[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[NO] Avinor fyller 75 år

Kollapse
 •  

 • [NO] Avinor fyller 75 år

  Avinor fyller 75 år
  I dag er det 75 år siden Luftfartsdirektoratet ble opprettet og lagt under samferdselsdepartementet. I 1978 byttet man navn til Luftfartsverket, før man endret til dagens Avinor i 2003.
  Foto: Sola lufthavn
  I 75 år har Avinor hatt ansvaret for saker angående sivil luftfart, og i 1943 ble Norges luftfartsstyre opprettet i London for å forberede sivil flygning i Norge etter andre verdenskrig. Det var Norges luftfartsstyre, som i 1947 ble gjort om til Luftfartsdirektoratet, som er starten på 75 års forvaltning av sivil luftfart i Norge.


  Binder Norge sammen med verden
  I dag har Avinor ansvaret for 43 statlig eide lufthavner og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Hvert år reiser ca. 50 millioner passasjerer til eller fra Avinors flyplasser i hele landet, der Oslo lufthavn er det store knutepunktet med om lag halvparten av disse reisende.

  - I dag skal vi markere at vi har 2.800 fantastisk flinke ansatte over hele Norge som hver eneste dag går på jobb for å sørge for at våre 43 flyplasser drives på en sikker, stabil og effektiv måte. Dette er vårt bidrag til at man kan reise enkelt og effektivt innad i Norge og at nordmenn kommer seg ut i verden, og at verden kommer til Norge, sier konsernsjef Abraham Foss.

  Fremtidens Avinor
  I 2022 lanserte Avinor en ny strategi med en ny visjon og en justert retning. Avinor hever ambisjonen kraftig i miljøarbeidet og innsatsen for å få klimagassutslippene i luftfarten ned. Bruk av ny teknologi og ambisiøse mål for egen drift skal bidra til at både Avinor og luftarten tar ansvar for egne utslipp. Den nye visjonen forplikter Avinor til dette, mener Foss.

  - Vi skal binde Norge sammen - og Norge sammen med verden, gjennom bærekraftig luftfart. Det er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal være en pådriver for elektrisk luftfart, utvikling av bærekraftige drivstofftyper for fly og at vi skal se på måter ny teknolog kan gjøre driften av våre egne flyplasser mer miljø- og klimavennlige. For våre egne flyplasser har vi satt oss et mål om at de skal være fossilfrie i 2030. Det er ambisiøst, men det skal vi klare, sier Foss.

  Bærekraft, fjernstyrte tårn og droner
  Elektriske fly, droner, autonome brøytebiler og fjernstyrte tårn er bare noen av stikkordene som møter Avinor i fremtiden. Forventningene om effektiv passasjerhåndtering, gode passasjeropplevelser, pålitelige og lønnsomme partnerrelasjoner og konkrete tiltak innen klima, miljø og bærekraft er essensielle leveranser og prioriteringer.

  Dersom luftfartsbransjen skal nå de målene som er satt, må flere løsninger tas i bruk. Og Avinor må lykkes nesten like mye de neste 25 årene, som vi kan se tilbake på for de 75 første. Utslippene kan reduseres på kort sikt ved bruk av bærekraftig drivstoff, men samtidig må ny null- og lavutslippsteknologi utvikles og fases inn. Her er Avinor en viktig støttespiller og tilrettelegger for flyselskapene og andre partnere med mange spennende tiltak og planer som omhandler alt fra effektivisering av luftrommet til drivstoff og infrastruktur rundt lading og annen energipåfylling.

  Jeg er stolt over å lede et selskap som betyr så mye for nordmenn flest og jeg gleder meg over den utviklingen vi skal ha sammen de neste årene. Utfordringene vi står ovenfor i verden er store, men sammen med alle ansatte i selskapet og våre partnere skal vi lykkes med å skape fremtidens Avinor og fremtidens luftfart - som er like viktig og relevant for hele Norge de neste 25 årene som det har vært de foregående 75. Gratulerer med dagen alle sammen, avslutter Foss.

  Faktaboks:

