Det har vært mye snakk om nattog i det siste !

Det har vært mye snakk om nattog i det siste !
Særlig i vårt søsterforum Postvagnen har nattog til Hamburg fått veldig mye spalteplass. De fleste
...
 

En sightseeing på BW Cottbus - Guben

Det har jo ikke bestandig vært grått hår på skallen min, og jeg bærer heller ingen hatt !
Man får takke for at jeg ikke har kombinasjonen
...
 

Meningsløst å hevde at VY bedriver 100% bærekraftig persontrafikk !

Det har lett for å bli litt konflikter når man diskuterer jernbanetrafikk og landeveistrafikk. Særlig på jernbanesiden av bordet kan det ofte være...
 

[SE]Togpersonalet i tåg 73 slapper av før frokost.

Togpersonalet i tåg 73 slapper av før frokost.

Bildet ble tatt en mellom Stockholm C og Västerås den 20 august 2007
Vi hadde dagen
...
 

Så ble sluttsignalet tent !

SÅ var det slutt !

Det markeres med et sluttsignal på toget, men ikke i arbeidslivet.
Når du slutter på jobben etter mange år,...
 

Nicht öffnen, bevor der Zug hält

Nicht öffnen, bevor der Zug hält !

I tidligere tider, en svært passende henstilling.

Dagens tog er noe mer sofistikerte. På
...
 

[SE] Värmlandstrafik AB månedskort

I min "karriere" på spor i Värmland hadde vi på SJ mange rare seanser med misbruk av Värmlandstrafik sine månedskort og andre terminkort....
 

En liten utflukt til Astilleros Españoles
Vårvinteren 1992 ble det flere turer til M/S Prinsesse Ragnhild [Color Line] som lå til ombygging ved Astilleros Españoles, i Cadiz....
 

Med JC 57783 til Roma med tørrfisk

En gang for mange år siden var det en kollega av meg in lastebil bransjen som behøvde akutt nødhjelp med å få av gårde en last med tørrfisk til...
 

[SE] Det er lenge til SJul

Går alle Tåg på Jul ?
Ja, de fleste tog går på hjul, men ikke riktig alle.
Spørsmålet bærer på en historie fra min tid i Värmland,...
 

[SE] Mitt siste SJ Team kom i mål, og kaffe får man i SJs Lounge !

Av og til dukker det opp minner fra en hyggelig tid, sammen med hyggelige kolleger ute langs sporene.
Dette bildet ble tatt da vi var kommet i mål...
 

[SE] Det var dette med Jernbane og Kaffe.

Det var dette med Jernbane og kaffe da.

Jeg er ikke den som er mest flittig til å reise med museumsjernbanene som vi har rundt omkring oss....
 

[NO] Hva skal man med fem slike ?

Hva skal man med fem slike i Norge ?
2 er vel allerede bevart, men tre til ?
Kan det være den ultimate lykken ?


...
X

[NO] M4000 (M4) - nye t-banevogner til Oslo

Kollapse
 •  

 • [NO] M4000 (M4) - nye t-banevogner til Oslo

  M4 - nye t-banevogner til Oslo

  Melding om nye t-banevogner
  Sporveien T-banen planlegger anskaffelse av nye t-banevogner. Vogntypen skal gi økt kapasitet i
  tillegg til dagens MX3000-flåte. Den nye vogntypen har fått betegnelsen «M4000» og kortformen «M4».

  a) Organisering
  Kontaktperson for Statens Jernbanetilsyn er
  • XX, sikkerhetskoordinator i M4-prosjektet
  • YY, fungerende sikkerhetssjef for t-banen

  Det vises også til vedlagte «Sikkerhetsplan» for mer om organiseringen av anskaffelsen.

  b) Framdrift
  Det planlegges for at vogntypen kan tas i bruk når Fornebubanen åpnes.
  Følgende forberedelser er allerede gjort:
  • Konseptvalgutredning «Økt vognkapasitet for t-banen» i regi av Ruter 2018
  • Forprosjekt 2020-2021
  • Utarbeidelse av konkurranseunderlag 2021-2022
  • Investeringsbeslutning i Oslo Bystyre februar 2022
  • Utlysning av konkurranse juni 2022

  Det har vært dialogmøter med Statens Jernbanetilsyn 11.02.2021 og 19.01.2022.
  Følgende tentative framdriftsplan ligger nå til grunn for testing og idriftsettelse:

  • Vognene kommer til Oslo for test sommeren 2027
  • Første vognsett i passasjertrafikk (0-seriedrift) vinteren 2027-2028
  Det planlegges dermed for å oppnå tillatelse til å ta vognene i bruk i 2027, og mye av dialogen
  med SJT vil foregå gjennom design-, bygging- og testfasen 2024-2027.

