X

[SE] [DK] Øresundsindex 2022: Sju av nio indikatorer utvecklas negativt i Öresundsregionen

Kollapse
 •  

 • [SE] [DK] Øresundsindex 2022: Sju av nio indikatorer utvecklas negativt i Öresundsregionen

  Sju av nio indikatorer om Öresundsregionens utveckling och integration hade en negativ utveckling 2021 jämfört med 2015. Så är läget när Øresundsindex lanseras för första gången. Godstrafiken och näringslivsverksamhet på andra sidan sundet ökar. Men bland annat personresor, pendling och gästnätter har en negativ utveckling.

  – Øresundsindex ger oss en viktig lägesbild för regionen och visar i år att flera utvecklingsmått går åt fel håll. Nu måste vi tillsammans vända trenden, och därför ger rapporten viktiga insikter för allt från besöksnäringen och politiken till näringslivet att agera på, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

  Läs hela rapporten här

  Øresundsindex består av en sammanvägning av nio indikatorer – inom trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration – och slutar på värdet 85 för 2021, vilket kan jämföras 100 under basåret 2015. Utöver integrationsindexet ses även på den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen. Øresundsbro Konsortiet är initiativtagare och finansiär till Øresundsindex, men datainsamlingen och analyser görs av det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet.

  Drygt 4 miljoner människor bor i Öresundsregionen och sedan 2015 har antalet invånare ökat med nästan fem procent. Under perioden har även Danmark och Sverige haft en konjunkturuppgång. Men samtidigt har det inte skett någon större ökning av interaktionen över Öresund, vilket Øresundsbro Konsortiet därför betraktar som en tillbakagång av integrationen i regionen. Trots den starka tillväxten i samhället steg Øresundsindex marginellt från 100 till 103 mellan 2015 och 2019.

  – Att pandemin syns tydligt i årets Øresundsindex är inte förvånande. Mer bekymrande är de underliggande och mer bestående trenderna åren före, trots alla drivkrafter som finns genom skillnader i valuta, löner och bostadspriser. Sju år av gränskontroller sätter sina spår. Vi behöver återbygga tilliten för en öppen region där fler vågar ta jobb, köpa bostad eller studera på andra sidan sundet, säger Linus Eriksson.

  Knappt 16.500 personer arbetspendlade över gränsen 2020. Det kan ses i relation till knappt två miljoner sysselsatta i Öresundsregionen. Med nuvarande arbetskraftsbrist i Danmark och höga arbetslöshet i Skåne finns det en potential i att öka gränspendlingen.

  – Det måste vara enkelt och pålitligt att pendla mellan Skåne och Själland. Lika enkelt och självklart som att pendla mellan Malmö och Lund. Fler gränshinder måste bort. Ett nytt skatteavtal skulle ta oss ett stort steg framåt, säger Linus Eriksson.

  Läs hela rapporten här

  För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla press@oresundsbron.com. Øresundsbrons vd Linus Eriksson är tillgänglig för intervjuer.
  Fakta: Øresundsindex 2022


  Øresundsindex 85: Mellan 2015 och 2019 var förändringarna små i såväl trafiken över sundet som på flera andra integrationsområden. Det samlade Øresundsindexet rörde sig från 100 till 103. Störst positiv förändring ses för antalet företag i grannlandet, godstransporter över Öresund och gästnätter på andra sidan Öresund. När coronapandemin slog till föll vissa indikatorer kraftigt, medan andra höll en relativt stabil nivå och det samlade indexet landade på 82. Under 2021 har flera indikatorer vänt lite uppåt igen och index ökade till 85.

  Minskad integration: Det samlade Øresundsindex steg från 100 till 103 mellan 2015 och 2019. Därefter föll index till 82 under 2020 för att återhämta sig till 85 under 2021. Øresundsindex mäter integrationen över Öresund för nio olika indikatorer. Nedgången ses främst i det totala antalet personresor och antalet gästnätter över Öresund och är kopplat till coronapandemin och reserestriktioner. Övriga indikatorer har en mera jämn utveckling, men siffrorna visar även en viss nedgång för flyttningar över Öresund, gränspendling, antal studenter i grannlandet och danskägda sommarhus i Skåne.

  Ökad näringslivsverksamhet:Godstrafiken över Öresund ökar. Under coronapandemins första år minskade den lite, men 2021 var antalet godstransporter på en högre nivå jämfört såväl med 2019 som med 2015. Även antalet danskägda företag i Sverige och antalet svenskägda företag i Danmark ökar fram till och med senaste statistikåret 2019.

