Under denne delen av forumene våre lar vi den daglige driften av av jernbanene få fritt spillerom.
Her er "skifting" tillatt, og hovedsignalet er satt på kjør

Spørsmål og svar er en fin måte å oppdatere hverandre på det nye som skjer på jernbanelinjene.

Her i denne delen av forumene våre, er det din aktive rolle som nyhetsformidler som gjelder.
In this part of our forum sections, we talk about today's railway operations.
Questions and answers are a great way to update each other on the new things happening on the railway lines.

Here in this section of our forums, it's your active role as a news communicator that counts.

Forumene Emner Innlegg Siste innlegg
Generell Jernbaneprat !

Som navnet på forumet lyder:
Generell Jernbaneprat handler om løst og fast som opptar oss som er interessert i kollektivtrafikk, og da særlig den som går på skinner.

Nyheter vil du finne under forumavdelingen #Artikler, eller på #Jernbane.Net Twitter.
Her, i Generell Jernbaneprat fører vi den generelle og uhøytidelige praten om vår hobby !
Dine reiseopplevelser i tekst og bilder deler du med oss andre, under vår #Trainspotting side.

Emner: 298 Innlegg: 910
298 910
Supportforumet - Skinnesmia

Skinnesmia bruker vi som Supportforum, der vi forsøker å hjelpe hverandre dersom vi oppdager feil, mangler, eller ikke helt forstår hvordan vi bruker funksjonene i forumavdelingene. Det er helt sikkert noen som kan gi deg svaret, dersom du lurer på noe om oppsettet i vårt forums alle avdelinger.


We use Skinnesmia as a Support Forum, where we try to help each other if we discover errors, deficiencies, or do not fully understand how we use the functions in the forum departments. There is definitely someone who can give you the answer, if you have any questions about the layout of all our forums.
Emner: 68 Innlegg: 271
Siste innlegg: Ser vi noe nytt i dag ?
68 271
Jobber...
X