Jernbane.net


Avansert
Støtt oss
Jernbane.Net
Fora

Postvogna-Jernbane.Net

Siste innlegg: 09. June 2022, kl. 00:06
Tråder: 51.502
Innlegg: 282.399

InterRailVogna-Jernbane.Net

Siste innlegg: 27. September 2022, kl. 22:22
Tråder: 15.774
Innlegg: 88.446

Driftshåndboka

Siste innlegg: 26. July 2022, kl. 14:15
Tråder: 70
Innlegg: 355

Revisjoner, ombygginger, observasjoner.

Siste innlegg: 10. June 2022, kl. 14:18
Tråder: 5
Innlegg: 5

Booking.com
Booking.com

Fora Tråder Innlegg Siste innlegg

Postvogna-Jernbane.Net

Startside - Postvogna
Vi har nå satt Postvogna på et hensetningsspor.


Vi takker dere alle som gjennom mange år har bidratt aktiv for at vi alle sammen har hatt en hyggelig omgangsplass hvor vi har snakket om jernbane, båter busser, trikker og annet smått og godt.
Du kan registrere deg på vårt nye Jernbane.Net forum ved å bruke denne adressen.
Når du registrerer deg i vårt nye forum må du være oppmerksom på at følgende er nødvendig for at registreringen skal godkjennes :
A:Ditt bruker navn skal være: Fornavn + Eventuelle mellom navn + Etternavn
B: Fødselsdato måned og år, skal fylles ut.
C. Du MÅ betale for medlemskapet ditt når du registrerer deg. Dette fornyes automatisk etter 12 måneder dersom du ikke selv sier opp det.


Registreringer som ikke er fullstendige, vil bli blokkert, men du kan fortsette som gjest med begrenset tilgang til forum og gallerier !
Vi ser fram imot fortsatt å følge deg i det nye forumet, velkommen !


OBS, den gamle versjonen av Postvogna med underforum vil bli arkivert, og er fortsatt tilgjengelig for alle registrerte brukere !


 
51.502 282.399 09. June 2022, kl. 00:06

InterRailVogna-Jernbane.Net

Startside - Postvogna

The InterRailvogna is now safely parked on a siding

We thank you all who for many years have actively contributed to the fact that we have all had a nice place to hang out where we have talked about railways, boats, buses, trams and other goodies.
You can register for our new Jernbane.Net forum by using this address.

When you register in our new forum, you must be aware that the following is necessary for the registration to be approved:

A: Your username should be: First name + Any middle name + Last name

B: Date of birth month and year, to be filled in.

C. You MUST choose one of the possible memberships, as well as pay for this when you register,Incomplete registrations will be blocked, but you can continue as a guest with limited access to forums and galleries! We look forward to continuing to follow you in the new forum, welcome!


 
15.774 88.446 27. September 2022, kl. 22:22

Driftshåndboka

Driftsmeldinger og oppdateringer som kan være bra å kjenne til, finner du her !

OBS: Det er kun Forumvertene som kan legge inn medlinger her i denne delen av Jernbane.Net


 
70 355 26. July 2022, kl. 14:15

Revisjoner, ombygginger, observasjoner.

Vil du tilføye opplysninger, benytt linken til stedet/type/nummer til den enheten i galleriet som du har opplysninger om.
Kommentarseksjonen brukes til å utveksle informasjon, visninger og annen informasjon mellom brukerne av databasen.
Jernbane.Net Revisjoner, ombygginger, observasjoner.


 
5 5 10. June 2022, kl. 14:18
Jernbane.net
Denne versjonen av Post og Interrailvogna er i ferd med å nå End Of Life ! Vi stenger nå for nye registreringer på denne side ! Vi kommer tilbake med informasjon om vår nye side i løpet av kort tid. Vi takker for årene som vi har hatt sammen i disse forumene !
Ha troen, vi er snart tilbake, med nye muligheter som vi kan benytte i mange år framover!
This version of Post and Interrailvogna is about to reach End Of Life! We are now closing for new registrations on this page! We will be back with information about our new site shortly. We thank you for the years we have had together in these forums!
Have faith, we will be back soon, with new opportunities that we can use for many years to come!


Booking.com
 
Forumstatistikk
Tråder: 71.649, Innlegg: 377.239, Brukere: 1.072.

Jernbane.net ønsker sine nyeste reisende velkommen ombord: Øystein Siljuholtet.