X

[NO] 12 milliarder til jernbanesatsing i Midt-Norge

Kollapse
 •  

 • [NO] 12 milliarder til jernbanesatsing i Midt-Norge

  Det er ikke småtteri som foregår på den trønderske jernbanen for tiden: Bane NOR bygger en ny og moderne Trondheim Sentralstasjon. Trønder- og Meråkerbanen går fra dieseldrift til grønn og utslippsfri elektrifisering. Vi bytter ut gamle signalsystem i Midt-Norge med et moderne, digitalt og nasjonalt system. SJ Norge har satt inn nye, hybride tog på Trønderbanen, der vi planlegger en dobling av kapasiteten med flere person- og godstog.

  Prislappen for hele den midtnorske jernbanesatsingen er på rundt 12 milliarder kroner.

  – Vi jobber for at flere skal reise klimavennlig med tog og at en større del av godstrafikken skal gå på skinner. Utslippene må kuttes og vi må ta bedre vare på miljøet. Derfor må en større del av trafikken over fra vei til bane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.
  Får landets mest moderne stasjon


  Jernbanen står for 0,1 prosent av klimagassutslippene fra transportsektoren. Frimannslund viser til at Norge har en ambisiøs målsetting om utslippskutt på 45 prosent fra denne sektoren innen 2030.

  Det flotte med satsingen på tog er at den er bærekraftig, samtidig som den bidrar til å styrke regional satsing i Midt-Norge gjennom utvikling av byene og tettstedene. Det er en effekt av et bedre, mer pålitelig og raskere togtilbud, understreker konsernsjefen.

  Det ble nylig klart at Trondheim, sammen med Oslo og Stavanger, er valgt ut blant 100 europeiske byer til å delta i EUs program for grønn omstilling. Omtrent hver tredje søker fikk nei, men Trondheim passerte nåløyet og deltar i prosjektet «100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030».

  I den sammenheng er utviklingen av Trondheim Sentralstasjon viktig.

  – Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.
  Satsing som styrker regionen Trøndelag


  Transportforskning viser at godt plasserte jernbanestasjoner bidrar til klimavennlig sentrumsutvikling. Det er viktig av mange grunner: det fører til færre bilturer internt i kommunen når folk bor, jobber og handler sentralt – ved et kollektivknutepunkt. Da velger flere sykkelen, gange og toget: til beste for miljøet, folkehelsa og trivselen.

  Det er bærekraftig å fortette i sentrum og bygge flere boliger og arbeidsplasser rundt en togstasjon. Dette hindrer byspredning, som vil si nye boligfelt eller handelsområder i utkanten av byer og tettsteder. Det går ofte utover natur og jordbruk, skaper større avstand til sentrum, og dermed mer biltrafikk innad i kommunen.

  – Vi bygger og bidrar til byutvikling som gjør det lettere å bo ett sted i Trøndelag og jobbe et annet, uten at du må kjøre bil. Satsingen gir folk frihet til å velge klimavennlige reiser, det binder byer og tettsteder nærmere sammen, og det styrker arbeidsmarkedet i regionen, sier Lunøe.
  Liste over prosjekter i Midt-Norge

  Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen: 2,1 milliarder kroner
  • Banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen går fra dieseldrift til klimavennlig elektrisitet innen utgangen av 2024. Det blir utslippsfrie, stillere og mer moderne tog – med bedre komfort. Les mer om prosjektet her
  ERTMS Trønderbanen: 1,3 milliarder kroner
  • ERTMS står for European Rail Traffic Management System. Dette er et digitalt og moderne signalsystem som skal erstatte de mange eldre løsningene som i dag er i bruk over hele landet. I Trøndelag inkluderer kostnadsanslaget banestrekningene Trondheim-Melhus-Berkåk, Trondheim-Hell-Steinkjer og Meråkerbanen, samt riving og fjerning av gamle signalanlegg. Les mer om ERTMS her
  Trondheim Sentralstasjon: 2,5 milliarder kroner (grovt estimat)
  • Dette store prosjektet for et moderne og klimavennlig kollektivknutepunkt består av et nytt terminalbygg, kontorer, handelsarealer, boliger, parkeringskjeller, offentlige gater og flere torg og uterom. Les mer om prosjektet her
  Kapasitetsøkende tiltak Midt-Norge: 2,8 milliarder kroner (foreløpige tall)
  • Tiltaket består av 12 mindre delprosjekter. Målet er å doble togtilbudet til et tog hver halvtime i begge retninger mellom Støren og Steinkjer. En bedre jernbane skal bidra til at flere reiser klimavennlig mellom byer og tettsteder i Trøndelag. Det binder stedene nærmere sammen, noe som styrker regionen og bidrar til et mer konkurransedyktig arbeidsmarked.
  • Prosjektet skal gi mer jernbane for pengene, uten store naturinngrep. Mange mindre tiltak vil til sammen styrke kapasiteten på stasjonene og øker antallet person- og godstog i sporet. Deler av togtilbudet mellom Trondheim og Steinkjer er allerede styrket, men hoveddelen av prosjektet er noe forskjøvet i tid.
  Støren verksted: 660 millioner kroner
  • Det nye togverkstedet på Støren er viktig for god togdrift i Midt-Norge. Det har en kostnadsramme på 520 millioner kroner. I tillegg kommer en investering på 140 millioner til jernbanespor inn til verkstedsområdet. Her finner du mer informasjon om utbyggingen
  Togparkering Steinkjer og Støren: 450 millioner kroner
  • Flere tog betyr også et større behov for å parkere togene når de ikke er i trafikk. På parkeringene blir vognene rengjort og det kan utføres enkelt vedlikehold. Utbyggingen er ferdig og begge anleggene er nå i full drift.
  • Her bygges det nye spor, flere nye bruer, det skiftes ut eldre materiell og det er ryddet skog langs linja. Det skal gi passasjerene raskere og mer komfortable reiser, øke kapasiteten i sporet for både person- og godstog og gi bedre sikt ved planovergangene.
  Meråkerbanen: 220 millioner kroner
  • Her bygges det nye spor, flere nye bruer, det skiftes ut eldre materiell og det er ryddet skog langs linja. Det skal gi passasjerene raskere og mer komfortable reiser, øke kapasiteten i sporet for både person- og godstog og gi bedre sikt ved planovergangene. Her kan du lese mer om tiltaket
  Bimodale tog: 1,9 milliarder kroner (anskaffelse fra Norske tog)
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [NO] Arbeid på jernbanen sommeren 2022
   Arbeid på jernbanen sommeren 2022

   Bane NOR skal jobbe på store deler av Østlandet i sommer. Det betyr flere stengte togstrekninger, og buss for tog.

   Hvor og når er det stengt?
   • Oslo S–Ski / Moss / Mysen / Rygge / Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august for linjene L2, L2X, L21, L22 og R20.
   • Sandvika–Asker–Spikkestad er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linje L1.
   • Asker–Drammen–Gulskogen / Sande er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linjene
   ...
   26-05-22, 08:01
  • [CH] Contract for 286 multiple units for regional services: court ruled in favour of SBB.
   In October 2021 Stadler was awarded the contract for 286 single-deck multiple units. The Federal Administrative Court confirms the award of the contract to Stadler and has dismissed Alstom's appeal.
   ...
   25-05-22, 10:39
  • [DK] Toget er forsinket, men det kommer !
   Ændring i tidsplanen for Coradia Stream el-togsæt
   DSB’s leverance af 100 el-togsæt fra den franske togproducent Alstom forventes modtaget op mod et halvt år efter den oprindelige tidsplan.

   Det er en kombination af flere faktorer, der ændrer tidsplanen for togleverancen. Der er tilkommet en række ændringer på togets design, som er nødvendige, for at Danmark modtager de optimale togsæt i forhold til behovet. Hertil kommer den generelle usikkerhed...
   25-05-22, 14:51
  • [CH] Brenner Base Tunnel construction proceeds with major breakthrough
   The Brenner Base Tunnel moves closer to completion after the latest construction phase. The tunnel connecting the Italian town Fortezza with the Austrian border is finished. It will be part of the 64 kilometres long railway line that will connect Italy with Innsbruck in Austria as part of the massive infrastructure project.

   The tunnel between Fortezza and the Italian-Austrian border is a 24,1 kilometres long section. Last week, construction company Webuild connected two different tunnelling...
   24-05-22, 08:21
  • [SEA] Stena RoRo delivers extended E-Flexer RoPax to Stena Line
   On May 24, Stena RoRo delivered the first of two ordered extended E-Flexer ferries to Stena Line.
   She is the Stena Estelle and will operate on the Karlskrona – Gdynia line.
   Like all ships in the E-Flexer series, the new ferry is tailored to the customer's specific preferences and needs.


   In total, Stena Line will be operating five E-Flexer vessels, with two of them being the extended version. The fourth in the order has now been delivered. Compared to the basic design, the...
   25-05-22, 10:37
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X