Kunngjøring

Kollapse
Ingen kunngjøring ennå.

Personvernerklæring

Kollapse

Brukerrettigheter og regler på nettstedet Jernbane.Net

 

Postvogna - InterRailVogna og bildegallerier på Jernbane.Net:

Postvogna og InterRailVogna er en del av Jernbane.Net's dokumentasjonsider hvor du viser fram dine bilder og annet jernbanerelatert stoff, samtidig som du hjelper oss med å dokumentere store og små hendelser i jernbanehistorien.

På Jernbane.Net vet vi, at dersom man har interesse for transport av gods og personer på skinner, har man ofte også interesse av nært beslektede transportmidler.
Derfor eksisterer ingen forbud mot å dele med seg av bilder og fortellinger fra sjøfart, busser, veitransport, sporvogner etc. på nettstedet.


Hvorfor må du registrere deg på nettstedet Jernbane.Net?

Jernbane.Net tar personvern på alvor.
Fordi det handler om respekt for deg som bruker av nettstedet, 
behandler vi personopplysninger etter de til enhver tid, gjeldende lover og regler.

I henhold til EUs General Data Protection Regulation (GDPR) er Jernbane.Net som andre nettsteder, pålagt å forsterke personvernet for sine brukere, med virkning fra den 25 mai 2018.

For å forenkle tilpassingen av Jernbane.Net til GDPR reglene, velger vi å la alle bekrefte sin identitet på nytt.
Dette skjer gjennom en oppdatering av din opprinnelige registrering på nettstedet.
Samtidig passer Jernbane.Net på å aktualisere våre brukerregler for våre Forum, og Gallerier.

Dette gjelder for alle, uansett om du er ny eller gammel bruker av nettstedet.


Informasjon om personvern og General Data Protection Regulation (GDPR) finner du på http://www.datatilsynet.no

 


Hvem kan registrere seg på Jernbane.Net ?

Den som er fylt 18 år ved registreringstidspunktet kan registrere seg som deltager på Jernbane.Net.
Dersom du er under 18 år og ønsker å registrere deg på nettstedet, må du ha tillatelse til dette av en av dine foresatte.
Ved å godta Jernbane.Net´s regler for bruk av nettstedet, bekrefter du samtidig at du er over 18 år, ved tidspunktet for registreringen.

Når du velger passord anbefaler vi at du bruker et sterkt passord.
Husk at det ved innlogging skilles mellom tall - store og små bokstaver i passordet.
Unngå bruk av våre nordiske bokstaver og spesialtegn.

Etter at du har sluttført registreringen vil du motta en E-post hvor du aktiverer din bruker ID.
Om du opplever at du ikke får din E-post med nøkkelen for aktivering, ber vi om at du sjekker din Spam folder før du kontakter oss

Det er kun mulig å registrere en konto på samme e-postadresse og navn.

Jernbane.Net forbeholder seg retten til å verifisere opplysninger som du oppgir ved registreringen.
Mangelfulle opplysninger medfører at registreringen blir avvist.

Alias er ikke tillatt på nettstedet.


Hvorfor skal du registrere deg på Jernbane.Net?

Når du er innlogget, kan du sammen med andre, hjelpe oss i vårt arbeid med å bygge opp vår felles historiske bildedatabase.
På Jernbane.Net figurerer du med ditt riktige navn, det gjelder i Postvogna og samtlige under forum.

Grunnmuren på Jernbane.Net sine Forumsider og Galleriene bygger på troverdighet og upartiskhet.
Da troverdighet er viktig for oss, tillater vi ikke at noen skriver under pseudonym.

Jernbane.Net er uavhengig i forhold til politiske, religiøse, økonomiske, offentlige og private særinteresser.

