[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
X

[NO] Ber Jernbanedirektoratet om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen

Kollapse
 •  

 • [NO] Ber Jernbanedirektoratet om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen

  Ber Jernbanedirektoratet om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel for jernbanen


  Pressemelding | Dato: 16.06.2022

  | Nr: 89/22

  – Det er tverrpolitisk enighet om at flere reisende skal velge å ta tog og at vi skal frakte mer gods på bane. En stor andel av togene i Norge kjører gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen. Denne strekningen har vært erklært overbelastet helt siden 2007. Dersom utviklingen i antall togreiser går i den retningen vi ønsker, er det svært begrenset mulighet å ta ut mer kapasitet i dagens tunnel. Det er derfor viktig å komme i rute med planleggingen av ny tunnel, slik at vi får kunnskap om når det kan være aktuelt at den står ferdig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

  Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede beslutningsgrunnlag for ny rikstunnel på jernbanen.

  Viktig for togtrafikken over store deler av landet

  – I tillegg til lokal- og regionaltog på Østlandet brukes Oslotunnelen også av fjerntog og godstog til resten av landet. Forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslotunnelen får derfor ofte konsekvenser for trafikkavviklingen på andre deler av jernbanenettet. En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier Nygård.

  Direktoratet skal vurdere etterspørselbehov og ambisjoner for togtilbud

  I 2021 ble videre planlegging av nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker stoppet som følge av at det ikke var tilstrekkelig med penger.

  I det nye beslutningsgrunnlaget skal Jernbanedirektoratet vurdere etterspørselsbehov og de langsiktige ambisjonene for utvikling av togtilbudet, slik at ny rikstunnel kan stå ferdig til riktig tid. Som en del av utredningen skal Jernbanedirektoratet også vurdere om nye tilbudskonsepter, bedre bruk av dagens tunnel og bruk av ny teknologi kan gi en enda bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet enn det som ligger til grunn i foreliggende planer.

  Bes om å inngå avtale om planlegging med Bane NOR

  Som en del av oppdraget blir Jernbanedirektoratet bedt om å inngå avtale med Bane NOR om å planlegge rikstunnelen videre etter Plan- og bygningsloven, slik at usikkerheten ved kostnader og gjennomføring reduseres.

  Videre fremdrift

  Samferdselsdepartementet har satt 31. mars 2023 som frist for oversendelse av beslutningsgrunnlaget fra Jernbanedirektoratet. På et senere tidspunkt vil departementet fastsette planrammer for arbeidet med neste Nasjonal transportplan, som beslutningsgrunnlaget vil bli en del av. Et tidsforløp for realisering av rikstunnelen må ta hensyn til disse rammene.

  For flere opplysninger – se:


   Legg igjen en kommentar

  Trender

  Kollapse

  • [GB] Scotland given the power to electrify railways
   Scotland given the power to electrify railways

   Scotland’s publicly run railway has been given the funding to address electric power supply issues. The injection of 120 million pounds (140 million euros) will help the network reach the Scottish government’s ambitious target of completely decarbonising operations by 2035.

   In collaboration with Network Rail, a three-year programme will see radical upgrades to the electricity power supply regime serving Scotland’s railway...
   05-07-22, 17:29
  • [CH] [EU] Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement
   Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement

   Swiss authorities have voiced support for extending cooperation with the European Union Agency for Railways (ERA) as both sides stressed the importance of simplifying cross-border traffic. At the most recent meeting of the Joint Land Transport Committee on 24 June, officials discussed extending the current transitional agreement with strong support for mutually beneficial market access.

   “Both sides want...
   05-07-22, 08:46
  • [ES] Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network
   Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network

   The Spanish infrastructure manager Adif has put out a tender to construct the southern railway access to the port of Castellon. The line’s construction will link the port to the Mediterranean TEN-T corridor and facilitate rail connections between the ports of Barcelona and Valencia.

   The port of Castellon is a medium-sized port between Barcelona and Valencia. With the ports of Barcelona and...
   05-07-22, 08:41
  • [GB] UK government sets out a future of freight
   UK government sets out a future of freight

   An extensive report from the British government has set out its vision for the future of freight in the UK, covering all modes including rail. It says the entire sector must face up to future challenges to ensure it remains cost efficient, resilient and valued by society.
   The document, “Future of Freight: a long-term plan”, outlines measures to establish a Strategic Freight Unit within Great British Railways, and to put a duty on...
   05-07-22, 08:37
  • [SE] SAS søker konkursbeskyttelse i USA
   SAS inleder domstolsprocess i USA genom att ansöka om ett chapter 11-förfarande för att genomföra viktiga delar av SAS FORWARD-planen och kommer att fortsätta serva sina kunder genom processen


   SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA,...
   05-07-22, 08:29
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X