Trainspotting i Europa er det mange av oss som har som fritidsaktivitet!
Ofte reiser vi Trainspotters rundt med kamera i bagasjen for å dokumentere mest mulig av det vi ser og opplever.
Mange av oss har dokumentert jernbane tilbake til analoge tider, da grensepasseringer i Europa kunne ta sin tid, og Europa var delt i øst og vest!

Under #Trainspotting Europe finner vi selvsagt våre opplevelser fra Norden, sammen med opplevelsene fra alle andre Europeiske land..
Sammen og hver for oss har vi med oss en mengde opplevelser fra nær og fjern, som vi gjerne deler med oss av.

Trainspotting Europe, er en endret utgave av den gamle Interrailvogna.

Her deler vi våre grenseløse inntrykk fra våre ekspedisjoner til fjerne land, som Bayern, Brabant og Belgia!

Forumene Emner Innlegg Siste innlegg
#Trainspotting - Train and Railroad Photos

Trainspotting i Europa og i andre deler av verden er det mange av oss som har som fritidsaktivitet! Ofte reiser vi Trainspotters rundt med kamera i bagasjen for å dokumentere mest mulig av det vi ser og opplever.
Mange av oss har dokumentert jernbane tilbake til analoge tider, da grensepasseringer i Europa kunne ta sin tid, og Europa var delt i øst og vest!


Under #Trainspotting - Train and Railroad Photos finner vi selvsagt våre opplevelser fra Norden, sammen med opplevelsene fra alle andre Europeiske land, såvel som fra andre kanter av verden.
Sammen og hver for oss har vi med oss en mengde opplevelser fra nær og fjern, som vi gjerne deler med oss av.

Trainspotting - Train and Railroad Photos, er en endret utgave av den gamle Interrailvogna og Fotovogna.

Her deler vi våre grenseløse inntrykk fra våre ekspedisjoner til fjerne land

Emner: 306 Innlegg: 876
306 876
Damplokomotiver

Hvordan definerer vi historiske lokomotiver og vogner i 2022 ? Utviklingen av lokomotiver og vogner hender i høyt tempo, det som var high tech jernbanemateriell i går, er antikk i dag. Hvordan så våre grensekryssende lokomotiver og motorvogner ut for 10 år siden ?

How do we define historic locomotives and wagons in 2022? The development of locomotives and carriages is happening at a high pace, what was high tech railway equipment yesterday, is ancient today.

What did our cross-border locomotives and EMUs and DMUs look like 10 years ago?
Emner: 21 Innlegg: 43
21 43
Elektrisk - Diesel - Dual-Mode Lokomotiver

Dagens moderne jernbanedrift er snart helt uten grenser! Når vi tidligere hadde nasjonale bestemmelser og typer rullende materiell, ser vi i dag en stigende internasjonalisering av materiellet.
Siden landegrensene er i ferd med å viskes ut i jernbanedriften i Europa, er det ingen grunn til at vi på Jernbane.Net skal beholde grensene.
Ordet er derfor fritt, uansett nasjonalitet på jernbanemateriellet !


Today's modern railway operations are soon borderless! When we previously had national regulations and types of rolling stock, today we see an increasing internationalization of the stock.
Since the national borders are being erased in railway operations in Europe, there is no reason for us at Jernbane.Net to keep the borders.
The word is therefore free, regardless of nationality on the railway equipment!

Emner: 125 Innlegg: 454
125 454
DMU - EMU - EDMU - DEMU - BMU - Motorvogner

Multiple Units kan være en enkelt motorvogn, men det kan også være en drivende enhet hvorfra man kan manøvrere et togsett eller fra en vogn utrustet med muligheter til å kjøre toget.
Et Push Pull togsett som trekkes / skyves av et lokomotiv regnes som "Multiple Unit"

DMU er et Diesel togsett - "Diesel multiple unit" men en DMU kan også være en enkel motorvogn (Diesel Power car)

EMU kan være et Elektrisk togsett - "Electric multiple unit" men kan også være en enkel motorvogn (Electric Power car)

EDMU Electro-diesel multiple unit En elektro-diesel multippel enhet (EDMU) eller bi-mode multippel enhet (BMU) er en multippel enhet som kan drives enten av elektrisk kraft hentet fra luftledningene eller tredje skinne (som en elektrisk multippel enhet - EMU ) eller ved å bruke en innebygd dieselmotor, som driver en elektrisk generator, som produserer vekselstrøm eller likestrøm (som en diesel-elektrisk multippel enhet – DEMU)

Emner: 71 Innlegg: 244
71 244
Person og Godsvogner
I denne forumavdelingen samler vi oss om vogner. Person og godsvogner deler på plassen inntil videre
Emner: 29 Innlegg: 96
29 96
Trams - Metro - Light Rail
Trams - Metro - Light Rail
Emner: 41 Innlegg: 117
41 117
Jobber...
X