Det har vært mye snakk om nattog i det siste !

Det har vært mye snakk om nattog i det siste !
Særlig i vårt søsterforum Postvagnen har nattog til Hamburg fått veldig mye spalteplass. De fleste
...
 

En sightseeing på BW Cottbus - Guben

Det har jo ikke bestandig vært grått hår på skallen min, og jeg bærer heller ingen hatt !
Man får takke for at jeg ikke har kombinasjonen
...
 

Meningsløst å hevde at VY bedriver 100% bærekraftig persontrafikk !

Det har lett for å bli litt konflikter når man diskuterer jernbanetrafikk og landeveistrafikk. Særlig på jernbanesiden av bordet kan det ofte være...
 

[SE]Togpersonalet i tåg 73 slapper av før frokost.

Togpersonalet i tåg 73 slapper av før frokost.

Bildet ble tatt en mellom Stockholm C og Västerås den 20 august 2007
Vi hadde dagen
...
 

Så ble sluttsignalet tent !

SÅ var det slutt !

Det markeres med et sluttsignal på toget, men ikke i arbeidslivet.
Når du slutter på jobben etter mange år,...
 

Nicht öffnen, bevor der Zug hält

Nicht öffnen, bevor der Zug hält !

I tidligere tider, en svært passende henstilling.

Dagens tog er noe mer sofistikerte. På
...
 

[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[SE] Infrastruktur för konkurrenskraft

Kollapse
 •  

 • [SE] Infrastruktur för konkurrenskraft


  Infrastruktur för konkurrenskraft

  Förhandlingarna om innehållet i regeringens politik de närmaste åren pågår just nu för fullt och troligtvis blir slutresultatet en detaljerad överenskommelse mellan flera partier. Det ser alltså ut som att koalitionsavtal är här för att stanna inom nationell politik.

  Denna gång lär dock förhandlingarna inte bli lika segdragna som för fyra år sedan. Krisläget för Europas säkerhet och energiförsörjning samt det uppkommande EU-ordförandeskapet är faktorer som driver upp tempot för Ulf Kristerssons regeringsbildning.

  Tågföretagen har i ett flertal sammanhang fört fram branschens yttersta prioriteringar för att stärka Sveriges eftersatta infrastruktur till stöd för en förbättrad konkurrenskraft för hela landet. Och det är väl känd materia, senast framfördes detta i en kommentar till S-regeringens beslut om infrastrukturplan för 2022–2033 som fattades i juni samt i remissrundan efter Trafikverkets förslag till infrastrukturplan i februari.

  Här är de tio viktigaste punkterna i ett komprimerat format –
  • En ny planeringsomgång för kommande 12-årsplan står redan för dörren. Regeringen bör snarast tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en ny modell för infrastrukturplanering och finansiering av nya stora projekt, som kan tillämpas i nästkommande planeringsomgång 2026-2037.
  • Energikrisen är ett faktum och fossilberoendet gräver stora hål i statskassan. Med transporteffektiviteten som drivkraft för kan högre energi- och klimateffektivitet uppnås. Trafikverket bör få uppdrag att fortsätta sitt arbete för ett intermodalt godstransportsystem där järnvägen och sjöfarten nyttjas optimalt.
  • Kortare bygg- och genomförandetider. Bygg och underhåll mer i snabbare takt. Risken är nu uppenbar att regering, riksdag och Trafikverket kommer att behöva hantera ett antal ofullbordade och inte fullt finansierade projekt i olika delar av landet vid den nuvarande planperiodens utgång 2033.
  • Näringslivspotten som infördes i nationell plan 2018-2029 har stor betydelse för snabbare beslut om enklare trimningsåtgärder kopplade till industrins behov. Potten borde fördubblas och arbetssättet borde kopieras till införandet av en punktlighetspott, avseende snabbare beslut om konkreta åtgärder för enklare trimningsåtgärder som verkligen kan öka punktligheten.
  • Införandet av ERTMS i Sverige måste få en kommersiellt sund implementering utan ytterligare fördyringar på grund av lång genomförandetid med kostnadsdrivande parallella system. Statens medfinansiering av ombordutrustning vid införandet av ERTMS måste lösas i detta sammanhang. Sverige bör ta rygg på Tyskland när ett nationellt beslut fattas av vår betydelsefulla granne söderut.
  • Genomförandet av längre, tyngre och större tåg bör påskyndas. Utnyttja tågens längd, vikt, bredd och höjd på ett optimalt sätt. Tre etapper ligger sent i infrastrukturplanen och kommer att påbörjas först under åren 2028--2033. Den utgående riksdagen stöttade detta synsätt i somras genom Trafikutskottet gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att: ”regeringen bör se till att det vidtas åtgärder för att, med stöd i de utredningar som har genomförts och de beslut som redan har fattats, säkerställa att längre och tyngre tåg skyndsamt tillåts på ett funktionellt och sammanhållet järnvägsnät i hela Sverige”.
  • Regeringen bör ge uppdrag till Trafikverkets att ta fram en långsiktig underhållsplan på minst 12 år och därmed avbetala underhållsskulden som för närvarande uppgår till 45 miljarder kronor bara på järnvägen.
  • Vid byggande av nya stambanor och nya järnvägar i Sverige bör regeringen föreslå att kostnaderna för utbyggnaden minskas genom användning av ny byggteknik som också möjliggör snabbare utbyggnadstakt och snabbare effekthemtagning.
  • Betydelsen av väl fungerande infrastruktur över nationsgränserna kan inte underskattas för en öppen ekonomi som den svenska. Detta aktualiserar ett fortsatt och förstärkt näringspolitiskt perspektiv på infrastrukturen. Det handlar om att se perspektiven stråk, noder och flöden. Och dess betydelse för kopplingar nationellt – internationellt.
  • En expertgrupp bör få i uppdrag att göra en översyn av de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller kalkylvärden, godstidsvärden och kalkylräntor.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [GB] [CH] Stadler presented its IPEMU Merseytravel Class 777 at InnoTrans today.
   Stadler presented its IPEMU Merseytravel Class 777 at InnoTrans today.