  Milepæler i selskapets historie:
  • 1947: Luftfartsdirektoratet ble etablert som et frittstående direktorat under Samferdselsdepartementet. Det var tidligere underlagt Forsvarsdepartementet med navnet Norges luftfartsstyre.
  • 1978: Luftfartsdirektoratet endret navn til Luftfartsverket
  • 1990: Flynavigasjonsavdelingen i Televerket ble overført til Luftfartsverket. Luftfartsverkets hovedkontor flyttet fra Storgata til Wergelandsveien
  • 1992: Stortinget vedtok å bygge ny hovedflyplass for Østlandet på Gardermoen. I stortingsbehandlingen ble det vedtatt av utbyggingen av hovedflyplassen skulle organiseres i et eget aksjeselskap (Oslo Hovedflyplass AS - OHAS), heleid av staten ved Luftfartsverket
  • 1993: Luftfartsverket ble omgjort til en statlig forvaltningsbedrift
  • 1996: OHAS overtok driften av Fornebu og Gardermoen. Ny kontrollsentral åpnet i Røyken
  • 1997/1998: 28 av de lokale flyplassene ble overført til staten ved Luftfartsverket. Disse var tidligere eid av kommunene
  • 1998: 7. oktober var siste dag med trafikk på Fornebu 8. oktober åpnet Oslo lufthavn AS, Gardermoen (OSL) – som et heleiet datterselskap av Luftfartsverket
  • 1999: Ny lufthavn i Båtsfjord åpnet
  • 2000: Luftfartstilsynet ble opprettet som en egen myndighet under Samferdselsdepartementet, og myndighetsfunksjonen overført fra Luftfartsverket
  • 2001: Luftfartsverket ble omorganisert til 5 regioner
  • 2002: Stortinget vedtok å omdanne Luftfartsverket til et 100% statlig eid aksjeselskap
  • 2003: Aksjeselskapet Avinor ble etablert. Selskapet er eid av Samferdselsdepartementet
  • 2004: Effektiviseringsprosjektet «Take-off 05» ble igangsatt. Det ble etablert en ny organisasjonsstruktur med fire divisjoner (regionale, mellomstore og store lufthavner, samt flysikringsdivisjonen). Datterselskapet Oslo lufthavn AS fortsatte. Avinors hovedkontor flyttet fra Wergelandsveien til Bjørvika
  • 2008: Det ble igangsatt et resultatforbedringsprogram for å sikre bedre økonomisk utvikling i selskapet
  • 2009: Endret konsernmodell ble etablert: Konsernstab ble betydelig redusert. Antall lufthavndivisjoner ble redusert til tre. Oslo lufthavn var fortsatt et datterselskap
  • 2014: Flysikringsdivisjonen ble skilt ut som et eget datterselskap, Avinor Flysikring AS, med et eget styre Datterselskapet Oslo lufthavn AS ble fusjonert inn i Avinor. Divisjon Store lufthavner ble avviklet, slik at lufthavnene i Stavanger, Bergen og Trondheim blir likestilt med Oslo lufthavn, med egne lufthavndirektører og plass i konsernets ledergruppe
  • 2017: Samferdselsdepartementet besluttet å sette ut driften av Haugesund lufthavn til et privat selskap (Lufthavn-drift AS) Narvik lufthavn, Framnes ble nedlagt Terminal 2 på Oslo lufthavn åpnet Ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland åpnet
  • 2018: Fagernes lufthavn, Leirin ble nedlagt
  • 2019: Bygging av senter for fjernstyrte kontrolltårn i Bodø startet opp. Åpnet i 2020
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [IT] Jernbaneutbygging i Norditalia
   Green light for Northern Italy rail expansion

   The Lombardy Region has greenlit the project for the quadruplication of the rail route between Milano Rogoredo and Pavia, in the North of Italy. The route is part of the line connecting Milan to Genoa.

   The project consists of two phases. First, over 260 million euros will be invested in the 11-kilometre section from Milano Rogoredo to Pieve Emanuele, which should be completed by 2026.

   The second phase of the project,...
   15-08-22, 09:25
  • [DE] Lønnsom gjenåpning av sidebaner i Tyskland vises i studie
   Benefits accrue from rural railway reopenings, study finds

   Reopening rural railways offers an important spectrum of benefits, according to a study commissioned by the Federal Ministry for Housing, Urban Development & Building. These range from positive effects on land use to advantages for local and regional economies, transport, the environment and society.

   The Räumliche Effekte reaktivierter Schienenstrecken im ländlichen Raum (Structural Effects of Reactivated Rail...
   15-08-22, 09:13
  • [EU] Forskningstudie viser uutnyttet potensial for nattogsreiser
   New scientific study hints at untapped potential for night trains

   If operators of night train services focus on increased levels of comfort and more privacy for travellers, people will be more inclined to use sleeper trains, researchers from consultancy firm Royal HaskoningDHV and Delft University of Technology have found.

   In a study published earlier this month, a team of five researchers set out to uncover “if and under which conditions” travellers are willing to...
   15-08-22, 09:20
  • [EG] Talgo awarded Egyptian night train contract
   Talgo awarded Egyptian night train contract

   Egyptian National Railways has awarded Talgo a €280m contract to supply seven night train sets and maintain them for 15 years.

   The contract was announced on August 9. Talgo expects financing to be put in place in the coming months, and deliveries from its Alava (Rivabellosa) and Madrid (Las Matas) plants in Spain to begin in 2024.

   It said the trains would be from the same family as the inter-city coaches it supplying...
   15-08-22, 09:06
  • [CN] A brand new corridor on the table for China and Central Asia
   A brand new corridor on the table for China and Central Asia

   A new, Central Asian corridor is on the table, linking China, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Afghanistan. The possibility of establishing this corridor became the topic of discussion at a recently held meeting between railway companies of the Central Asian countries involved.
   “The sides discussed the organising of a new corridor, China – Kyrgyzstan – Uzbekistan – Afghanistan and establishing mutually-beneficial conditions...
   15-08-22, 09:01
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X