  Pendling: Trots fortsatta gränskontroller sedan november 2015 och pandemin från 2020 har inte pendlingen minskat drastiskt. Men det är färre som pendlar, särskilt från Östdanmark till Skåne som i förväg utgör en mycket liten andel av den totala gränspendlingen. Totalt pendlade 16 500 personer över gränsen 2020. Det kan ses i relation till knappt två miljoner sysselsatta i Öresundsregionen.

  Flyttning över sundet: Under 2021 låg antalet flyttningar över Öresund på den lägsta nivån under hela perioden 2015-2021. Bara drygt 3 000 personer flyttade över gränsen. Jämfört med övrig flyttaktivitet i regionen är det mycket lite. 2021 flyttade drygt 1 800 personer från Skåne till Östdanmark medan runt 31 000 personer flyttade från Skåne till ett annat län i Sverige och runt 9 000 flyttade utomlands. Åt andra hållet, från Östdanmark till Skåne, flyttade 1 200 personer. Samtidigt flyttade drygt 28 000 från de två danska regionerna till ett annat land och drygt 39 000 personer flyttade från Region Huvudstaden till en annan del av Danmark.

  Fakta: Metod och basår i korthet
  Nio olika indikatorer har valts för att mäta utvecklingen i integrationen i Öresundsregionen. De har fokus på fysisk interaktion över Öresund täcker över fyra olika områden: trafik, arbetsmarknad, näringsliv och vardagsintegration. Varje av dessa indikatorer är baserad på officiell statistik som är transparant och tillgänglig.

  Utöver integrationsindexet ses även på den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen. Som viktigt mått för tillväxten i regionen ses på utvecklingen i bruttoregionprodukten (BRP).

  År 2015 har valts som basår med index 100. Det var ett år som inte präglades av id- och gränskontroller (Sverige införde gränskontroll 12 november 2015). Det var varken markant hög- eller lågkonjunktur och ingen större skillnad i konjunktur - läget mellan de två länderna. Valutakursen låg på en normalnivå omkring 125 SEK för 100 DKK. 2015 anses därför vara ett bra jämförelsesår.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [NO] Arbeid på jernbanen sommeren 2022
   Arbeid på jernbanen sommeren 2022

   Bane NOR skal jobbe på store deler av Østlandet i sommer. Det betyr flere stengte togstrekninger, og buss for tog.

   Hvor og når er det stengt?
   • Oslo S–Ski / Moss / Mysen / Rygge / Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august for linjene L2, L2X, L21, L22 og R20.
   • Sandvika–Asker–Spikkestad er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linje L1.
   • Asker–Drammen–Gulskogen / Sande er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linjene
   ...
   26-05-22, 08:01
  • [CH] Contract for 286 multiple units for regional services: court ruled in favour of SBB.
   In October 2021 Stadler was awarded the contract for 286 single-deck multiple units. The Federal Administrative Court confirms the award of the contract to Stadler and has dismissed Alstom's appeal.
   ...
   25-05-22, 10:39
  • [DK] Toget er forsinket, men det kommer !
   Ændring i tidsplanen for Coradia Stream el-togsæt
   DSB’s leverance af 100 el-togsæt fra den franske togproducent Alstom forventes modtaget op mod et halvt år efter den oprindelige tidsplan.

   Det er en kombination af flere faktorer, der ændrer tidsplanen for togleverancen. Der er tilkommet en række ændringer på togets design, som er nødvendige, for at Danmark modtager de optimale togsæt i forhold til behovet. Hertil kommer den generelle usikkerhed...
   25-05-22, 14:51
  • [CH] Brenner Base Tunnel construction proceeds with major breakthrough
   The Brenner Base Tunnel moves closer to completion after the latest construction phase. The tunnel connecting the Italian town Fortezza with the Austrian border is finished. It will be part of the 64 kilometres long railway line that will connect Italy with Innsbruck in Austria as part of the massive infrastructure project.

   The tunnel between Fortezza and the Italian-Austrian border is a 24,1 kilometres long section. Last week, construction company Webuild connected two different tunnelling...
   24-05-22, 08:21
  • [SEA] Stena RoRo delivers extended E-Flexer RoPax to Stena Line
   On May 24, Stena RoRo delivered the first of two ordered extended E-Flexer ferries to Stena Line.
   She is the Stena Estelle and will operate on the Karlskrona – Gdynia line.
   Like all ships in the E-Flexer series, the new ferry is tailored to the customer's specific preferences and needs.


   In total, Stena Line will be operating five E-Flexer vessels, with two of them being the extended version. The fourth in the order has now been delivered. Compared to the basic design, the...
   25-05-22, 10:37
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X