sjt

 1. Arne Lie

  Transportpolitikk [NO] Jernbanetilsynet varsler tilsyn etter togstans i tunnel

  Jernbanetilsynet varsler tilsyn etter togstans i tunnel Jernbanetilsynet varsler tilsyn etter at to tog ble stående fast i togtunnelen Romeriksporten på Østlandet i flere timer før jul. De to togene hadde 554 passasjerer om bord. De ble stående i fire timer før de ble hentet ut av tunnelen, og...
 2. Arne Lie

  Transportpolitikk [NO] Samferdselsdepartementets bestilling av redegjørelse fra Bane NOR - Follobanen

  Samferdselsdepartementets bestilling av redegjørelse fra Bane NOR - Follobanen: Bestilling av redegjørelse for hendelse i Romeriksporten og aktuelle tiltak Mandag 12. desember ble to tog på vei til Oslo s stående inne i Romeriksporten i lengre tid uten strøm. Kontaktledningen var brent av og...
 3. Arne Lie

  Havarier - Infrastrukturfeil [NO] Alnabru skiftestasjon er fortsatt i "skuddet" Nå fra Statens Havarikommisjon Jernbane

  Alnabru skiftestasjon er fortsatt i "skuddet" Nå fra Statens Havarikommisjon Jernbane Fra Havarikommisjonen til Jernbanetilsynet: Hei, I forbindelse med undersøkelsen av alvorlig jernbanehendelse på Alnabru skiftestasjon der et T44 skiftelok rullet uten fører...
 4. Arne Lie

  Transportpolitikk [NO] SJTs innspill til Bane NORs rapportutkast om nye infrastrukturavgifter

  SJTs innspill til Bane NORs rapportutkast om nye infrastrukturavgifter SJT har gitt innspill om blant annet ny økonometrisk modell for beregning av avgift basert på direkte kostnad og bruk av Ramsey-metoden for beregning av påslag. Bane NOR har presentert to rapportutkast for SJT om avgifter...
 5. Arne Lie

  Jernbanestrekninger [NO] Bane NOR har brutt regler om krav ved midlertidige begrensninger av kapasiteten

  Bane NOR har brutt regler om krav ved midlertidige begrensninger av kapasiteten Vygruppen AS (Vy) har fått delvis medhold fra SJT som markedsovervåker i en klage på føringer Bane NOR har lagt for infrastrukturkapasitet i ruteplanprosessen for 2023. Føringene fra Bane NOR gjelder...
 6. Arne Lie

  Godstrafikk [NO] Alnabru, Bane NOR og SJT

  Som tidligere omtalt her har SJT varslet vedtak og pålegg overfor Bane NOR når det gjelder likebehandling av operatører på Alnabru og trafikkstyringen der. Under finner du et sammendrag av Bane NOR sin kommentar til dette. ------- "Bane NOR SF (Bane NOR) viser til varsel om vedtak i...
 7. Arne Lie

  Bane og anlegg [NO] ERTMS: Vil SJT sin kravvurdering skyte ned operativ togtrafikk i store deler av landet?

  ERTMS: Vil SJT sin kravvurdering skyte ned operativ togtrafikk i store deler av landet? Bakgrunn for saken: Gjennom tidligere brevutveksling overfor Bane NOR har SJT presentert en kravvurdering knyttet til innbygging av ERTMS-utstyr i tog som kan gi dramatiske konsekvenser. Årsaken er at hvert...
 8. Arne Lie

  Godstrafikk [NO] SJT revisjon av Railcare - utkast til rapport

  SJT revisjon av Railcare - utdrag fra utkast til rapport Bakgrunn og mål Railcare T AB har tillatelse til å drive godstransport, unntatt transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbanen, i medhold av jernbaneloven og tilhørende forskrifter. Sikkerhetssertifikatet er...
 9. Arne Lie

  Transportpolitikk [NO] SJT: Høring om ERA

  SJT: EU-kommisjonen har åpnet en høring om Det europeiske jernbanebyrået (ERA). Hensikten er å få vurdert effektivitet, arbeidspraksis og oppdraget med den fjerde jernbanepakken. Evalueringen skal også se på systemet for kjøretøytillatelser og sikkerhetssertifikater, søknadsportalen one-stop...
 10. Arne Lie

  Transportpolitikk [NO] Ny høring over lokførerdirektivet

  SJT: EU DG MOVE publiserte 1. juni en ny høring om den pågående revideringen av lokførerdirektivet (EU 2007/59). Høringen er utformet som et spørreskjema, og er åpen for alle. For å avgi høringssvar må du opprette en bruker. Høringsfristen er 1. september 2022...
 11. Arne Lie

  Fortsatt en vei å kjøre for Flytogtype 78

  Utdrag av brev fra SJT til CAF vedr videre godkjenning for prøvekjøring uten passasjerer: --------- Prolonged authorisation to place in service vehicles Type 78 - Flytoget Unit 01, 02, 07 and 08 With reference to CAF’s application received 18.03.2022 for authorization to place in service for...
 12. Arne Lie

  [NO] TM Togdrift AS - tvangsmult

  Det er ekstremt sjelden begrepet "tvangsmult" tas i bruk i forholdet mellom SJT og operatørene. Regelen er at man klarer å ordne opp i tide. Åpenbart er ikke det tilfelle i denne saken: ------------ Til TM Togdrift AS Vedrørende vedtak om tvangsmulkt. Viser til vedtak om tvangsmulkt datert...
Topp Bunn