avvik

  1. Arne Lie

    Havarier - Infrastrukturfeil [NO] Bane NOR beklager, forklarer og er lei seg...

    Bane NOR beklager, forklarer og er lei seg... https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2022/de-siste-ukers-trobbel-pa-jernbanen/
Topp Bunn