Jeg tror dette kvalifiserer til å være min aller korteste reise i en Bistro noensinne.
I alle fall slik jeg på stående fot kan huske det.

Når jeg valgte å reise til og fra Berlin og Inno Trans i september 2018 hadde jeg bestemte meg for at alle tog som jeg skulle reise med utover det helt lokale, skulle ha en eller annen form for servering ombord.
Jeg klarte det, med et par unntak, den 23 september fra Lübeck via Bad Oldesloe - Neumünster til Flensburg.
Utover disse to strekningene klarte jeg å gjennomføre reisen i tog med servering ombord.

Den korteste strekningen ble fra Berlin Haupbahnhof til Berlin Südkreuz i ICE 1005 mot München, en reise på tilsammen 6 - 7 minutter eller noe slikt.
Hvorfor gjør man noe slikt ?
Svaret er enkelt !
Man må ha kaffe.