[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
X

[FI] Trafikledsverkets investeringsprogram för 2023–2030 har publicerats

Kollapse
 •  

 • [FI] Trafikledsverkets investeringsprogram för 2023–2030 har publicerats

  Trafikledsverket har publicerat sitt förslag till investeringsprogram för nya ban-, landsvägs- och farledsprojekt för åren 2023–2030. Målen och de ekonomiska ramarna i investeringsprogrammet för trafikledsnätet kommer från den riksomfattande trafiksystemplanen, dvs. trafiksystemplanen Trafik 12.

  Investeringsprogrammet omfattar utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt och projekthelheter av olika storlek. Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets syn på de investeringar som ska genomföras under de närmaste åren. Riksdagen fattar beslut om eventuellt inledande av projekt.

  De projekt som presenteras i investeringsprogrammet ska främja tillgängligheten i hela Finland samt hållbarheten och effektiviteten hos olika färdsätt. Dessutom ska projekten vara samhällsekonomiskt effektiva. Alla de nämnda målen syftar också till att stävja klimatförändringen och beaktar förbättringen av trafiksäkerheten.

  Genomförandet av investeringsprogrammet följs upp och uppdateras årligen. Nästa investeringsprogram för trafikledsnätet publiceras våren 2023.

  Hur riktas finansieringen?
  Investeringsprogrammets ekonomiska ram i planen Trafik 12 för åren 2023–2030 är sammanlagt 3,4 miljarder euro. En stor del av finansieringen, dvs. 2,7 miljarder, riktas till projekt för utveckling av trafikledsnätet. För projekt för förbättring av bastrafikledshållningen har man reserverat cirka 727 miljoner euro.

  I utvecklingsprojekt har största delen av finansieringen, dvs. cirka 1,5 miljarder euro, anvisats till bannätsprojekt. För utvecklingsinvesteringar i vägnätet har man anvisat cirka 1,1 miljarder euro och för farledsprojekt cirka 83 miljoner euro.

  ”Med hjälp av utvecklingsprojekten höjs servicenivån för resor och transporter, medan små förbättringsprojekt förbättrar trafiksäkerheten”, berättar Pekka Rajala, direktör för trafiknätsplanering vid Trafikledsverket.

  Investeringsprogrammet innehåller också förslag på projekt som finansieras med EU-stöd eller tillsammans med stadsregionerna och näringslivet. Investeringsprogrammet omfattar inte trafikledsprojekt som redan pågår och som fått finansiering, och inte heller sådana projekt som man inte har beredskap att genomföra eller planera. Inte heller planeringsprojekten för Finlandsbanan, Åbos entimmesbana och Östra banan ingår i investeringsprogrammet, eftersom separata projektbolag har grundats för dem.

  Växelverkan - en viktig del
  Växelverkan och samarbete har haft en stor roll i beredningen av Trafikledsverkets investeringsprogram. Beredningen har varit omfattande och exempelvis gjorts tillsammans med de regionala NTM-centralerna. I mars ordnades fyra diskussionstillfällen med samma innehåll om utarbetandet av det nya programmet. Tillfällena var öppna för alla.

  Under våren samlade man också in cirka 250 utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet. Två tredjedelar av utlåtandena kom från kommunerna och alla utlåtanden behandlades i samband med slutförandet av investeringsprogrammet.

  ”Växelverkan med intressentgrupper och regionala aktörer är en viktig del av utvecklingen av investeringsprogrammet, även om det till exempel inte är möjligt att uppfylla alla önskemål som framförs i utlåtandena. Till slut bestämmer målen och de ekonomiska ramvillkoren för programmet Trafik 12 vilka projekt som ryms i investeringsprogrammet”, berättar Rajala.

  Beredningen av Trafikledsverkets följande investeringsprogram för 2024–2031 inleds under hösten.

   Legg igjen en kommentar

  Trender

  Kollapse

  • [GB] Scotland given the power to electrify railways
   Scotland given the power to electrify railways

   Scotland’s publicly run railway has been given the funding to address electric power supply issues. The injection of 120 million pounds (140 million euros) will help the network reach the Scottish government’s ambitious target of completely decarbonising operations by 2035.

   In collaboration with Network Rail, a three-year programme will see radical upgrades to the electricity power supply regime serving Scotland’s railway...
   05-07-22, 17:29
  • [CH] [EU] Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement
   Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement

   Swiss authorities have voiced support for extending cooperation with the European Union Agency for Railways (ERA) as both sides stressed the importance of simplifying cross-border traffic. At the most recent meeting of the Joint Land Transport Committee on 24 June, officials discussed extending the current transitional agreement with strong support for mutually beneficial market access.

   “Both sides want...
   05-07-22, 08:46
  • [ES] Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network
   Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network

   The Spanish infrastructure manager Adif has put out a tender to construct the southern railway access to the port of Castellon. The line’s construction will link the port to the Mediterranean TEN-T corridor and facilitate rail connections between the ports of Barcelona and Valencia.

   The port of Castellon is a medium-sized port between Barcelona and Valencia. With the ports of Barcelona and...
   05-07-22, 08:41
  • [GB] UK government sets out a future of freight
   UK government sets out a future of freight

   An extensive report from the British government has set out its vision for the future of freight in the UK, covering all modes including rail. It says the entire sector must face up to future challenges to ensure it remains cost efficient, resilient and valued by society.
   The document, “Future of Freight: a long-term plan”, outlines measures to establish a Strategic Freight Unit within Great British Railways, and to put a duty on...
   05-07-22, 08:37
  • [SE] SAS søker konkursbeskyttelse i USA
   SAS inleder domstolsprocess i USA genom att ansöka om ett chapter 11-förfarande för att genomföra viktiga delar av SAS FORWARD-planen och kommer att fortsätta serva sina kunder genom processen


   SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA,...
   05-07-22, 08:29
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X