Stress Express, the real thing!

Stress Express, the real thing!

Alle som trodde at Stress Express er av relativt nyere dato, må tro om igjen.

Flere vintre...
 

En overnatting i Alvesta

I oktober 2020 hadde kroppen begynt å fungere slik noenlunde igjen etter mer eller mindre sammenhengende sykdom siden høsten 2017. En av våre medlemmer...
 

Det har vært mye snakk om nattog i det siste !

Det har vært mye snakk om nattog i det siste !
Særlig i vårt søsterforum Postvagnen har nattog til Hamburg fått veldig mye spalteplass. De fleste
...
 

En sightseeing på BW Cottbus - Guben

Det har jo ikke bestandig vært grått hår på skallen min, og jeg bærer heller ingen hatt !
Man får takke for at jeg ikke har kombinasjonen
...
 

Meningsløst å hevde at VY bedriver 100% bærekraftig persontrafikk !

Det har lett for å bli litt konflikter når man diskuterer jernbanetrafikk og landeveistrafikk. Særlig på jernbanesiden av bordet kan det ofte være...
 

[SE]Togpersonalet i tåg 73 slapper av før frokost.

Togpersonalet i tåg 73 slapper av før frokost.

Bildet ble tatt en mellom Stockholm C og Västerås den 20 august 2007
Vi hadde dagen
...
 

Så ble sluttsignalet tent !

SÅ var det slutt !

Det markeres med et sluttsignal på toget, men ikke i arbeidslivet.
Når du slutter på jobben etter mange år,...
 

Nicht öffnen, bevor der Zug hält

Nicht öffnen, bevor der Zug hält !

I tidligere tider, en svært passende henstilling.

Dagens tog er noe mer sofistikerte. På
...
 

[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

Det man finner under plattformene, det finner man under plattformene !


Antagelig bor det en liten nerd i meg også, som så mange andre av oss jernbane entusiaster. Det er faktisk ganske bra å være litt nerdig i...
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[CH] Godstransport i Sveits: "Mer jernbane for mer gods" – SBB ønsker å vokse i sin kjernevirksomhet innen gods

Kollapse
 •  

 • [CH] Godstransport i Sveits: "Mer jernbane for mer gods" – SBB ønsker å vokse i sin kjernevirksomhet innen gods

  Klikk på bildet for større versjon

Navn: Suisse-Cargo-Logistics-Ribar-Ducrot_Sandro-Hartmeier_28-9-22.jpg
Visninger: 30
Størrelse: 143.8 KB
ID: 10473Godstransport i Sveits: "Mer jernbane for mer gods" – SBB ønsker å vokse i sin kjernevirksomhet innen gods

  SBB vil fortsette å fokusere på godstransport i fremtiden og utvide den. De ønsker «mer jernbane for mer gods» og skaper med «Suisse Cargo Logistics» grunnlaget for effektiv, automatisert og bærekraftig logistikk i Sveits. Innen 2050 kan 60 prosent mer gods transporteres med jernbane.

  Transporten av store og tunge varer er stadig avtagende, transporten av småskala, lette varer fortsetter å øke. Godstransportkundenes ønske om fleksibilitet, hurtighet og digitalisering er økende. Samtidig øker etterspørselen og kravene til mer økologisk, CO2-nøytral og energieffektiv transport. Som et resultat av disse endrede markedsbehovene er det behov for nye løsninger innen godstransport på jernbane.

  "Bedre utnyttelse av jernbanesystemet for logistikk i Sveits"

  Det er klart for SBB at de vil fortsette å fokusere på godstransport i fremtiden.
  "Med Suisse Cargo Logistics utnytter vi jernbanesystemet bedre for logistikk i Sveits"
  sa Monika Ribar, styreleder i SBB, på en pressekonferanse.
  "Vi vil ha mer jernbane for mer gods."

  SBB skaper dermed grunnlaget for effektiv, automatisert og bærekraftig logistikk i Sveits og styrker forsyningssikkerheten.

  "Suisse Cargo Logistics" bygger på Deutsche Bahns styrker og tar hensyn til nye markeds- og kundebehov. Vincent Ducrot, administrerende direktør i SBB, fortsatte:
  – Vi ønsker å bruke jernbaneinfrastrukturen og områdene, kombinere bane og vei og supplere det eksisterende godstransporttilbudet. Innen 2050 vil jernbanen kunne transportere 60 prosent mer gods og dermed avlaste belastningen på veien.

  Fem nye terminaler mellom Genève og St. Gallen og fem til åtte byknutepunkter

  Hjørnesteinene i "Suisse Cargo Logistics" er:
  • Tilstrekkelig sporkapasitet for raske og regelmessige forbindelser. SBB utnytter sin eksisterende og fremtidige jernbaneinfrastruktur optimalt. På grunn av utvidelsestrinnene i 2025 og 2035 vil godstrafikken i økende grad få flere og raskere ruter tilgjengelig.
  • Høyytelses omlastingsanlegg som gir enkel tilgang til jernbanen, forkorter transporttiden og øker effektiviteten. For en optimal kombinasjon av jernbane og vei, er det planlagt å legge til fem terminaler for kombinert transport mellom Genève og St. Gallen til omlastingsnettet. I tillegg skal eksisterende godstransportanlegg med jernbaneforbindelser i de større sveitsiske byene på sentrale steder, spesielt for bygg- og disponeringslogistikk, videreutvikles til fem til åtte byknutepunkter. Dette gjør at byene kan bli avlastet for trafikk. De eksisterende lastepunktene (inkludert fri lasting) vil fortsatt bli integrert.
  • Effektive produksjonsmodeller som er tilpasset kundenes behov. Blokk togtrafikk gjør det mulig for godstransportkunder å transportere store mengder direkte fra avsender til mottaker. Kombinert transport sikrer samspillet mellom vei og jernbane.
  • Transport av enkeltvogner utgjør basistilbudet og sikrer det eksisterende transportvolumet. Det kan imidlertid ikke drives for å dekke kostnader. Med forbehold om politisk beslutning om omfang og kvalitet på finansieringen, vil den bli styrket som nettverkstrafikk og gi mulighet for bred tilgang.
  • En fornyet flåte som vil bli mer effektiv gjennom investeringer og automatiseringer, som automatisert bremsetesting og digitale, automatiske koblinger.

  Suisse Cargo Logistics anlegg finansieres gjennom eksisterende føderale finansieringsinstrumenter og SBB-investeringer. SBB forventer kostnader på en milliard franc for terminaler og byknutepunkter og rundt 500 millioner franc for automatisering av kjøretøyflåten innen 2040.

  SBB har til hensikt å fortsette å drive godstransport på jernbane i Sveits, ikke bare i fremtiden, men i partnerskap, med andre logistikkaktører eller i drift av terminaler. SBB gir fra seg sin minoritetsandel på i underkant av 2 prosent i «Cargo sous-terrenget» da de konsentrerer seg om kjerneoppdraget og styrkene.

  I de kommende månedene vil SBB spesifisere "Suisse Cargo Logistics" i tett koordinering med industriaktører, kantoner og kommuner og videreutvikle den i tråd med politiske beslutninger. Målet er å sette den første høykapasitetsterminalen på øst-vest-aksen i drift innen 2030.
  "Suisse Cargo Logistics" kombinerer vei og jernbane, bruker eksisterende infrastruktur og land og bidrar til modale endringer og til forbundets klima- og energimål.

  • Innen 2050 ønsker SBB å transportere halvparten av den ekstra godstrafikken med jernbane. Sammenlignet med i dag kan 60 prosent mer gods transporteres med jernbane: Netto tonnkilometer vil øke fra 3,8 milliarder i dag til 6,1 milliarder.
  • Med «Suisse Cargo Logistics» vil godstransporten på vei vokse med bare 14 prosent innen 2050 i stedet for prognosen på 22 prosent. Dette tilsvarer årlige besparelser på 1 million lastebilturer, 470 GWh primærenergi og 26 000 tonn CO2.In

  denne måten tar "Suisse Cargo Logistics" hensyn til kundenes behov:

  Små og store kunder får investeringssikkerhet i enkeltvogntransport med ytterkledning og lasteanlegg.
  Store distributører og spedisjonsselskaper drar nytte av tilstrekkelig transportkapasitet med jernbane med nye ekspressruter.
  Avsendere uten egne sidespor vil ha et nytt klimavennlig fraktalternativ takket være et kombinert transporttilbud i Sveits.
  Store byer og kantoner er avlastet for trafikk ved bygrensen takket være byens knutepunkter for forsyning og avhending med jernbane.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [NO] Hvilket EL 14 lok bør bevares som museumslok?
   Hvilket EL 14 lok bør bevares som museumslok?

   Jernbanemuseet har tilskrevet Cargo Net med nettopp dette spørsmålet:

   "Vi har sett på et utvalg av 14-lok og funnet at 2166, 2168 og 2170 er de tre individene som er i best stand i dag. Kan dette stemme? Vi bør sikre oss det beste loket ved utrangering/utfasing. Det er også ønskelig å sikre siste del av driftshistorien rundt disse lokomotivene hos dere i CN. Med tanke på å holde lokomotivet driftsklar*, bør vi sikre...
   30-11-22, 19:08
  • [NO] Onrail satser bredt...
   Onrail satser bredt...

   Det er kjent at Onråil har ønske om å kunne tilby turisttog på Raumabanen. Interesserte har fundert en stund på hvilke materiell selskapet skal disponere til slik trafikk. Me lokene har ikke 1000v uttak til lys og varme til et slikt tog. Onrail har sporet opp en finkevogn tilhørende Jernbanemuseet som for tiden er plassert på Eina. Denne vogna må ha revisjon/reparasjon før den er trafikkdyktig.

   Jernbanemuseet synes det var en "vinn-vinn"...
   30-11-22, 18:49
  • [NO] Ringeriksbanen og E16 videreføres som fellesprosjekt - Nye Veier overrasket
   Ringeriksbanen og E16 videreføres som fellesprosjekt - Nye Veier overrasket

   Regjeringspartiene og SV er enige om å gå videre med Ringeriksbanen og E16-utbygging som et samlet prosjekt. I Nye Veier er de overrasket over U-svingen....
   30-11-22, 10:22
  • [DE] Route between Hanover and Berlin closed for at least another two weeks
   Route between Hanover and Berlin closed for at least another two weeks

   The railway between Hanover and Berlin will probably not be released for traffic until mid-december, Deutsche Bahn (DB) has said in its latest update. This would mean a another setback of at least two weeks for the section where earlier this month two freight trains collided.

   The site of the accident between Hanover and Stendal had been under the authority of the local fire brigades since November 17...
   30-11-22, 10:26
  • [NO] Meråkerbanens potensial skal vurderes for fremtiden
   Meråkerbanens potensial skal vurderes for fremtiden

   Det er avholdt møte mellom Jernbanedirektoratet og Swecos konsulenter om en vurdering av Meråkerbanens potensial for økt trafikk i fremtiden

   Resyme fra oppstartsmøte:

   Innhold i togtilbud
   o JDIR bekreftet at stoppesteder som Sweco skal forutsette i tilbudskonsept er det de samme som i dagens togtilbud. I tillegg skal togene stoppe i Nälden, øst for Østersund o Togtilbud

   1: Sweco legger...
   30-11-22, 18:37
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X