[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[SE] Tågföretagen: Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle

Kollapse
 •  

 • [SE] Tågföretagen: Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle

  I veckan överlämnade Klimaträttsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet trycker på att för att Sverige ska nå klimatmålen måste styrningen mot ett transporteffektivt samhälle bli starkare.

  Tågföretagen ser positivt på att transporteffektiviteten blir styrande för den framtida transportplaneringen. För att vara i linje med Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 behöver transportsystemets klimatomställning stå på tre ben: transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffektiva fordon och fartyg.

  Potentialen för ökad transporteffektivitet är stor. Exempelvis konstateras att den sammanlagda överflyttningspotentialen av gods från väg och sjö till järnväg på kort och längre sikt, skulle innebära en minskning av godstransportsektorns koldioxidutsläpp med 15–20 procent. Till transporteffektiviteten ska det också kopplas en mätbar parameter, trafikarbete. Dessutom ska den nationella planen och länsplanerna bidra till att trafikarbetet för de energi- och resursintensiva fordonsslagen personbil, lastbil och inrikes flyg följer en minskande trend över tid. Utredningen föreslår en mer scenariobaserad arbetsmetodik och Trafikverket behöver se över de samhällsekonomiska kalkylerna så att de får en utgångspunkt i välanvända metoder och modeller som beskriver nyttor och kostnader av de styrmedel och åtgärder som skapar ett transporteffektivt samhälle. Läs mer i separat artikel.

  Alla i branschen märker av utmaningarna med den pågående revisionsprocessen – kopplad till den akuta omplaneringen av banarbeten – och avseende femdagarsfristen för ad-hoc-ansökningar. Trafikverket har för närvarande ett ovanligt ansträngt läge vilket i sin tur påverkar våra planeringsorganisationer, vår produktion samt möjlighet att sälja transporter. Tågföretagen för en nära dialog med Trafikverket kring den uppkomna situationen och dess påverkan på våra medlemmar. Vi har blivit informerade om att Trafikverket håller på att ta fram en plan för hantering av resterande T22 vilken vi blivit lovade att ta del av inom några dagar.

  Regeringen presenterade i onsdags flera åtgärder för ett starkare civilt försvar, den samlade försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Ett beslut om att inrätta ett tvärsektoriellt Näringslivsråd vars syfte är bland annat att öka kunskapen om tvärsektoriella frågor avseende olika perspektiv och förutsättningar för näringslivet och staten. Läs mer i separat artikel.

  Den 1 juni står Tågföretagen tillsammans med TCC på Järvaveckan för att berätta mer om vilka olika yrken som behövs inom järnvägen. På plats kan du få testa hur det är att jobba som lokförare och köra tåg med en simulator. Kom gärna förbi och säg hej.

  Förra fredagen träffades branschen på Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, konferens med tema kompetensförsörjning. På frågan om järnvägsbranschen är attraktiv svarar JBS styrelse ett rungande ja. Järnvägen är attraktiv. Men som bland annat Claes Peyron, Nordenchef på Universum och expert på arbetsgivarerbjudanden, berättade så är järnvägen inte den bransch som unga tänker på när de ska söka sina första jobb eller utbilda sig. Glappet mellan vad vi är och vad vi vill vara kan minskas. Läs mer i separat artikel.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [NO]
   Nå monteres de nye kranene på Alnabru - men i byggeperioden er kapasiteten sterkt redusert

   Nå bygges det store, klimavennlige kjemper som kan øke godstransporten på bane. Kranene kutter kostnader og er klare til innsats i oktober.

   Ifølge pressemeldingen fra Bane Norer to østerrikske Künz-produserte kraner under oppføring. Kranene er semiautomatiserte, kan fjernstyres og skal raskt kunne løfte kontainere fulle av varer om bord på et godstog.
   Østerrikerne overtar jobben...
   01-07-22, 15:17
  • [NO] Avinor fyller 75 år
   Avinor fyller 75 år
   ...
   01-07-22, 15:12
  • [NO] All kollektivtrafikk utslippsfri i Oslo i 2023
   All kollektivtrafikk utslippsfri i Oslo i 2023

   Kollektivtrafikken i Oslo blir utslippsfri innen utgangen av 2023, fem år før målet, og har tatt et stort skritt på veien mot å kunne tilby utslippsfri kollektivtransport i hele Ruters område i løpet av 2028.

   Bakgrunnen er at Ruter har inngått to nye kontrakter etter å ha gjennomført bussanbud i Oslo øst. Unibuss og Nobina er de nye operatørene og de 137 bussene vil være elektriske.


   – Oslo...
   01-07-22, 15:03
  • [SE] augusti rullar de nya spårvagnarna i Lund
   ...
   01-07-22, 14:55
  • [SE] Trefaldig veterantur startar i Uppsala

   Trefaldig veterantur startar i Uppsala

   Tre äldre färdsätt på en dag. Det blir möjligt när Lennakatten, Svenska Spårvägssällskapet och Stromma slår ihop sig till Veteranturen. Denna unika upplevelse kommer att gå lördagar i sommar.

   Att åka som förr i tiden är både spännande och väcker minnen. Stromma, Lennakatten och Svenska Spårvägssällskapet har tagit fasta på det och startar i sommar Veteranturen. Den innebär en resa med ett historiskt tåg,...
   30-06-22, 10:48
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X