Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Ordliste
Ronny Maarud
19. November 2014, kl. 20:27
Selskaper og foreninger		Faguttrykk		Annet

A
Adhesjonsvekt. Den delen av vekten av loket som bæres av drivhjulene. Vekten som bæres av løpehjul forminsker adhesjonsvekten.
Aksellast. Vekten som bæres av hver aksel. Et lokomotiv på 80 tonn og med 4 aksler har en aksellast på 80 / 4 = 20 tonn
ATS. Automatisk togstopp. Nødstoppsystem for å stoppe tog som passerer rødt lys. Kalles nå D-ATC
ATC. Automatisk togkontroll. System som kontrollerer at tog ikke kjører for fort, passerer rødt lys mm. Systemet varsler fører og stopper toget automatisk om nødvendig.
Alfred Nobel. Navn på nattog som gikk Oslo - Hamburg. Toget hadde tyske sove og liggevogner. Samme navn ble brukt mellom Hamburg og Stockholm C.
ARE Arctic Rail Express: Produktnavn på selskap i Narvik, eiet av Cargo Net og som kjører godstog mellom Narvik - Oslo/ Alnabru.
Ansaldo : Italiensk leverandør av jernbane, sporveismateriell og siganalsystemer. (f.eks Bm 72 )B
Baliser Innretning med reflektorer mellom skinnegangen ved signalanlegg. Disse benyttes til å angi togets posisjon til toglederen og gir beskjed om signalbildet til lokomotivføreren.
Banemotor. Elektrisk motor som er overfører drivkraften på hjulakslene. Strømmen kommer i elektriske materiell fra en omformer og hos dieselmateriell fra en dieselmotor og generator.
Bremseprosent : er det tall som angir togets samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt.
Bromstal : Svensk benevnelse på bremseprosent.
Banedanmark : Dansk motsvarighet til Jernbaneverket
BB. Bærumsbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i tidligere Aker kommune. Formelt tidligere KES etter at bytrikken ble overtatt av Oslo sporveier. Virksomheten overtatt av Holmenkollbanen.
BS. Bergen Sporveier. Tidligere trikke- og busselskap. Nå del av Gaia trafikk.
BES. Bergens elektriske sporvei. Forening med museumstrikk i Bergen.
Bergensbanen: Banestrekningen fra Roa til Bergen
Bergensekspressen: Navn på ekspresstog Oslo - Bergen
Blokkpost er et sted på linjen som er utstyrt med blokksignal. Blokkposten er selve skillet mellom to blokkstrekninger
Blokkstasjon er stasjon på strekning med linjeblokk med automatisk signalstilling i stasjonens hovedtogspor (betjent eller ikke betjent).
Blokkstrekning er en sporstrekning der det til enhver tid kan befinne seg kun et tog. Linjen mellom to stasjoner kan deles opp i flere blokkstrekninger for å gi plass til flere tog på samme linje (og i samme retning).
Bremsegrupper : skilles i grupene G - P og R. R brukes i tog med kjørehastighet over 130 Km/t.
Bremseprøve : er den siste tekniske kontroll som foretas når tog klargjøres, eller ved endringer av togsammensettingen, eller ved bytte av lokomotiv. Det skilles mellom 2 forskjellige bremseprøver, fullstendig bremseprøve og gjennomslagsprøve.C
CN CargoNet. Godstransportør på jernbane. CargoNet-konsernet er et deleid datterselskap av NSB AS i Norge med 55 prosent av aksjene, og det svenske jernbaneselskapet Green Cargo AB med 45 prosent av aksjene.
CTC. Sentralisert togledelse. Styrer signaler og penser ved hjelp av tavler og datamaskiner.
Cst : Svensk stasjonsforkortelse for Stockholm C
Cg : Svensk stasjonsforkortelse for Charlottenberg
Cggr: Forkortelse brukt ved salg av billetter over grensen ved Charlottenberg. Betyr Charlottenberg grense.D
D-ATC. Kun automatisk togstopp. (se ATC)
Dovrebanen: Navn på banen Hamar - Trondheim over Dovrefjell.
Dovresprinten : Navn på ekspresstog på Dovrebanen
Dovreekspressen : Navn på ekspresstog på Dovrebanen
DROPS : Drifts operativt senter. Finnes hos NSB i Oslo og Trondheim, styrer trafikken spesiellt ved avviksituasjoner.
DSB : Danske Statsbaner.
