[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
X

[NO] Samferdselsministeren mener...

Kollapse
 •  

 • [NO] Samferdselsministeren mener...

  Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Tilbake på sporet


  Tale/innlegg | Dato: 25.02.2022

  Av: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Publisert i flere medier, blant annet i Fredriksstad Blad 28. januar 2022.

  Koronapandemien har de siste to årene ført til at færre reiser med tog. Samtidig har godstransporten på bane fungert godt og bidratt til å ivareta forsyningssikkerheten.

  Etter hvert som pandemien trekker seg tilbake, vil flere reisende vende tilbake til toget. Det kan likevel ta tid før like mange velger tog som før pandemien, og ingen vet foreløpig hva som blir den nye normalen. Regjeringen vil uansett legge til rette for at klimavennlig togtransport kan ta en større andel av både person- og godstrafikken.

  Regjeringspartiene og de andre partiene som ønsket å stanse konkurranseutsettingen på jernbanen fikk et solid mandat fra folket ved stortingsvalget i fjor. Regjeringen har fulgt opp med å avlyse konkurransene om å drive persontogtilbudet på Østlandet, og med å be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen.

  Togtransport krever en mer komplisert infrastruktur sammenliknet med vei-, luft- og sjøtransport. Som følge av dette mener vi at tydelig statlig styring er mest hensiktsmessig, både når det gjelder å gi de reisende et attraktivt togtilbud og å ta vare på infrastrukturen. Den statlige jernbanen er utviklet av felleskapets midler gjennom over 150 år. For oss er det viktig å bevare sterke statlige togselskaper, slik at vi alltid kan garantere de reisende et togtilbud – for eksempel helsepersonell til og fra jobb under pandemien.

  En overdreven tro på markedsmekanismene preget Solberg-regjeringens jernbanereform. Som følge av dette ble flere selskaper etablert, og organiseringen av jernbanesektoren ble oppsplittet. Dagens regjering er opptatt av å sikre en enklere hverdag for de reisende, og vi vil styrke jernbanens konkurransekraft sammenliknet med andre transportformer. Regjeringen kommer derfor til å se på alle virkemidler som vil kunne være aktuelle for å gi de reisende en bedre hverdag. Dette innebærer at vi også vil gå igjennom selskapsstrukturen og organiseringen av jernbanesektoren. Vi ønsker en enkel organisering og tydelig ansvarsfordeling mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR og de andre aktørene i sektoren.

  Å modernisere norsk jernbane er en stor oppgave. Det er ikke minst viktig med økt vedlikehold og en bedre infrastruktur. Hele jernbanen skal utstyres med et nytt, digitalt signalsystem, slik at punktlighet og regularitet blir bedre. De kommende årene blir flere dobbeltsporprosjekter på Østlandet ferdigstilt, slik at togtilbudet styrkes. I Trøndelag skal hele Meråkerbanen og Trønderbanen frem til Værnes elektrifiseres, slik at togtransporten blir mer klimavennlig. I Bergen moderniseres infrastruktur og terminal for å øke kapasiteten for både person- og godstransport på Vestlandet. Tiltak på Narvik stasjon og Narvikterminalen vil gi økt godsfremføring i Nord-Norge.


  I tillegg skal nye tog og bedre nettdekning gjøre det enda mer komfortabelt å reise med tog, mens mer effektive godsterminaler og flere kryssingsspor skal styrke konkurranseevnen til godstransporten. Vi har også gitt Jernbanedirektoratet i oppgave å samarbeide med aktørene i sektoren for å øke kundetilfredsheten til de reisende. Nye billettyper og bedre informasjon ved avvik er eksempler på aktuelle tiltak.

  Regjeringen kommer altså til å føre en offensiv jernbanepolitikk – til det beste for både passasjerer og godstransport.

  • Svein Julton
   #1
   Svein Julton kommenterte
   Redigere en kommentar
   Det er ganske artig å lese ministerens argumentasjon for å statskontrollerte jernbanedriften. Mange av de samme argumentene brukte den forrige regjeringen for å forbedre driften! Om det blir bedre og rimeligere med en statskontrollert jernbanedrift gjenstår å se.

  • Ronny Maarud
   #2
   Ronny Maarud kommenterte
   Redigere en kommentar
   Vi har vel forsøkt dette med statskontrollert jernbanedrift i mer enn 100 år, og som vi så når man delte ut Bergensbanen til VY, så endte det opp med at VY betaler for å kjøre persontrafikken på banen.
   Det bør vel innebære at vårt kjære gamle Noe Sen Bestandig ikke var noen billig aktør for den norske staten.
  Å legge inn kommentarer er deaktivert.

Trender

Kollapse

 • [ES] The downside of Spain’s free train ticket
  The downside of Spain’s free train ticket

  When Germany introduced its 9-euro ticket, train stations were packed and trains overflowing with passengers. Spain will offer free tickets, and local transport associations fear the worst. Can the trains actually handle the additional passengers? And what will be the consequences for public transport?

  “The Renfe trains in Catalonia are already crowded. There will be a problem in September“, says Jordi Porta of Public Transport...
  13-08-22, 09:50
 • [SE] [DK] Trafiken på Øresundsbron snart återhämtad – dansk fritidstrafik och godstrafik lyfter

  Trafiken på Øresundsbron snart återhämtad – dansk fritidstrafik och godstrafik lyfter


  Øresundsbrons trafik och intäkter under det första halvåret närmar sig nivåerna från 2019 – med i genomsnitt 16.631 passager per dag var cirka 85 procent av brotrafiken tillbaka. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 471 miljoner DKK, vilket är 152 miljoner DKK bättre än samma period i fjol. Jämfört med 2019 är det en minskning med 93 miljoner DKK.

  –...
  13-08-22, 09:46
 • [NO] Norse Atlantic Airways har sin første flygning fra Oslo til New York via London
  Norse Atlantic Airways har sin første flygning fra Oslo til New York via London

  I dag åpnet Norse Atlantic Airways sin nye rute mellom Oslo og New York JFK via London Gatwick. Selskapets kunder tilbys dermed flere valgmuligheter til konkurransedyktige priser.  Den nye ruten åpner for at reisende kan bestille enveis flygninger med Norse Atlantics moderne Boeing 787 Dreamliner fra Oslo til London fra 360 kroner. De daglige flygningene går fra Oslo om morgenen...
  13-08-22, 09:42
 • [DK] Kør gratis med letbane og bybusser i weekenden 13. og 14. august
  Kør gratis med letbane og bybusser i weekenden 13. og 14. august

  Den 31. juli blev Odenses nye bynet lanceret. Med bynettet bliver en lang række busruter omlagt for sikre et stærkt samspil mellem bybusser og letbane.

  For at markere det nye bynet har FynBus, Odense Kommune og Odense Letbane besluttet at give alle mulighed for at afprøve byens nye transportlinjer – uden at skulle tænke på rejsekort og billetkøb.

  Derfor er der GRATIS kørsel med letbanen og med...
  13-08-22, 09:37
 • [ NO] SJT: Sikkerhetsrapport for jernbane 2021
  Sikkerhetsrapport for jernbane 2021

  Opplysninger og tall i denne rapporten er basert på innrapporterte hendelser fra virksomhetene etter gjeldende internasjonale lovverk og den nasjonale definisjonen på jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser.

  1 Sikkerhet i tall

  Statens jernbanetilsyn (SJT) fokuserer på virksomhetenes ansvar for å drive sikkert. Statistikk over uønskede hendelser brukes systematisk til å følge opp virksomhetene...
  12-08-22, 16:48
Laster inn kalender...
Laster inn kalender...
Jobber...
X