[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[NO] Samferdselsministeren mener...

Kollapse
 •  

 • [NO] Samferdselsministeren mener...

  Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Tilbake på sporet


  Tale/innlegg | Dato: 25.02.2022

  Av: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Publisert i flere medier, blant annet i Fredriksstad Blad 28. januar 2022.

  Koronapandemien har de siste to årene ført til at færre reiser med tog. Samtidig har godstransporten på bane fungert godt og bidratt til å ivareta forsyningssikkerheten.

  Etter hvert som pandemien trekker seg tilbake, vil flere reisende vende tilbake til toget. Det kan likevel ta tid før like mange velger tog som før pandemien, og ingen vet foreløpig hva som blir den nye normalen. Regjeringen vil uansett legge til rette for at klimavennlig togtransport kan ta en større andel av både person- og godstrafikken.

  Regjeringspartiene og de andre partiene som ønsket å stanse konkurranseutsettingen på jernbanen fikk et solid mandat fra folket ved stortingsvalget i fjor. Regjeringen har fulgt opp med å avlyse konkurransene om å drive persontogtilbudet på Østlandet, og med å be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen.

  Togtransport krever en mer komplisert infrastruktur sammenliknet med vei-, luft- og sjøtransport. Som følge av dette mener vi at tydelig statlig styring er mest hensiktsmessig, både når det gjelder å gi de reisende et attraktivt togtilbud og å ta vare på infrastrukturen. Den statlige jernbanen er utviklet av felleskapets midler gjennom over 150 år. For oss er det viktig å bevare sterke statlige togselskaper, slik at vi alltid kan garantere de reisende et togtilbud – for eksempel helsepersonell til og fra jobb under pandemien.

  En overdreven tro på markedsmekanismene preget Solberg-regjeringens jernbanereform. Som følge av dette ble flere selskaper etablert, og organiseringen av jernbanesektoren ble oppsplittet. Dagens regjering er opptatt av å sikre en enklere hverdag for de reisende, og vi vil styrke jernbanens konkurransekraft sammenliknet med andre transportformer. Regjeringen kommer derfor til å se på alle virkemidler som vil kunne være aktuelle for å gi de reisende en bedre hverdag. Dette innebærer at vi også vil gå igjennom selskapsstrukturen og organiseringen av jernbanesektoren. Vi ønsker en enkel organisering og tydelig ansvarsfordeling mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR og de andre aktørene i sektoren.

  Å modernisere norsk jernbane er en stor oppgave. Det er ikke minst viktig med økt vedlikehold og en bedre infrastruktur. Hele jernbanen skal utstyres med et nytt, digitalt signalsystem, slik at punktlighet og regularitet blir bedre. De kommende årene blir flere dobbeltsporprosjekter på Østlandet ferdigstilt, slik at togtilbudet styrkes. I Trøndelag skal hele Meråkerbanen og Trønderbanen frem til Værnes elektrifiseres, slik at togtransporten blir mer klimavennlig. I Bergen moderniseres infrastruktur og terminal for å øke kapasiteten for både person- og godstransport på Vestlandet. Tiltak på Narvik stasjon og Narvikterminalen vil gi økt godsfremføring i Nord-Norge.


  I tillegg skal nye tog og bedre nettdekning gjøre det enda mer komfortabelt å reise med tog, mens mer effektive godsterminaler og flere kryssingsspor skal styrke konkurranseevnen til godstransporten. Vi har også gitt Jernbanedirektoratet i oppgave å samarbeide med aktørene i sektoren for å øke kundetilfredsheten til de reisende. Nye billettyper og bedre informasjon ved avvik er eksempler på aktuelle tiltak.

  Regjeringen kommer altså til å føre en offensiv jernbanepolitikk – til det beste for både passasjerer og godstransport.

  • Svein Julton
   #1
   Svein Julton kommenterte
   Redigere en kommentar
   Det er ganske artig å lese ministerens argumentasjon for å statskontrollerte jernbanedriften. Mange av de samme argumentene brukte den forrige regjeringen for å forbedre driften! Om det blir bedre og rimeligere med en statskontrollert jernbanedrift gjenstår å se.

  • Ronny Maarud
   #2
   Ronny Maarud kommenterte
   Redigere en kommentar
   Vi har vel forsøkt dette med statskontrollert jernbanedrift i mer enn 100 år, og som vi så når man delte ut Bergensbanen til VY, så endte det opp med at VY betaler for å kjøre persontrafikken på banen.
   Det bør vel innebære at vårt kjære gamle Noe Sen Bestandig ikke var noen billig aktør for den norske staten.
  Å legge inn kommentarer er deaktivert.

Trender

Kollapse

 • [NO]
  Nå monteres de nye kranene på Alnabru - men i byggeperioden er kapasiteten sterkt redusert

  Nå bygges det store, klimavennlige kjemper som kan øke godstransporten på bane. Kranene kutter kostnader og er klare til innsats i oktober.

  Ifølge pressemeldingen fra Bane Norer to østerrikske Künz-produserte kraner under oppføring. Kranene er semiautomatiserte, kan fjernstyres og skal raskt kunne løfte kontainere fulle av varer om bord på et godstog.
  Østerrikerne overtar jobben...
  01-07-22, 15:17
 • [NO] Avinor fyller 75 år
  Avinor fyller 75 år
  ...
  01-07-22, 15:12
 • [NO] All kollektivtrafikk utslippsfri i Oslo i 2023
  All kollektivtrafikk utslippsfri i Oslo i 2023

  Kollektivtrafikken i Oslo blir utslippsfri innen utgangen av 2023, fem år før målet, og har tatt et stort skritt på veien mot å kunne tilby utslippsfri kollektivtransport i hele Ruters område i løpet av 2028.

  Bakgrunnen er at Ruter har inngått to nye kontrakter etter å ha gjennomført bussanbud i Oslo øst. Unibuss og Nobina er de nye operatørene og de 137 bussene vil være elektriske.


  – Oslo...
  01-07-22, 15:03
 • [SE] augusti rullar de nya spårvagnarna i Lund
  ...
  01-07-22, 14:55
 • [SE] Trefaldig veterantur startar i Uppsala

  Trefaldig veterantur startar i Uppsala

  Tre äldre färdsätt på en dag. Det blir möjligt när Lennakatten, Svenska Spårvägssällskapet och Stromma slår ihop sig till Veteranturen. Denna unika upplevelse kommer att gå lördagar i sommar.

  Att åka som förr i tiden är både spännande och väcker minnen. Stromma, Lennakatten och Svenska Spårvägssällskapet har tagit fasta på det och startar i sommar Veteranturen. Den innebär en resa med ett historiskt tåg,...
  30-06-22, 10:48
Laster inn kalender...
Laster inn kalender...
Jobber...
X