[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
X

[SE] Tågföretagen: Startskott för kollektivtrafikens framtidsprojekt

Kollapse
 •  

 • [SE] Tågföretagen: Startskott för kollektivtrafikens framtidsprojekt

  Startskott för kollektivtrafikens framtidsprojekt

  Nytt mål, ny vision och en diger åtgärdslista för kollektivtrafikbranschen och politikerna för att nå klimatmålen. Det är resultatet när Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen lanserade sin gemensamma programförklaring på en konferens den 20 juni. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna. Och allt finns samlat på en ny webbsida, kollektivtrafiken.se.

  − Kollektivtrafiken har gått ur askan i elden. Från pandemins intäktskris till de höjda bränsleprisernas kostnadskris. Samtidigt vet vi att möjligheterna finns där och att enskilda människor och vårt samhälle i stort behöver kollektivtrafiken för att vardagen ska fungera och morgondagen kunna säkras. Därför går vi nu fram med ett gemensamt reformprogram som kan stoppa risken för nedskärningar, prishöjningar och nystarta kollektivtrafiken med sikte på framtiden, kommenterar Kristoffer Tamsons ordförande i Svensk Kollektivtrafik och trafikregionråd i Stockholm.

  Projektet började under 2021 som en nystart efter pandemin. Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel ersätts nu med målet att 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ska ske med kollektivtrafiken. Under konferensen den 20 juni samlades branschen inklusive infrastrukturminister Tomas Eneroth för att ta del av programförklaringen men även medverka i en workshop kring hur varje enskild operatör, myndighet och politiker kan bidra för att uppnå målet.

  En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle och varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Eftersom långt över 90 procent av kollektivtrafiken redan drivs med el eller förnybara drivmedel innebär det att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik bidrar till minskade utsläpp.

  − Om vi menar allvar med klimatmålen måste vi satsa på de transportsätt som bidrar till att uppnå dem. Ofta görs i stället ensidiga insatser som innebär det motsatta. Det är dags att satsa ännu mer på kollektivtrafiken, säger Henrik Dahlin, vice ordförande i Tågföretagen och vd för MTR Nordic AB.

  Under pandemin minskade andelen resor med kollektivtrafiken från 21 till 31 procent. Konsekvensen blev miljardförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen.

  − Nu ser vi hur allt fler börjar återvända till kollektivtrafiken, men vi vill också attrahera nya resenärer. Genom att öka kollektivtrafikresandet kan vi både minska klimatutsläppen och skapa förutsättningar för människor att leva, verka och arbeta där de vill, säger Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och VD Byberg & Nordin Busstrafik AB.

  För att få fler att välja kollektivtrafiken har de tre branschorganisationerna tagit fram en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till det uppsatta målet. Utifrån den finns nu en åtgärdslista med gemensamma åtaganden samt en faktasamling och goda exempel på åtgärder som redan gjorts. Allt finns samlat på kollektivtrafiken.se.
  • Mål: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.
  • Vision: Kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030.
  • Branschens löfte: För att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och landsbygd hållbara för framtiden samt nå ökad sysselsättning och integration är kollektivtrafiken det verktyg vi behöver. Vi lovar att genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta, åtgärder på både kort och lång sikt som förpliktigar till engagemang hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Men vi behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder in vår regering till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet.

   Legg igjen en kommentar

  Trender

  Kollapse

  • [GB] Scotland given the power to electrify railways
   Scotland given the power to electrify railways

   Scotland’s publicly run railway has been given the funding to address electric power supply issues. The injection of 120 million pounds (140 million euros) will help the network reach the Scottish government’s ambitious target of completely decarbonising operations by 2035.

   In collaboration with Network Rail, a three-year programme will see radical upgrades to the electricity power supply regime serving Scotland’s railway...
   05-07-22, 17:29
  • [CH] [EU] Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement
   Switzerland, EU discuss extension of joint land transport agreement

   Swiss authorities have voiced support for extending cooperation with the European Union Agency for Railways (ERA) as both sides stressed the importance of simplifying cross-border traffic. At the most recent meeting of the Joint Land Transport Committee on 24 June, officials discussed extending the current transitional agreement with strong support for mutually beneficial market access.

   “Both sides want...
   05-07-22, 08:46
  • [ES] Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network
   Spain: 123 million investment links the port of Castellon to the TEN-T network

   The Spanish infrastructure manager Adif has put out a tender to construct the southern railway access to the port of Castellon. The line’s construction will link the port to the Mediterranean TEN-T corridor and facilitate rail connections between the ports of Barcelona and Valencia.

   The port of Castellon is a medium-sized port between Barcelona and Valencia. With the ports of Barcelona and...
   05-07-22, 08:41
  • [GB] UK government sets out a future of freight
   UK government sets out a future of freight

   An extensive report from the British government has set out its vision for the future of freight in the UK, covering all modes including rail. It says the entire sector must face up to future challenges to ensure it remains cost efficient, resilient and valued by society.
   The document, “Future of Freight: a long-term plan”, outlines measures to establish a Strategic Freight Unit within Great British Railways, and to put a duty on...
   05-07-22, 08:37
  • [SE] SAS søker konkursbeskyttelse i USA
   SAS inleder domstolsprocess i USA genom att ansöka om ett chapter 11-förfarande för att genomföra viktiga delar av SAS FORWARD-planen och kommer att fortsätta serva sina kunder genom processen


   SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA,...
   05-07-22, 08:29
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X