X

[FI]Trafikledsverket siktar på utsläppsfria byggarbetsplatser med ett Green Deal -avtal

Kollapse
 •  

 • [FI]Trafikledsverket siktar på utsläppsfria byggarbetsplatser med ett Green Deal -avtal

  Trafikledsverket har anslutit sig till miljöministeriets Green Deal-avtal Utsläppsfria byggarbetsplatser - Hållbara projekt, med målet att genom offentliga upphandlingar minska de utsläpp som uppkommer på de upphandlande enheternas arbetsplatser.

  Green Deal-avtalet mellan staten och näringslivet är frivilligt och siktar mot att främja målen för hållbar utveckling och uppnå koldioxidneutralitet.
  Avtalet är i kraft till slutet av år 2030.


  Eftersom Trafikledsverket är en betydande aktör inom infrastrukturbyggande, förstärks klimat- och energiaspekterna i målen att utveckla upphandlingarna. Dessutom ses det som värdefullt att även andra utsläpp minskar. För att uppnå dessa mål är anslutning till Green Deal-avtalet om utsläppsfria arbetsplatser ett betydelsefullt steg.

  Övergången till fossilfria arbetsplatser sker stegvis. Målet är att före slutet av 2025 ska fossilfrihet uppnås vid infrastruktur- och byggarbetsplatser hos de parter som har anslutit sig till avtalet, dvs. att fossila bränslen inte längre används på dessa arbetsplatser. Som andel för användning av el, biogas och vätgas har definierats 20 procent av arbetsmaskinerna fram till 2025 och 50 procent före 2030.

  Trafikledsverkets mål är i detta avseende lägre än målnivån för Green Deal-avtalet, eftersom trafikledsprojekten med avseende på alternativa framdrivningskrafter hamnar i områden där tillgång till el ofta utgör en utmaning och den utrustning som används i projekten också är större än den som i allmänhet används på byggarbetsplatser i städerna. Myndighetens mål är att år 2025 ska fem procent av maskinerna använda el, biogas och vätgas, medan år 2030 ska mängden vara 20 procent.

  I avtalet ingår dessutom att deltagande parter gemensamt har fastställt upphandlingskriterier som ska följas vid framtida upphandlingar.
  Green Deal-krav att användas i entreprenader i krävande verksamhetsmiljöer


  Green Deal-avtalet för utsläppsfria arbetsplatser gäller endast investeringsprojekt inom de områden av krävande verksamhetsmiljö som vid tidpunkten för anslutningen överensstämmer med Trafikledsverkets definition, dvs. huvudsakligen trafikledsprojekt i tätorter, både när det gäller byggande av vägar och järnvägar samt byggande av farleder. För arbetsmaskiner gäller kraven endast hjul- och banddrivna grävmaskiner, lastare, rälshjulsdrivna grävmaskiner och vältar. Kraven på lastbilar är begränsade till att gälla enbart material- och jordtransporter.

  Inom Trafikledsverket granskades miljökraven före anslutningen till avtalet genom en utredning och en färdplan för miljökrav på transport- och arbetsmaskinsutrustning för byggande av vägar, farleder och järnvägsspår för införande under åren 2022–2030. I utredningen fokuserades det på avgasutsläpp från maskiner och transporter. Utsläppen från materialproduktion och användning av trafiklederna beaktades inte.

  ”Vid Trafikledsverket gäller anslutningen till Green Deal-avtalet kravkategorin krävande verksamhetsmiljö och tas i bruk för 2023 års entreprenader. I det här skedet gäller kraven inte underhåll, men i det avseendet granskas anslutningen senare”, säger Pekka Petäjäniemi, upphandlingsdirektör hos Trafikledsverket.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [NO] Arbeid på jernbanen sommeren 2022
   Arbeid på jernbanen sommeren 2022

   Bane NOR skal jobbe på store deler av Østlandet i sommer. Det betyr flere stengte togstrekninger, og buss for tog.

   Hvor og når er det stengt?
   • Oslo S–Ski / Moss / Mysen / Rygge / Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august for linjene L2, L2X, L21, L22 og R20.
   • Sandvika–Asker–Spikkestad er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linje L1.
   • Asker–Drammen–Gulskogen / Sande er stengt fra 2. juli til og med 31. juli for linjene
   ...
   26-05-22, 08:01
  • [CH] Contract for 286 multiple units for regional services: court ruled in favour of SBB.
   In October 2021 Stadler was awarded the contract for 286 single-deck multiple units. The Federal Administrative Court confirms the award of the contract to Stadler and has dismissed Alstom's appeal.
   ...
   25-05-22, 10:39
  • [DK] Toget er forsinket, men det kommer !
   Ændring i tidsplanen for Coradia Stream el-togsæt
   DSB’s leverance af 100 el-togsæt fra den franske togproducent Alstom forventes modtaget op mod et halvt år efter den oprindelige tidsplan.

   Det er en kombination af flere faktorer, der ændrer tidsplanen for togleverancen. Der er tilkommet en række ændringer på togets design, som er nødvendige, for at Danmark modtager de optimale togsæt i forhold til behovet. Hertil kommer den generelle usikkerhed...
   25-05-22, 14:51
  • [CH] Brenner Base Tunnel construction proceeds with major breakthrough
   The Brenner Base Tunnel moves closer to completion after the latest construction phase. The tunnel connecting the Italian town Fortezza with the Austrian border is finished. It will be part of the 64 kilometres long railway line that will connect Italy with Innsbruck in Austria as part of the massive infrastructure project.

   The tunnel between Fortezza and the Italian-Austrian border is a 24,1 kilometres long section. Last week, construction company Webuild connected two different tunnelling...
   24-05-22, 08:21
  • [SEA] Stena RoRo delivers extended E-Flexer RoPax to Stena Line
   On May 24, Stena RoRo delivered the first of two ordered extended E-Flexer ferries to Stena Line.
   She is the Stena Estelle and will operate on the Karlskrona – Gdynia line.
   Like all ships in the E-Flexer series, the new ferry is tailored to the customer's specific preferences and needs.


   In total, Stena Line will be operating five E-Flexer vessels, with two of them being the extended version. The fourth in the order has now been delivered. Compared to the basic design, the...
   25-05-22, 10:37
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X