   ‘IPEMU’ stands for ‘independently-powered electric multiple unit’, in reference to the trains’ battery packs.

   The opening words were spoken by Ralf Warwel, Marketing & Sales Director for Stadler UK & Ireland.

   The official presentation was also attended by Metro Mayor for the Liverpool City Region Steve Rotheram. He was pleased to be at the official presentation, he said,...
   24-09-22, 08:49
  • [GB] Misnøye med Avanti - krav om tap av kontrakt
   Avanti restores some services, but pressure continues

   Avanti West Coast is restoring some of the trains which were withdrawn last month, but one group of business leaders and politicians is calling for its government contract to be withdrawn.

   Avanti said there would be further improvements in December. For now, AWC is adding back 70 services a week on the routes between London, the West Midlands and Manchester, with a further uplift in mid-December, when there will be more...
   24-09-22, 08:39
  • [SE]
   Banarbete mellan Örnsköldsvik och Sundsvall påverkar Norrtågstrafiken

   Från och med den 26e september till och med den 7e oktober kommer Trafikverket att utföra banarnbeten mellan Örnsköldsvik och Sundsvall. Banarbetet kommer leda till en bättre trafiksituation på sikt men under perioden kommer många pendlare att påverkas.

   Resenärerna rekommenderas att gå in på Norrtågs hemsida för att få aktuell information om en specifik avgång. Under trafikinformation och...
   24-09-22, 08:28
  • [CH] Nå ruller alle SBB Re 460-lokomotivene mer energieffektivt og er klare for ytterlige 20år i tjeneste
   Nå ruller alle SBB Re 460-lokomotivene mer energieffektivt og er klare for ytterlige 20 år i tjeneste

   Moderniseringen av Re 460-lokomotivene har pågått siden 2017. Mange energibesparende tiltak ble også iverksatt.
   I anledning de åpne dagene i begynnelsen av oktober 2022 på Yverdon-les-Bains-anlegget, vil den 119. og siste fornyede Re 460 bli satt i drift.

   Innen høsten 2022 skal alle de 119 Re 460-lokomotivene ved SBB-anlegget i Yverdon-les-Bains være modernisert....
   21-09-22, 09:27
  • [FR] France aims for better rail capacity management following disputes
   France aims for better rail capacity management following disputes

   France is rethinking the processes of train capacity allocation in its railway network. After some disputes between rail operators and the infrastructure manager SNCF Réseau, the Transport Regulatory Authority of France (ART) opened a consultation round to establish an “incentive scheme encouraging both applicants and SNCF Réseau to make better use of the capacity”.

   ART also explained that for transparency...
   23-09-22, 17:47
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X