b: 22.400 mm
Bredde: 2.500 mm
Høyde:  
Gulvhøyde over skinne:
Vekt: 32,8 tonn
Dører, høyre side fra førerplassen bakover:2/2/2/1
Dører, venstre side fra førerplassen bakover:-/-/-/1
Anmerkning I:Vognene 116 og 121 med ny SL79/II-front etter kollisjonsskade
Anmerkning II:Fire vogner med navn i en periode etter overgang til design II
Designhistorie
Design I - venstre vognsideDesign I - høyre vognsideDesign II - høyre vognsside
[bilde][bilde][bilde]
Ved leveranse i 1982; første generasjon lyskasterLyseblå hovedfarge; merket Oslo sporveier
Design II - venstre vognssideDesign IIb - høyre vognside
[bilde][bilde]
Andre generasjon lyskaster Lyseblå hovedfarge som er mettet/blåere; merket ruter


SL79/I 101 - Düsseldorf
SL 79 nr 101 i Vogtsgate
© Morten Lie
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Homansbytrikken, linje 11 - Hegdehaugsv.
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
SL 79 nr 101 i Vogtsgate
© Morten Lie
Finn i Postvogna
SL79 101 på spor 8 i Nedre vognhall, Holtet.
© Kunt Ekeberg
Finn i Postvogna


SL79/I 102 - Gøteborg
SL79/I 102 på Frognerseteren
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
I alt 8 bilder - se alle
Vogn 102 på avveier
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
SL79/I 102 på Frognerseteren
© Yngve Øines
Finn i Postvogna
SL79 102, Cort Adlers gr
© Erland Rasten
Finn i Postvogna


SL79/I 103
SL79 103
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
SL 79 nr 103 i Grefsenveien
© Morten Lie
Finn i Postvogna
SL79 103
© Aksel Lister
Finn i Postvogna
SL79 #103 i linje 12 passerer "the Hub" på vei til Jernbanetorget
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna


SL79/I 104
S79-1 #104 butt i snuta
© Knut Andvord
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
SL79-1 104 på Tullinløkka
© Pål Lindal
Finn i Postvogna
Aker brygge
© L H Ruud
Finn i Postvogna
Vogn 104 i Storgata
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


SL79/I 105
Ullevål hageby
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Cunard-dronningen og en SL79 sett fra Rådhustrappa
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Wessels Plass - vogn 105
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Trikk på Stortorget
© Ståle Hatlelid Karlsen
Finn i Postvogna


SL79/I 106

© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 12 bilder - se alle
SL 79-I vogn 106 Nationalteateret
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
OBRE sørger for å få trikk 106 tilbake på sporet ved Jernbanetorget
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
OBRE sørger for å få trikk 106 tilbake på sporet ved Jernbanetorget
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna


SL79/I 107
SL79/I nr. 107 i Bogstadveien.
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Trikk107 med nye skiltkassere passerer Oslo City
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
Solli plass/Lapsetorvet, linje 12
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Trikken nr.107 ved Christiania Glassmagasin i Oslo
© Tore Wahl
Finn i Postvogna


SL79/I 108
Vogn 108 i Sandakerveien, 23.4.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Vogn 108 i Sandakerveien, 23.4.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Trikk 108, Schweigaards gt.
© Erland Rasten
Finn i Postvogna
SL79 108 med flagg i anledning utdeling av Abelprisen, 20.5.2019
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna


SL79/I 109
SL 79 nr 109 ved Grefsen, 23.4.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL 79 nr 109 ved Grefsen, 23.4.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Lokaltrafikk: Trikk 109 i Oslo
© Ove Erik Storhaug
Finn i Postvogna

SL79/I 110
Trikk SL79 nr 110 ankommer Oslo og lesses av på Gudbrandsiden
© Finn Lund
Finn i Postvogna
I alt 6 bilder - se alle
Trikk 110 passerer Vestbanestasjonen ©KEH 05
© KnutErik
Finn i Postvogna
SL79 nr 110 ved Storo.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
110 på Jernbanetorget
© Magne Håheim
Finn i Postvogna


SL79/I 111 - Arkhangelsk
Trikk SL79 111 passerer "the Hub" på vei inn til Jernbanetorget
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Den første norskbyggede SL79
© Jan Sverre Kristiansen
Finn i Postvogna
©Jan Kristiansen. Oslo 17.05.1983
© Jan Kristiansen
Finn i Postvogna
Trikk SL79 111 på vei opp til Ekebergparken holdeplass
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna


SL79/I 112
SL79/I nr. 112 sett bakfra i Bogstadveien ..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna
Vogn 112 i Grefsen veien.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL79/I nr. 112 sett bakfra i Bogstadveien ..
© Tore Wahl
Finn i Postvogna

SL79/I 113
©rolf thoresen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
©rolf thoresen
© rolf thoresen
Finn i Postvogna
Vogn 113 i Sandakerveien , 9.10.2004.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL79 113 kommer fra sentrum etter at sporet er åpnet igjen for trafikk
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna

SL79/I 114 - Helsinki
SL 79 114 i Grefsenveien,
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL 79 114 i Grefsenveien,
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Oslo SL79 114
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

SL79/I 115

© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Storo vogn 115
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Vogn 115 - Ved Disen - Kjelsåsbanen, linje 11
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna

© Thor Ludvigsen
Finn i Postvogna


SL79/I 116
Majorstukrysset
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
SL79 nr 116 foran Rådhuset.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Majorstukrysset
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Frongerveien - Skovveien
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Fikk ny SL79/II-front etter kolisjonsskade.

Legg til informasjon om Oslo: SL79/I - SL79/I 116


SL79/I 117
SL79 nr 117 ved Grefsen.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Vogn 117 på Majorstuen.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL79 nr 117 ved Grefsen.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Oslo SL79 117
© Christoph Aders
Finn i Postvogna

SL79/I 118
SL 79-I vogn 118 Aker Brygge 16-6-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
SL 79 nr 118 i Rådhusgata.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL 79-I vogn 118 Aker Brygge 16-6-2006 ©Trond Strandsberg
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
SL79 - 118 ved Sinsenkrysset under ombyggingen i 1993
© Eivind Engberg
Finn i Postvogna


SL79/I 119
Trikk SL79 119 på vei opp til Ekebergparken holdeplass - merket "Ikke i trafikk"
© Knut Erik Hagen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Oslo Sporveier 119
© Jan Helmen
Finn i Postvogna
v/Frogner plass
© Trygve Kåsa
Finn i Postvogna
Oslo
© Sven-Olof Strand
Finn i Postvogna


SL79/I 120
SL 79-I vogn 120 Aker Brygge 5-6-2005
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Nationaltheatret 24. februar 2006
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
SL 79-I vogn 120 Aker Brygge 5-6-2005
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Vogn 120 ved Sandaker
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna


SL79/I 121 - Grenoble
SL 79-I 121
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Vestbaneplassen, linje 10 Vikatrikken
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Kjelsås
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
SL 79-I 121
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
Fikk ny SL79/II-front etter kolisjonsskade.

Legg til informasjon om Oslo: SL79/I - SL79/I 121 - Grenoble


SL79/I 122
SL79 nr 122 ved Nybrua,
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
Vognene 122 og 125 på Rådhusplassen , 27.8.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL79 nr 122 ved Nybrua,
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Oslo: SL79 122
© Christoph Aders
Finn i Postvogna


SL79/I 123
SL79-1 Nr 123 på Jernbanetorget
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
Vogn 123 i Sandakerveien , 23.4.2005.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
SL79-1 Nr 123 på Jernbanetorget
© Ronny Maarud
Finn i Postvogna


SL79/I 124

© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
I alt 5 bilder - se alle
SL 79-I vogn 124 Grensen
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
SL 79-I vogn 124 Grensen 3-6-2004
© Trond Strandsberg
Finn i Postvogna
Linje 13 Storo - Bekkestua
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna


SL79/I 125
SL 79-II nr 125 på Nationalteateret
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
I alt 4 bilder - se alle
SL 79 nr 125 i Valkyriegata.
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
SL 79-II nr 125 på Nationalteateret
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
SL79/I 122 og 125 side om side på Rådhusplassen
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna


Mockup til en eventuell ny front
I alt 1 bilde
Frontparti modell , "Nr 100" på Avløs
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna
Frontparti modell , "Nr 100" på Avløs
© Hans Martin Lie
Finn i Postvogna

andre
SL79 i Drammensveien, sett fra Hjørungavåggata
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
I alt 7 bilder - se alle
Kjelsåsbanen, linje 12
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
Torshovtrikken, linje 12
© Kjetil Refsnes Jørgensen
Finn i Postvogna
SL79 i Drammensveien, sett fra Hjørungavåggata
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna


Booking.com
Booking.com