[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
X

[NO] Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

Kollapse
 •  

 • [NO] Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

  Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre


  Pressemelding | Dato: 16.06.2022

  | Nr: 90/22

  – Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport. Men kapasiteten på disse strekningene er til tider sprengt. For å kunne møte den forventede etterspørselen, må kapasiteten økes. Vi har nå besluttet hvilke utviklingskonsepter som fagetatene skal planlegge videre ut fra. Etter at vi har mottatt det faglige beslutningsgrunnlaget, vil regjeringen vurdere om dette er prosjekter som bør prioriteres foran andre i neste Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

  Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jerbanedirektoratet i oppdrag å gå i gang med forprosjektfaser for utvikling av av Hovedbanen nord og Kongsvingerbanen. Jernbanedirektoratet vil inngå avtaler med Bane NOR for å gjennomføre den videre planleggingen. For begge strekningene har Jernbanedirektoratet gjennomført konseptvalgutredninger (KVU), som deretter har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1).

  Hovedbanen Nord: Lillestrøm–Eidsvoll

  Regjeringen har besluttet at Jernbanedirektoratet i den videre planleggingen skal ta utgangspunkt i anbefalte konsepter fra både direktoratet og ekstern kvalitetssikrer av konseptvalgutredningen. Jernbanedirektoratet har anbefalt følgende:
  • Bygging av dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, slik at det blir mulig å oppnå bedre trafikkflyt. Dette medfører også ombygging av Leirsund stasjon og flytting av Frogner stasjon.
  • En ny kobling mellom Hovedbanen og Gardermobanen vil gjøre at tog kan utnytte kapasiteten på Gardermobanen i rushtida. Et nytt kryssingsspor og forlengelse av to eksisterende kryssingsspor vil gjøre at flere og lengre tog kan krysse hverandre på linjen.

  Disse tiltakene vil gi plass til to ekstra avganger i rushtiden mellom Jessheim/Kløfta og Lillestrøm/Oslo, i tillegg til to faste avganger i timen. Reisetiden fra Jessheim til Lillestrøm vil reduseres fra 25 minutter i dag til 14 eller 11 minutter, avhengig av tid på døgnet. Tiltakene vil også mer enn doble kapasiteten for godstog på strekningen – fra 23 per døgn i dag til 49.

  Tiltakene har per i dag en samlet investeringskostnad på om lag 6,5 milliarder kroner.

  Ekstern kvalitetssikrer mener at kapasitetsøkningene for både gods- og persontog kan oppnås med færre tiltak og mindre investeringer. Men deres anbefalte konsept innebærer også blant annet etablering av overkjøringsmulighet til Gardermobanen og dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, i tillegg til en utbygging av Jessheim stasjon og ny Frogner/Lindeberg stasjon. Disse tiltakene har en anslått kostnad på om lag 3,5 milliarder kroner.

  Kongsvingerbanen: Lillestrøm–Kongsvinger–Magnor ved riksgrensen

  Regjeringen har besluttet at Jernbanedirektoratet skal gå videre med et av konseptene som Jernbanedirektoratet har anbefalt. Med dette konseptet økes ombordkapasiteten for både person- og godstrafikken ved å legge til rette for kjøring av lengre tog. Konseptet omfatter:
  • Flere og lengre parkeringsspor for tog.
  • Ett nytt kryssingsspor og forlengelser av kryssingsspor med samtidig innkjør på Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og Roven.
  • Inntil fem plattformforlengelser – for å tilpasse stasjonene til doble togsett og sikkerhetskrav.

  Konseptet har per i dag en investeringskostnad på 1,4 milliarder kroner og er forventet samfunnsøkonomisk lønnsomt med en netto nåverdi (NNV) på 2,7 milliarder kroner.

  Videre fremdrift

  Beslutningsgrunnlagene for Hovedbanen Nord og Kongsvingerbanen skal oversendes til Samferdselsdepartementet innen 31. mars 2023. Utredningene vil inngå i departementets arbeid med ny Nasjonal transportplan.

  • Ronny Maarud
   #1
   Ronny Maarud kommenterte
   Redigere en kommentar
   Ett nytt kryssingsspor og forlengelser av kryssingsspor med samtidig innkjør på Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og Roven.

   Er det ingen som har oppfattet at dagens Galterud ikke er så veldig egnet som x stasjon.

  Legg igjen en kommentar

Trender

Kollapse

 • [GB] Scotland given the power to electrify railways
  Scotland given the power to electrify railways

  Scotland’s publicly run railway has been given the funding to address electric power supply issues. The injection of 120 million pounds (140 million euros) will help the network reach the Scottish government’s ambitious target of completely decarbonising operations by 2035.

  In collaboration with Network Rail, a three-year programme will see radical upgrades to the electricity power supply regime serving Scotland’s railway...
  05-07-22, 17:29
 • [CH] [EU] Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement
  Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement

  Swiss authorities have voiced support for extending cooperation with the European Union Agency for Railways (ERA) as both sides stressed the importance of simplifying cross-border traffic. At the most recent meeting of the Joint Land Transport Committee on 24 June, officials discussed extending the current transitional agreement with strong support for mutually beneficial market access.

  “Both sides want...
  05-07-22, 08:46
 • [ES] Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network
  Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network

  The Spanish infrastructure manager Adif has put out a tender to construct the southern railway access to the port of Castellon. The line’s construction will link the port to the Mediterranean TEN-T corridor and facilitate rail connections between the ports of Barcelona and Valencia.

  The port of Castellon is a medium-sized port between Barcelona and Valencia. With the ports of Barcelona and...
  05-07-22, 08:41
 • [GB] UK government sets out a future of freight
  UK government sets out a future of freight

  An extensive report from the British government has set out its vision for the future of freight in the UK, covering all modes including rail. It says the entire sector must face up to future challenges to ensure it remains cost efficient, resilient and valued by society.
  The document, “Future of Freight: a long-term plan”, outlines measures to establish a Strategic Freight Unit within Great British Railways, and to put a duty on...
  05-07-22, 08:37
 • [SE] SAS søker konkursbeskyttelse i USA
  SAS inleder domstolsprocess i USA genom att ansöka om ett chapter 11-förfarande för att genomföra viktiga delar av SAS FORWARD-planen och kommer att fortsätta serva sina kunder genom processen


  SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA,...
  05-07-22, 08:29
Laster inn kalender...
Laster inn kalender...
Jobber...
X