X

[SE] Railcare delårsrapport

Kollapse
 •  

 • [SE] Railcare delårsrapport


  Delårsrapport januari-mars 2022
  Stabilt kvartal med högre volymer i svenska entreprenadverksamheten  Första kvartalet
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 7,1 procent till 95,3 MSEK (88,9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade marginellt till 8,8 MSEK (8,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,26).
  Väsentliga händelser under första kvartalet
  • Railcare tecknade i januari ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadarbeten i Sverige. Det nya avtalet ger förutsättningar för avrop av MPV, den batteridrivna underhållsmaskinen som Railcare utvecklat. Avtalet är på tre år, med option om förlängning på ytterligare 1+1 år.
  Väsentliga händelser efter perioden
  • I början av april tecknade Railcare ett förnyat avtal med LKAB avseende järnmalmstransporter. Avtalets värde uppgår till ca 50 MSEK och sträcker sig till och med 31 december 2022.
  • Trafikverket nyttjar sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med Railcare med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med 30 april 2025 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år.
  VD-kommentar

  Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 95,3 MSEK (88,9) och rörelse-resultatet var 8,8 MSEK (8,7). Det motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent.

  - Ett kvartal som kännetecknas av lägre volymer i transportverksamheten och Entreprenad Utland, vilket kompenserats av högre volymer i entreprenad-verksamheten i Sverige och Maskin & Teknik.

  Entreprenad Sverige har haft högre volymer under första kvartalet jämfört med föregående år. Snöröjning åt Trafikverket har fortgått som planerat och avslutades i mitten av mars. Två viktiga avtal med Trafikverket har förnyats. Det är dels snöröjningskontraktet där optionen om förlängning med tre år har nyttjats, dels ett nytt ramavtal för entreprenadarbeten som också gäller i tre år, och med option på förlängning. Det är ett fint kvitto på att en av våra största kunder är nöjda med det jobb vi gör, och vill fortsätta arbeta med oss. Det nya ramavtalet inkluderar Railcares batteridrivna MPV vilket är ett viktigt steg för Railcare och branschen i sin helhet. Det första arbetet med MPV genomfördes redan i mitten av mars i den sex kilometer långa järnvägstunneln på Citybanan i Stockholm. Det är en miljö där MPV lämpar sig som bäst genom den fossilfria driften och väsentligt lägre ljudnivåer.

  Liningverksamheten har haft betydligt högre beläggning än föregående år och efterfrågan på trumrenoveringar har ökat.

  Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft lägre beläggning än motsvarande kvartal ifjol, vilket förklaras av att färre projekt avropats av kund. I en koncernintern försäljning har Railcare Danmark A/S avyttrat kvarvarande anläggningstillgångar till det svenska bolaget Railcare Machine AB. Verksamheten i Danmark har därmed upphört och verksamheten kommer att avvecklas.

  Transport Skandinavien redovisar lägre volymer jämfört med första kvartalet 2021, vilket förklaras av att kontraktet med LKAB gick ut vid årsskiftet. Ett förnyat kontrakt med LKAB tecknades i början av april och gäller för perioden april-december 2022.

  Lokverkstaden har påbörjat uppgradering av två diesellok av typ TB för Infranord under första kvartalet. Arbetet beräknas pågå under hela året och värdet på kontraktet uppgår till totalt 30 miljoner kronor.

  I segment Maskinförsäljning genomfördes den försenade leveransen av maskindelar till Loram i januari. Leverans av 22 timmervagnar har skett till BLS Rail under det första kvartalet och därmed är samtliga 28 timmervagnar levererade. I verkstaden i Skelleftehamn pågår byggnation av en ny vidareutvecklad MPV som kommer att utrustas med strömavtagare för att kunna ladda batterierna från kontaktledningen. På grund av långa leveranstider beräknas maskinen vara färdigställd andra halvåret 2023. Parallellt med detta pågår utveckling av en batterivagn för att möjliggöra konvertering av dieseldrivna maskiner till batteridrift.

  Vi har beslutat att ändra benämningen på segment ”Maskinförsäljning” till ”Maskin & Teknik” för att bättre beskriva segmentets verksamhet. Verksamheten inkluderar teknikutveckling, byggnation och försäljning av nya maskiner, men även vidare­utveckling och ombyggnation av befintliga maskiner. Utveckling av ny teknik är avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv. Railcare vill leda utvecklingen inom branschen och minska fossila utsläpp från den egna verksamheten med 40 % fram till år 2025.

  Den pågående ryska invasionen av Ukraina innebär risker för den globala ekonomin. Railcare har varken verksamhet eller anställd personal i Ukraina eller Ryssland och påverkas i dagsläget inte heller av sanktioner mot Ryssland. Högre energipriser innebär endast en marginell påverkan på Railcare då kunden i de flesta fall står för energikostnaden. Sammantaget ser vi ingen direkt påverkan på vår verksamhet i dagsläget, men långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [NO] Arbeid på jernbanen sommeren 2022
   Arbeid på jernbanen sommeren 2022

   Bane NOR skal jobbe på store deler av Østlandet i sommer. Det betyr flere stengte togstrekninger, og buss for tog.

   Hvor og når er det stengt?
   • Oslo S–Ski / Moss / Mysen / Rygge / Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august for linjene L2, L2X, L21, L22 og R20.
   • Sandvika–Asker–Spikkestad er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linje L1.
   • Asker–Drammen–Gulskogen / Sande er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linjene
   ...
   26-05-22, 08:01
  • [CH] Contract for 286 multiple units for regional services: court ruled in favour of SBB.
   In October 2021 Stadler was awarded the contract for 286 single-deck multiple units. The Federal Administrative Court confirms the award of the contract to Stadler and has dismissed Alstom's appeal.
   ...
   25-05-22, 10:39
  • [DK] Toget er forsinket, men det kommer !
   Ændring i tidsplanen for Coradia Stream el-togsæt
   DSB’s leverance af 100 el-togsæt fra den franske togproducent Alstom forventes modtaget op mod et halvt år efter den oprindelige tidsplan.

   Det er en kombination af flere faktorer, der ændrer tidsplanen for togleverancen. Der er tilkommet en række ændringer på togets design, som er nødvendige, for at Danmark modtager de optimale togsæt i forhold til behovet. Hertil kommer den generelle usikkerhed...
   25-05-22, 14:51
  • [CH] Brenner Base Tunnel construction proceeds with major breakthrough
   The Brenner Base Tunnel moves closer to completion after the latest construction phase. The tunnel connecting the Italian town Fortezza with the Austrian border is finished. It will be part of the 64 kilometres long railway line that will connect Italy with Innsbruck in Austria as part of the massive infrastructure project.

   The tunnel between Fortezza and the Italian-Austrian border is a 24,1 kilometres long section. Last week, construction company Webuild connected two different tunnelling...
   24-05-22, 08:21
  • [SEA] Stena RoRo delivers extended E-Flexer RoPax to Stena Line
   On May 24, Stena RoRo delivered the first of two ordered extended E-Flexer ferries to Stena Line.
   She is the Stena Estelle and will operate on the Karlskrona – Gdynia line.
   Like all ships in the E-Flexer series, the new ferry is tailored to the customer's specific preferences and needs.


   In total, Stena Line will be operating five E-Flexer vessels, with two of them being the extended version. The fourth in the order has now been delivered. Compared to the basic design, the...
   25-05-22, 10:37
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X