Før du går videre i din registrering på Nettstedet Jernbane.Net gjør vi oppmerksom på at du ved å krysse av i feltet for at du godkjenner våre bruker betingelser, er helt og fult klar over at Jernbane.Net lagrer noen personlige opplysninger om deg etter regler utformet i EUs General Data Protection Regulation (GDPR), og at du samtykker til dette

Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe angående registreringen, skal du ta kontakt med våre administratorer eller våre Personvernombud, før du fortsetter.
Dersom du ikke samtykker til at opplysninger i henhold til EUs General Data Protection Regulation (GDPR) lagres på Jernbane.Net, ber vi om at du unnlater å registrere deg på Jernbane.Net


Hvorfor behøver Jernbane.Net E-post adressen din ved registrering ?

Jernbane.Net behøver din E-post adresse for at Jernbane.Net skal kunne komme i kontakt med deg ved behov.
Opplysningene du gir, vil utelukkende bli brukt av Jernbane.Net, som er behandlingsansvarlig.

Jernbane.Net har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles.
Tilgang til informasjonen som inneholder personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord.

Når Jernbane.Net har din gyldige E-post adresse, hjelper det oss blant annet i å forhindre at våre nettsider utsettes for fiktive registreringer og uønsket Spam.
At Jernbane.Net kjenner en fotografs identitet og kontakt adresser, er til hjelp for å sikre rettigheter til bilder og andre media, dersom det oppstår en tvist om rettigheter, eller at det oppdages missbruk av objekter som er delt på nettstedet.

 


Hvordan behandler vi dine personlige opplysninger etter registreringen?

Din e-post og eventuelt andre personlige opplysninger er kun synlig for administratorer, og vil under normale omstendigheter, ikke bli opplyst til tredje part.
Jernbane.Net oppgir aldri dine personlige opplysninger til andre, med mindre du i den aktuelle sammenheng, har godkjent en slik formidling av kontakt.

Jernbane.Net vil under ingen omstendigheter selge dine personopplysninger til tredje person!


Ditt ansvar for å holde Jernbane.Net oppdatert:

Det er opp til deg som bruker av Jernbane.Net sine nettsider, å påse at du til enhver tid har en fungerende E-post adresse som Jernbane.Net kan benytte, dersom det vil oppstå behov for kontakt med deg.
Det er ditt eget ansvar å oppdatere dine personlige opplysninger som oppgis ved registrering.
 


Når du poster en melding på Jernbane.Net:

Alle meldinger som du poster i Postvogna med tilhørende underavdelinger, må aldri oppfattes som fortrolig eller privat.
Du må være klar over at din melding blir offentlig i det øyeblikk den lagres, som følge av forumets vanlige drivemåte og karakter.

Enhver melding, bilde, eller annen informasjon som du deler på forskjellige sider på Jernbane.Net, forblir din eiendom og ditt ansvar.
Dersom du deler et fotografi eller annen type media på nettstedet, gir du samtidig Jernbane.Net tillatelse til fritt å publisere dette i våre forskjellige forum på våre gallerisider, og eventuelle andre medium som Jernbane.Net disponerer.

Det er helt opp til den driftsansvarlige om meldinger, bilder eller annen informasjonen, blir vist eller ikke vist, på nettstedet.
Der er ikke tillat å dele materiale som brukeren ikke har opphavsretten til, med mindre det ikke framgår at materialet kan deles !

Du er selv ansvarlig for ikke å dele lovstridig materiale.


Jernbane.Net godtar ingen form for nettmobbing.

Jernbane.Net er et nettsted fritt for mobbing !
Meldinger som kan oppfattes som krenkende vil bli fjernet, så snart slike oppdages!
Jernbane.Net godtar ingen form for mobbing, være seg det handler om etnisitet - livssyn eller meninger.

Dersom du oppdager nettmobbing i våre forskjellige Forum avdelinger, ber vi om at du varsler Jernbane.Net snarest ved å benytte funksjonen: Rapporter dette innlegget


Personlige meldinger på Jernbane.Net:

Jernbane.Net har et system som brukes til å sende og lagre et begrenset antall personlige meldiger, på "Din Side" !
Det gjelder samme regler for sending av Personlige Meldinger (PM) som for øvrige deler av Jernbane.Net.


