[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[NO] Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

Kollapse
 •  

 • [NO] Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

  Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre


  Pressemelding | Dato: 16.06.2022

  | Nr: 90/22

  – Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport. Men kapasiteten på disse strekningene er til tider sprengt. For å kunne møte den forventede etterspørselen, må kapasiteten økes. Vi har nå besluttet hvilke utviklingskonsepter som fagetatene skal planlegge videre ut fra. Etter at vi har mottatt det faglige beslutningsgrunnlaget, vil regjeringen vurdere om dette er prosjekter som bør prioriteres foran andre i neste Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

  Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jerbanedirektoratet i oppdrag å gå i gang med forprosjektfaser for utvikling av av Hovedbanen nord og Kongsvingerbanen. Jernbanedirektoratet vil inngå avtaler med Bane NOR for å gjennomføre den videre planleggingen. For begge strekningene har Jernbanedirektoratet gjennomført konseptvalgutredninger (KVU), som deretter har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1).

  Hovedbanen Nord: Lillestrøm–Eidsvoll

  Regjeringen har besluttet at Jernbanedirektoratet i den videre planleggingen skal ta utgangspunkt i anbefalte konsepter fra både direktoratet og ekstern kvalitetssikrer av konseptvalgutredningen. Jernbanedirektoratet har anbefalt følgende:
  • Bygging av dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, slik at det blir mulig å oppnå bedre trafikkflyt. Dette medfører også ombygging av Leirsund stasjon og flytting av Frogner stasjon.
  • En ny kobling mellom Hovedbanen og Gardermobanen vil gjøre at tog kan utnytte kapasiteten på Gardermobanen i rushtida. Et nytt kryssingsspor og forlengelse av to eksisterende kryssingsspor vil gjøre at flere og lengre tog kan krysse hverandre på linjen.

  Disse tiltakene vil gi plass til to ekstra avganger i rushtiden mellom Jessheim/Kløfta og Lillestrøm/Oslo, i tillegg til to faste avganger i timen. Reisetiden fra Jessheim til Lillestrøm vil reduseres fra 25 minutter i dag til 14 eller 11 minutter, avhengig av tid på døgnet. Tiltakene vil også mer enn doble kapasiteten for godstog på strekningen – fra 23 per døgn i dag til 49.

  Tiltakene har per i dag en samlet investeringskostnad på om lag 6,5 milliarder kroner.

  Ekstern kvalitetssikrer mener at kapasitetsøkningene for både gods- og persontog kan oppnås med færre tiltak og mindre investeringer. Men deres anbefalte konsept innebærer også blant annet etablering av overkjøringsmulighet til Gardermobanen og dobbeltspor mellom Leirsund og Lindeberg, i tillegg til en utbygging av Jessheim stasjon og ny Frogner/Lindeberg stasjon. Disse tiltakene har en anslått kostnad på om lag 3,5 milliarder kroner.

  Kongsvingerbanen: Lillestrøm–Kongsvinger–Magnor ved riksgrensen

  Regjeringen har besluttet at Jernbanedirektoratet skal gå videre med et av konseptene som Jernbanedirektoratet har anbefalt. Med dette konseptet økes ombordkapasiteten for både person- og godstrafikken ved å legge til rette for kjøring av lengre tog. Konseptet omfatter:
  • Flere og lengre parkeringsspor for tog.
  • Ett nytt kryssingsspor og forlengelser av kryssingsspor med samtidig innkjør på Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og Roven.
  • Inntil fem plattformforlengelser – for å tilpasse stasjonene til doble togsett og sikkerhetskrav.

  Konseptet har per i dag en investeringskostnad på 1,4 milliarder kroner og er forventet samfunnsøkonomisk lønnsomt med en netto nåverdi (NNV) på 2,7 milliarder kroner.

  Videre fremdrift

  Beslutningsgrunnlagene for Hovedbanen Nord og Kongsvingerbanen skal oversendes til Samferdselsdepartementet innen 31. mars 2023. Utredningene vil inngå i departementets arbeid med ny Nasjonal transportplan.

  • Ronny Maarud
   #1
   Ronny Maarud kommenterte
   Redigere en kommentar
   Ett nytt kryssingsspor og forlengelser av kryssingsspor med samtidig innkjør på Galterud, Seterstøa, Bodung, Rånåsfoss og Roven.

   Er det ingen som har oppfattet at dagens Galterud ikke er så veldig egnet som x stasjon.
  Å legge inn kommentarer er deaktivert.

Trender

Kollapse

 • [ES] The downside of Spain’s free train ticket
  The downside of Spain’s free train ticket

  When Germany introduced its 9-euro ticket, train stations were packed and trains overflowing with passengers. Spain will offer free tickets, and local transport associations fear the worst. Can the trains actually handle the additional passengers? And what will be the consequences for public transport?

  “The Renfe trains in Catalonia are already crowded. There will be a problem in September“, says Jordi Porta of Public Transport...
  13-08-22, 09:50
 • [SE] [DK] Trafiken på Øresundsbron snart återhämtad – dansk fritidstrafik och godstrafik lyfter

  Trafiken på Øresundsbron snart återhämtad – dansk fritidstrafik och godstrafik lyfter


  Øresundsbrons trafik och intäkter under det första halvåret närmar sig nivåerna från 2019 – med i genomsnitt 16.631 passager per dag var cirka 85 procent av brotrafiken tillbaka. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 471 miljoner DKK, vilket är 152 miljoner DKK bättre än samma period i fjol. Jämfört med 2019 är det en minskning med 93 miljoner DKK.

  –...
  13-08-22, 09:46
 • [NO] Norse Atlantic Airways har sin første flygning fra Oslo til New York via London
  Norse Atlantic Airways har sin første flygning fra Oslo til New York via London

  I dag åpnet Norse Atlantic Airways sin nye rute mellom Oslo og New York JFK via London Gatwick. Selskapets kunder tilbys dermed flere valgmuligheter til konkurransedyktige priser.  Den nye ruten åpner for at reisende kan bestille enveis flygninger med Norse Atlantics moderne Boeing 787 Dreamliner fra Oslo til London fra 360 kroner. De daglige flygningene går fra Oslo om morgenen...
  13-08-22, 09:42
 • [DK] Kør gratis med letbane og bybusser i weekenden 13. og 14. august
  Kør gratis med letbane og bybusser i weekenden 13. og 14. august

  Den 31. juli blev Odenses nye bynet lanceret. Med bynettet bliver en lang række busruter omlagt for sikre et stærkt samspil mellem bybusser og letbane.

  For at markere det nye bynet har FynBus, Odense Kommune og Odense Letbane besluttet at give alle mulighed for at afprøve byens nye transportlinjer – uden at skulle tænke på rejsekort og billetkøb.

  Derfor er der GRATIS kørsel med letbanen og med...
  13-08-22, 09:37
 • [ NO] SJT: Sikkerhetsrapport for jernbane 2021
  Sikkerhetsrapport for jernbane 2021

  Opplysninger og tall i denne rapporten er basert på innrapporterte hendelser fra virksomhetene etter gjeldende internasjonale lovverk og den nasjonale definisjonen på jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

  1 Sikkerhet i tall

  Statens jernbanetilsyn (SJT) fokuserer på virksomhetenes ansvar for å drive sikkert. Statistikk over uønskede hendelser brukes systematisk til å følge opp virksomhetene...
  12-08-22, 16:48
Laster inn kalender...
Laster inn kalender...
Jobber...
X