Uffda! Det oppsto endel problemer her.

Vi aksepterer ingen nye registreringer i øyeblikket, på grunn av en større revisjon av medlems databasen.
Er du tidligere medlem av Jernbane.Net kan din brukerkonto gjenåpnes dersom vi mottar skriftlige henvendelser om dette.
Dette gjelder kun i en kortere periode, og muligheten avsluttes uten forutgående varsel

For at vi skal åpne gamle medlemskontoer kreves at du oppgir følgende:
Fødselsdato, måned. år.
Din bostedsadresse.
Din E-Post adresse MÅ være fungerende og vedlikeholdt

We are not accepting new registrations at the moment, due to a major revision of the member database.
If you are a former member of Jernbane.Net, your user account can be reopened if we receive written inquiries about this.
This only applies for a shorter period, and the opportunity ends without prior notice

In order for us to open old member accounts, you must provide the following:
Date of birth, month. year.
Your residential address.
Your E-Post address MUST be working and maintained

Tilbake
Topp Bunn