Hva vil vi at du gjør, når du laster opp bilder til Jernbane.Net?

Når du laster opp bilder eller andre media til Jernbane.Net er det et krav at:

1: Du selv er rettmessig eier av bildet/bildene !

2: Dersom det ikke er dine bilder, eller bilder/media som du ikke har rettigheter til, er det et ufravikelig krav at du kan vise dokumentasjon på at du har eiers tillatelse til å kopiere/redigere og vise bildet etter overenskomst med rettmessig eier av dokumentet

3: Etter at du har utnyttet muligheten til å laste opp et eller flere bilder, vil vi at du umiddelbart og uten påminnelse deler bildet/bildene i en tråd i en av våre forumavdelinger.

Om dine bidrag ikke vises av deg, forbeholder vi oss retten til å slette bildet/bildene, uten forhåndsvarsel.


Hva hender med dine bilder etter at du har delt disse på Jernbane.Net?

Etter at du har lastet opp et eller flere bilder på nettstedet Jernbane.Net, vil disse midlertidig plasseres på en side hvor våre administratorer kan velge å godkjenne et bilde for lagring i vår database dersom bildet/bildene holder den tekniske kvalitet som vi etterstreber.
En administrator kan velge ikke å godkjenne bildet/bildene dersom man finner at disse ikke holder den kvalitet vi etterspør i vårt arbeid med dokumentasjonen av jernbanehistorie og teknikk

Ved forespørsel fra tredje person om bruk av bilder som du har bidratt med til databasen, vil vi alltid kontakte deg.
Uten forutgående avtale med fotograf, vil vi ikke formidle bilder fra galleriet til tredje person.
Du skal føle deg sikker på at tillatelse til å bruke dine verk uten at du er forespurt, og har godkjent dette, ikke forekommer på nettstedet Jernbane.Net


Hvorfor tillater Jernbane.Net ikke Hot Links fra bildegalleriene?

Jernbane.Net drives for private midler og donasjoner fra mange brukere.
Kostnaden for datatrafikk i forbindelse med Hot Links til bilder som er lagret hos oss for visning på andre nettsteder, overstiger det vi kan tillate oss innenfor våre økonomiske rammer.
Vi kan derfor ikke tillate Hot Links til bilder som du har delt på nettstedet.


Mobilbilder på Jernbane.Net?

Jernbane.Net er tilpasset Mobile Devices slik at du også kan dele bilder direkte fra for eksempel din mobiltelefon. Ofte er slike bilder ikke av den kvalitet som vi etterstreber, og vil derfor med stor sannsynlighet falle utenfor selve bildegalleriet.
Mobilbilder vil likevel bli lagret i en egen folder for dokumentasjon.


Sletting av bilder og meldinger på Jernbane.Net?

Du kan selv slette bilder og meldinger du har lastet opp i våre forum i en kortere periode etter at du har delt dette.
Dersom du av en feiltagelse har lastet opp bilder, og din tidsfrist for fjerning av disse er passert, kan du få hjelp ved å sende en melding til våre administratorer.

Om det er et større antall bilder og eller tekst som ønskes fjernet, har vi normalt ingen mulighet til å bistå med dette.
Derfor ber vi om at du vurderer hva du deler nøye, før du eventuelt deler bilder-tekst eller annet media på nettstedet.


Hva skjer når du har godkjent reglene på; Jernbane.Net?

Ved å godkjenne reglene for bruk av nettstedet Jernbane.Net bekrefter jeg samtidig at jeg har fylt 16 år, og at jeg har lest og forstått reglene for bruk av nettstedet.
By accepting the rules and regulations for the Jernbane.Net website, I confirm that I have reached the age of 18 and that I have read and understood the rules for using this website.Jobber...
X