Forumene Emner Innlegg Siste innlegg
Postvogna
Jernbanetelegram om toggangen !

Som navnet på forumet lyder:
Jernbanetelegram om toggangen handler om løst og fast som opptar oss som er interessert i kollektivtrafikk, og da særlig den som går på skinner.

Nyheter vil du finne under forumavdelingen #Artikler, eller på #Jernbane.Net Twitter.
Her fører vi den generelle og uhøytidelige praten om vår hobby !
Dine reiseopplevelser i tekst og bilder deler du med oss andre, under vår #Trainspotting side.

Emner: 317 Innlegg: 996
Siste innlegg: Hvor er vi på vei ?
317 996
Supportforumet - Skinnesmia

Skinnesmia bruker vi som Supportforum, der vi forsøker å hjelpe hverandre dersom vi oppdager feil, mangler, eller ikke helt forstår hvordan vi bruker funksjonene i forumavdelingene. Det er helt sikkert noen som kan gi deg svaret, dersom du lurer på noe om oppsettet i vårt forums alle avdelinger.


We use Skinnesmia as a Support Forum, where we try to help each other if we discover errors, deficiencies, or do not fully understand how we use the functions in the forum departments. There is definitely someone who can give you the answer, if you have any questions about the layout of all our forums.
Emner: 69 Innlegg: 278
69 278
InterRailVogna - Lokomotiver - Multiple units - Motorvogner - Person - Godsvogner - Trams - Metro - Light Rail
#Trainspotting - Train and Railroad Photos

Trainspotting i Europa og i andre deler av verden er det mange av oss som har som fritidsaktivitet! Ofte reiser vi Trainspotters rundt med kamera i bagasjen for å dokumentere mest mulig av det vi ser og opplever.
Mange av oss har dokumentert jernbane tilbake til analoge tider, da grensepasseringer i Europa kunne ta sin tid, og Europa var delt i øst og vest!


Under #Trainspotting - Train and Railroad Photos finner vi selvsagt våre opplevelser fra Norden, sammen med opplevelsene fra alle andre Europeiske land, såvel som fra andre kanter av verden.
Sammen og hver for oss har vi med oss en mengde opplevelser fra nær og fjern, som vi gjerne deler med oss av.

Trainspotting - Train and Railroad Photos, er en endret utgave av den gamle Interrailvogna og Fotovogna.

Her deler vi våre grenseløse inntrykk fra våre ekspedisjoner til fjerne land

Emner: 315 Innlegg: 943
315 943
Damp - Elektriske - Diesel - Dual-Mode Lokomotiver

Utviklingen av lokomotiver og vogner hender i høyt tempo, det som var high tech jernbanemateriell i går, er antikk i dag. Hvordan så våre grensekryssende tog ut for 20 år siden ?

Dagens moderne jernbanedrift er snart helt uten grenser! Tidligere hadde vi nasjonale bestemmelser og typer rullende materiell, ser vi i dag en stigende internasjonalisering.
Siden landegrensene er i ferd med å viskes ut i jernbanedriften i Europa, er det ingen grunn til at vi på Jernbane.Net skal beholde grensene.
Ordet er derfor fritt, uansett nasjonalitet på jernbanemateriellet !

Today's modern railway operations are soon borderless! When we previously had national regulations and types of rolling stock, today we see an increasing internationalization of the stock. Since the national borders are being erased in railway operations in Europe, there is no reason for us at Jernbane.Net to keep the borders. The word is therefore free, regardless of nationality on the railway equipment!

Emner: 148 Innlegg: 520
148 520
DMU - EMU - EDMU - DEMU - BMU - Motorvogner

Multiple Units kan være en enkelt motorvogn, men det kan også være en drivende enhet hvorfra man kan manøvrere et togsett eller fra en vogn utrustet med muligheter til å kjøre toget.
Et Push Pull togsett som trekkes / skyves av et lokomotiv regnes som "Multiple Unit"

DMU er et Diesel togsett - "Diesel multiple unit" men en DMU kan også være en enkel motorvogn (Diesel Power car)

EMU kan være et Elektrisk togsett - "Electric multiple unit" men kan også være en enkel motorvogn (Electric Power car)

EDMU Electro-diesel multiple unit En elektro-diesel multippel enhet (EDMU) eller bi-mode multippel enhet (BMU) er en multippel enhet som kan drives enten av elektrisk kraft hentet fra luftledningene eller tredje skinne (som en elektrisk multippel enhet - EMU ) eller ved å bruke en innebygd dieselmotor, som driver en elektrisk generator, som produserer vekselstrøm eller likestrøm (som en diesel-elektrisk multippel enhet – DEMU)

Emner: 76 Innlegg: 254
76 254
Person og Godsvogner
I denne forumavdelingen samler vi oss om vogner. Person og godsvogner deler på plassen inntil videre
Emner: 29 Innlegg: 98
29 98
Trams - Metro - Light Rail
Trams - Metro - Light Rail
Emner: 43 Innlegg: 136
43 136
Baneavdelingen med Signalposten
Jobber...
X