Dobbesporet strekning : Dobbelsporet strekning er banestrekning der togene kjører på ett hovedspor i en retning og på ett annet i motsatt rettning mellom stasjonene, i Norge vanligvis på høyre spor.
I Norge angis hovedspor på dobbelsporet strekning med høyre og venstre hovedspor. I Sverige brukes "upp" og "nerspår."
Dverg. Populærutrykk brukt om lavt skiftesignal med 4 hvite lamper, plassert ved penser på stasjoner
.


E
EB. Ekebergbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i Oslo. Overtatt av Oslo sporveier.
Enkelsporet strekning : Enkeltsporet strekning er banestrekning hvor tog kjører i begge retninger på samme hovedspor mellom stasjonene.
Ekstra forspannslokomotiv : se forspannlokomotiv.F
Flytoget AS. Tidligere NSB Gardermobanen AS, nå uavhengig av NSB. Statlig eid. Kjører Asker - Gardermoen.
F-ATC. Alle funksjoner. (se ATC)
Forspannslokomotiv : er virksomt lokomotiv forrest i toget
Fjellekspressen: Navn på nattog København / Malmø - Geilo som ble kjørt i skisesongene.
Fjernstyrt stasjon : På fjernstyrt stasjon betjenes stillverket av togleder.
Flåm Utvikling : har delansvar for Flåmsbana.
Fullstendig bremseprøve : foretas bestandig når vogner er skiftet sammen og lokomotivet er koblet til, minst en gang i døgnet, eller etter opphold underveis som varer i mer enn 2 timer.
Fjellstallen. Lokstall i fjellhall i Lodalen i Oslo.
Fløibanen. Kabelbane (funicular) i Bergen for person- og turisttrafikk. Elektrisk med meterspor.G
GB. AS Gråkallbanen. Privat sporvognsselskap i Trondheim.
GSM-R (GSM-Rail) er et digitalt radiosystem utviklet spesielt for det europeiske jernbanenettet. GSM-R gir pålitelig og rask kommunikasjon mellom togleder og lokfører og øker således sikkerheten for de reisende.
Green Cargo: Svensk selskap som i hovedsak driver godstrafikk i Sverige. Innehar tillatelse til å trafikkere norske strekninger. For tiden er trafikken begrenset til Kornsjø - Oslo, Charlottenberg - Drammen.
Grensestasjon : Stasjon som ikke er fjernstyrt og som grenser mot en eller flere fjernstyrte strekninger.
Godsvogn er beregnet på transport av gods.
Godsvogn i persontog : i persontog med største hastighet t.o.m 100 km/h kan det bare framføres lukkede G vogner eller vogner lastet med containere. Godsvogner i persontog skal være S merket.
Gjennomslagsprøve : utføres når hovedledningen har vært stengt og åpnet foran siste vogn, eller når en annen førerbremseventil skal brukes. F.eks etter at lokomotivet har blitt byttet ut, eller er koblet til i motsatt ende av toget.
Gare de Est : betyr øst-stasjonen, den ligger like i nærheten av Gare de Nord ( nord-stasjonen ). Begge stasjonene ligger i den nordlige delen av Paris sentrum. Tog østover i Frankrike utgår herfra.
Gare de Nord : betyr nord-stasjonen, ligger i nordlige del av Paris sentrum.
Tog nordover i Frankrike og mot BeNeLux utgår herfra.H
HkB. Holmenkollbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i tidligere Aker kommune. Først privat, så kommunalt (i Aker) og tilslutt overtatt av Oslo sporveier.
Henrik: Navn på ekspresstog på Bergensbanen
Holdeplass er sted ved linjen hvor tog stopper for av og/eller påstigning.
Hectorrail: Svensk selskap med sete i Danderyd. Driver godstrafikk mellom blandt annet Hønefoss/Berg til Hallsberg.
HUPAC: navn på transportform hvor lastebærere løftes ombord på jernbanevogner. Se også RoLa.
Hovedspor : Hovedspor er spor på linjen som forbinder 2 stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.
Hjelpelokomotiv : er virksomt lokomotiv bakerst i tog med forspannslokomotiv.
Hjulslag : når det oppstår en flate på hjulbanen etter f.eks fastbremsing, kalles det for hjulslag.
