Det har lett for å bli litt konflikter når man diskuterer jernbanetrafikk og landeveistrafikk. Særlig på jernbanesiden av bordet kan det ofte være steile fronter. Om man tar plass på veitrafikksiden av bordet er det ofte man opplever at tankespinnet går i retning av utvidet samarbeid mellom trafikkslagene.

La det være hevet over enhver tvil, i land som Norge er behovet tilstede for begge transportsystemer. Det er helt feilslått å kun se på jernbanetransport som den eneste og beste løsning på transport av mennesker og gods mellom landsdelene, og ut av landet Norge.

Landet Norge er veldig spesielt i forhold til andre land.
Det er få land i verden som har samme vekslende landskap med høye fjell, dype daler og lange fjordarmer. Det i seg gjør at det er utfordrende å bygge et tilfredsstillende transportsystem. Kostnadene ved å bygge jernbaner i alle grissgrendte strøk i Norge ville være hinsides all fornuft, det samme gjelder bygging av sikre og gode veier !
Det er jo derfor vi har fått et høyt utviklet linjenett med flytrafikk til alle kortbaneflyplasser i Norge.

Et av de store problemene i Norge når det gjelder samferdsel er at det mangler et total samsyn mellom transportslagene. Det finnes liten vilje til å se fordelene ved å bygge opp en høy jernbanestandard som tilføres trafikk til gitte knutepunkter langs jernbanenettet vårt.

Om man tar på seg de granskende brillene våre, og legger offerkofta til siden, så ville antagelig de aller fleste av oss oppdage at det hadde vært store gevinster å hente ved å bygge ut en knutepunkttrafikk. Det er helt meningsløst at det tillates kjøring av persontrafikk i buss over lange strekninger, mer eller mindre parallelt med jernbanen.

Om vi tar strekningene Stavanger - Oslo, eller Lillehammer - Trondheim som eksempel, så må til og med ihuga jernbane entusiaster forstå at dette ikke er en bra samferdselsløsning. Det er sløsing med ressurser og ikke minst er det forkastelig sett fra et miljøperspektiv !

Alle VY entusiaster enten man er entusiastisk sett gjennom politiske organisasjonsbriller, eller bare en helt enkelt en jernbane entusiast som driver sin egen lille modelljernbane og synes tog er vakkert å se på, må forstå at denne type landeveistrafikk, ikke er i nærheten av å være bærekraftig.
Noen bør fortelle eieren av VY at dette ikke er god miljøpolitikk og at det må opphøre om VYs dogmer om at man er et GRØNT transportalternativ skal ha noen form for troverdighet !

Siste tog til Arvika


Bildet spør noen.
Jo....det er en Fiat og en Mercedes Benz fotografert mellom Vännacka og Koppom i Värmland.
Det du ser er det siste toget fra Årjäng til Mellerud, og en tom turistbuss på hjemvei fra Nederland.
Bare en tilfeldighet, men et historisk bilde.