  c) Systembeskrivelse
  Følgende hovedrammer er etablert for vogntypen

  • M4 skal kunne gå på alle t-banens linjer og være tilpasset t-banens infrastruktur, inkludert
  Fornebubanen og Holmenkollbanen. Det legges i liten grad opp til spesielle tilpasninger av
  infrastrukturen for denne vogntypen.
  • M4 vil ha CBTC signalutstyr, men ikke konvensjonelt ATP-anlegg. Idriftsettelsen av M4 er
  derfor tilpasset CBTC-prosjektets implementeringsplan.
  Det vises også til vedlagte «Sikkerhetsrapport (teknisk konseptfase)» for systembeskrivelse.
  d) Sikkerhetsplan
  Det vises til vedlagte «Sikkerhetsplan» for beskrivelse av organisering, sikkerhetsmål og
  overordnet plan for sikkerhetsstyringsaktiviteter for å nå sikkerhetsmålene.
  e) Standarder
  M4 vil prosjekteres, konstrueres og testes i henhold til anerkjente, tidsmessige standarder.
  Oppdatert liste over anvendte standarder med oversikt over avvik og de sikkerhetsmessige
  vurderingene som ligger til grunn for virksomhetens aksept av avvikene vil utarbeides i
  designfasen. Følgende viktige standardvalg er lagt til grunn ved utlysning av konkurranse:
  • Brannstandard EN45545 level 3, se vedlagte «Sikkerhetsrapport (teknisk konseptfase)»
  • Kollisjonsstandard EN15227 kategori C-II med tilleggskrav om et dimensjonerende
  kollisjonsscenario for bil på planovergang, se vedlagte «Sikkerhetsrapport (teknisk
  konseptfase)»
  • Prosesstandard EN 50126 følges slik det er beskrevet i vedlagte «Sikkerhetsplan».

  f) Risikovurdering
  Det er etablert sikkerhetsmål og akseptkriterier for M4. T-banens topphendelser og
  sikkerhetskritiske funksjoner er gjennomgått (se vedlegg), og det er identifisert potensiale for
  forbedring for å nå sikkerhetsmålene (se vedlagte «Sikkerhetsrapport (teknisk konseptfase)»).

  For å nå sikkerhetsmålene for prosjektet fremheves spesielt anbefalingene under:
  • Friksjonsforbedrende tiltak for bedre bremseeffekt ved dårlige friksjonsforhold
  • Minimere avstand vogn/plattform, også i overgang mellom vogner
  • Robust design av strømavtager
  • Robust vognsidekamera-løsning med bedre funksjonalitet enn idag
  • Tryggere dørlukking gjennom bedre varsling og økt mulighet til å styre dørlukkingen

  Anbefalinger følges opp i prosjektets sikkerhetsoppfølgingsplan.
   Å legge inn kommentarer er deaktivert.

  Trender

  Kollapse

  • [CH] Godstransport i Sveits: "Mer jernbane for mer gods" – SBB ønsker å vokse i sin kjernevirksomhet innen gods
   Godstransport i Sveits: "Mer jernbane for mer gods" – SBB ønsker å vokse i sin kjernevirksomhet innen gods

   SBB vil fortsette å fokusere på godstransport i fremtiden og utvide den. De ønsker «mer jernbane for mer gods» og skaper med «Suisse Cargo Logistics» grunnlaget for effektiv, automatisert og bærekraftig logistikk i Sveits. Innen 2050 kan 60 prosent mer gods transporteres med jernbane.

   Transporten av store og tunge varer er stadig avtagende, transporten...
   02-10-22, 13:55
  • [DK] Nå kører hele S-banenettet nu med ny digital teknologi
   Banedanmark har i forrige weekend taget det nye signalsystem i brug på de tre sidste strækninger på S-banen. Dermed kører hele S-banenettet nu med ny digital teknologi, der vil sikre passagererne mange flere tog til tiden.

   De millioner af passagerer, der hvert år tager S-toget i København, kan se frem til færre forsinkelser og aflysninger på grund af signalfejl. I weekenden blev de tre sidste S-togsstrækninger til hhv. Frederikssund, Høje Taastrup og Køge nemlig koblet på...
   01-10-22, 18:59
  • [EU] [GB] ALLRAIL blasts Eurostar’s reasoning for strategy change
   ALLRAIL blasts Eurostar’s reasoning for strategy change

   The Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe (ALLRAIL) has highlighted Eurostar’s recent change in strategy as one of the reasons why policymakers need to act swiftly to ensure competition through the Channel Tunnel.

   Eurostar recently announced changes to its service offering, and in a letter explaining its reasoning to the UK parliament’s Transport Select Committee it said it cannot respond to high demand....
   01-10-22, 09:40
  • [EU] CER urges Brussels to reduce price on low-cost energy and protect railways
   CER urges Brussels to reduce price on low-cost energy and protect railways

   The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) stresses that railways need to be shielded from “skyrocketing” electricity prices in order to ensure the financial viability of the sector. It proposes a further reduction of proposed price cap for low-cost electricity.

   The European Commission is contemplating capping the price of wind, solar and nuclear to 180 euro per megawatt...
   01-10-22, 09:35
  • [DE] German long-distance timetable change brings higher ticket prices
   German long-distance timetable change brings higher ticket prices

   Germany’s new long-distance timetable will come into effect on December 11. According to Deutsche Bahn (DB), tickets prices will increase by an average of 4,9 percent as a result of unprecedented cost increases.

   DB says it currently faces its steepest increase in costs in the last 50 years, mainly as a result of elevated energy prices. Following a price adjust of an average of 4 percent for regional transport,...
   01-10-22, 09:30
  Laster inn kalender...
  Laster inn kalender...
  Jobber...
  X