Hamburger Bahnhof : (beliggende i Berlin - relativt tidlig nedlagt ) Byggningen til Hamburger Bahnhof ble siden til et museum. Kuriost nok tilhørde den fremdeles til DR (Deutsche Reichsbahn der DDR) efter WW2 men lå i Westberlin (eller Berlin (West) - for dem som foretrekker denne måten).
Derfor forble den stengt for allmenheten men huset diverse samlinger til DR.IJ
jernbane.net : privat hjemmeside om jernbaner, opprinnelig startet som hjemmeside for NJK Solør Odal.
JBV Jernbaneverket. Eier jernbanens infrastruktur. Statlig.
JD 346. Driftshåndbok, utgis av Jernbaneverket, inneholder strekningsoversikter og særbestemmelser fror driftsområdene.
K
Karettoget. Veterantog fra 1800-tallet tilhørende NJM.
Karven : Navn brukt på lokaltog Narvik - Kiruna.
Kungspilen: Produktnavn på lokalt tog mellom Karlstad og Kongsvinger kjørt av SJAB og VTAB.
Utvidet til å omfatte Kongsvinger - Årnes august 2001. Nedlagt des 2003.
Khn : Svensk stasjonsforkortelse for Kristinehamn.
KES. Kristiania elektriske sporveier. Tidligere sporvognsselskap. Virksomheten overtatt av Oslo sporveier.
Kilometermerker Merker skal være satt opp langs sporet for hver 1000 meter. Dessuten settes det opp merker for hver 100 meter.
Kipptog er tog som i alminnelighet skal kjøre tilbake til utgangsstasjonen.
Kjøretillatelse mottatt : Blinkende gul lampe på siden av lokomotiv eller motorvogn som tennes av lokomotivfører når denne har mottatt kjøretillatelse av togekspeditør.
KKS. Kristiania kommunale sporveier. Tidligere sporvognsselskap. Overtatt av KES.
KSS. Kristiania sporveisselskap. Slått sammen med KES til Oslo sporveier.
Ko : Svensk stasjonsforkortelse for Kornsjø.
Kogr: Forkortelse brukt ved salg av billetter over grensen ved Kornsjø. Betyr Kornsjø grense.
Krösatåg: Krøsa = tyttebær på lokal dialekt.
Länstrafikbolag med trafikk i Småland. ( se Merresor A/B )

L
Linjeblokk er et teknisk system som skal sikre at hovedsignal kan vise signal "Kjør" til en blokkstrekning bare for ett tog om gangen.
Linjen : er de delene av banestrekningen som ligger mellom stasjonene.
Lokomotivfører : Lokomotivfører er den som har ansvaret for framføring av toget.
Lokomotiv : er primært ett trekkagregat som er konstruert for eller å brukes til å framføre tog på linjen.
Løslokomotiv : er ett eller flere sammenkoblende lokomotiver som kjøres uten vogner.
LTF. Lokaltrafikkhistorisk forening. Forening med sporveismuseum på Majorstuen i Oslo.
Lapplandspilen. Nattog mellom Narvik og Malmø, toget hadde endepunkt i København i noen tidtabellsperioder.
Lehrter Bahnhof : Det var den Kongelig Hannoverske Statsbanen (KHStB) som byggde strekningen Hannover - Lehrte - Celle. Den mer direkte strekningen mot nord, Hannover - Celle ble byggd senere.
Tidligere var Lehrte den selvklare tilknutningspunkten mot KHStB sett fra Berlin.
Lehrte er et jernbaneknutepunkt og stasjon øst for Hannover.
Linx. Selskap eiet av NSB og SJAB for trafikkering mellom hovedsteder i Norden. Nå nedlagt.
Ludvig :Navnet kommer fra Flåklypa Tidende og Kjell Aukrust's og Ivo Caprino's film Flåklypa Grand Prix, ble brukt på ett motorvognsett type BM 92 som gikk på Rørosbanen.
Lastebærere: For eks. containere, vekselflak eller semitrailere.
Litrasystem - vogner
A - første klasse (på enkelte typer brukt om komfort)
B - andre klasse
C - spesialkupeer (på enkelte typer brukt om komfort. Ellers HC-plass andre spesielle behov)
D - postrom
F - godsrom og/eller konduktørrom
R (BR eller FR) - kafe-/restaurantvogn
M - motorisert vogn
U - uten førerrom
P - (kun) pantograf
S - styrevogn
Litrasystem - lokomotiver:
El - Elektrisk lok
Di - Diesellok
Litrasystem Sk - Skifteaggregat
+a - akkumulator
+d - diesel
+e - elektriskM
MTAS. Malmtrafikk AS. Datterselskap av svenske MTAB. Eies av gruveselskapet LKAB i Kiruna. MTAS og MTAB kjører malmtog bl.a. på Kiruna - Narvik.
