Her kan du kopiere lenker for å dele ett innlegg på annet sted, for eks i en E-Post, eller i en annen tråd.
Se ute til høyre på skjermdumpen hvor det er markert Forum
Klikk i den lille firkantede boksen, eller som man sier i Danmark, sett inn et flueben, og WOPPTI så kommer det opp en lenke som du kan bruke for å dele akkurat denne delen av tråden.

Glimrende EGON !