Jernbane.net

Hjem > Norge > Jernbanestasjoner og strekninger > Dovrebanen > Minnesundbrua (1925, 363 m)
Støtt oss
Ukens Bilde
MS Henrik Ibsen
Fotograf: Arne Aaeng

Tidligere Ukens Bilde

Top 100
Top 100
DSB MT 152 med bl.a. E 987 kort før Gedser.
Fotograf: Allan Støvring-Nielsen

Top-100-bilder

Seneste opplastninger
Siste innlegg
facebook
Jernbane.net på facebook


Minnesundbrua (1925, 363 m)
363m lang


Minnesundbrua - her gikk kjørebanen til rv 50 langs brua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Gamle riksvei 50 ved Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesundbrua sprengt under siste krig
©
Finn i Postvogna
Solnedgang over Minnesund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Flytog på Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Kongetoget passerer Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
©Christian Erik Bergheim - Skibladner. Minnesund 02.07.2006
© Christian Erik Bergheim
Finn i Postvogna
©Christian Erik Bergheim - Skibladner. Minnesund 02.07.2006
© Christian Erik Bergheim
Finn i Postvogna
Skibladner. Minnesund 02.07.2006
© Christian Erik Bergheim
Finn i Postvogna
Minnesundbrua 7. november 2006. ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
El14 2199 passerer Minnesundbrua 7. november 2006 ©Rune Fjellvang
© Rune Fjellvang
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Mjøssamlingene under Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Kjørebanene til rv 50 langs Minnesundbrua - Foto: © Åge Lybekbråten
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Bru ved Minnesund
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Minnesund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesund
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
Minnesundbrua
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
El 18 med B7 på Minnesundbrua
© Hans Erik Granholt
Finn i Postvogna
El 18 2253 på Minnesundbrua
© Hans Erik Granholt
Finn i Postvogna
Minnesunbrua tog 323 70.003
© Arnt Olav Kastet
Finn i Postvogna
En litt uvanlig vinkel…
© Kjell Arne Ramstad
Finn i Postvogna
Ved dagens endepunkt hvor kjørebanen fortsatte.
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Her delte veien seg i to kjørebaner, på hver side av brua
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Rv50 (nå E6) ned mot Minnesundbrua, med gul stripe i behold
© Åge Lybekbråten
Finn i Postvogna
Persontog på veg nordover
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
Godstog på vei sørover.
© Laurenz Edelman
Finn i Postvogna
El18.2254, Minnesundbrua
© Siegfried Schöpfer
Finn i Postvogna
Tog 316, BM70.10 på vei over Minnesundbrua
© Snorre Johansen
Finn i Postvogna
Bruene på Minnesund
© Kjetil Næss
Finn i Postvogna
Minnesund jernbanebru
© Bjørn Vermo
Finn i Postvogna
Green Cargo Egt 8001 på vei over Minnesundbrua
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
Et Flirt-sett nærmer seg Minnesund nordfra
© Leif-Harald Ruud
Finn i Postvogna
IC-tog over Minnesund
© Carl-Frederic Salicath
Finn i Postvogna
Minnesundbrua rettning nordover
© Kari Korkala
Finn i Postvogna
Minnesundbrua rettning nordover
© Kari Korkala
Finn i Postvogna
Minnesund bru
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Minnesund bru
© Tom-Inge Kjensli
Finn i Postvogna
Booking.com
Booking.com