Mittlinjen : Jernbanestrekningen Sundsvall - Østersund.
Merresor AB, deleiet av SJAB og Flygbussarna, etablert i Värmland juni 2004, har lokaltrafikken med tog for Värmlandstrafik A/B. Fra 2005 tok Merresor AB over trafikken Krösatåg, som tidligere ble drevet av BK Tåg.N
NSB AS. Norges Statsbaner AS. Statlig eid.
Nettbuss. Busselskap eid av NSB AS.
NEBB: Norsk elektrisk & Brown Boweri, leverte elektriske komponenter til norske leverandører av jernbanemateriell.
NHJ. Norsk Hovedjernbane, Norges første jernbaneselskap som åpnet sin banen mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854.
NJK. Norsk jernbaneklubb.
Forening med museumstog og -baner mm. i Norge.
NJM. Norsk Jernbanemuseum. Tilhører JBV.
Ligger på Hamar.
NMT. Norsk museumstog. Tilhører NJK.
Vedlikeholder og kjører veterantog på det norske jernbanenettet.
NTM. Norsk Teknisk Museum. Eier endel materiell.
Ligger på Kjelsås i Oslo.
NoHAB : Nyquist og Holm AB. Lokomotivfabrikk beliggende (nå nedlagt) i Trollhättan. Har bygget blandt annet NSB type Di3. Største eksport av lokomotiver skjedde til tidligere Sovejetunionen.
Nordlandsbanen. Navn på banestrekningen Hell - Bodø
Nordpilen. Navn på nattog mellom Stockholm og Narvik. Har også vært benyttet på nattog til Storlien.
Det har vært ytterligere ett legendariskt togforbindelse som het Nordpilen, den gikk via Sessan linjens ferge (og Gøteborg Sporveier) til ett tog fra Stockholm til Frederikshavn H fram til slutten av 1970-tallet.
Toget gikk fra Hamburg Altona til Frederikshavn under større delen av sin livslengde, men under noen tidtabellsperioder fra Hamburg Hauptbahnhof.
Toget gikk den klassiske veien Flensburg-Padborg-Fredricia-Aarhus-Aalborg.
Sydgående Nordpil avgikk etter Sessans Linjens ankomst vid 11-tiden, fra Frederikshavn H.
Avgångstiden var satt till klockan 11.30 med mulighet til å vente max 30 minnutter beroende på været.
Norgepilen. Navn på ekspresstog Oslo - Stockholm.
Nummersystem : Elektrisk materiell:
(type).(løpenummer, startet på 2001)
Eks. 17.2222
Nummersystem : Dieselmateriell:
(type).(løpenummer, start på -01)
Eks. 8.709
Nummersystem : Motorvognsett:
(type: 2 siffer)(vogn: 1 siffer) (settnummer: 2 siffer)
Vogn: 0 - motorvogn med førrerom, 1, 2 - diverse motoriserte vogner, 6 - styrevogn, 8 - umotorisert mellomvogn
Eks. 69014
Avvik kan forekomme; type 70 har avvikende mellomvognnummerering.
På dieselsett blir vognnummeret sløyfet og erstattet av at man legger til minst 50 i settnummeret på styrevogner (styrevogn med nummer 51 for sett 01)O
Ofotbanen AS. Privat jernbaneselskap. Kjører godstog i Sverige og Norge og noe persontrafikk.
Ofotbanen. Navn på banen mellom Narvik og Riksgrensen.
OS. AS Oslo Sporveier. Kommunalt transportselskap. Forvalter og operatør (gjennom datterselskap) av trikk, t-bane og buss i Oslo. Datterselskaper som Oslo T-banedrift, Oslo sporvognsdrift, Sporveisbussene og Nexus trafikk.
Operatør : er den organisasjon som har tillatelse til å kjøre tog/foreta skifting på statens jernbanenett.
Ombordansvarig : Er den som har ansvar for reisendes sikkerhet i toget, og under av og påstigning.
Oslo Ø. Oslo Østbanestasjon. Nå del av Oslo sentralstasjon.
Oslo V. Oslo Vestbanestasjon. