Har du opplevd 9010 på kloss hold ?
Dersom IKKE har du muligheten den 28 mai i Trollhättan.