Når det ikke blir som det skulle, får det bli som det ble !
Her er et forsøk på å panorere et SJ Snabbtåg som passerer ved Lagmansholm....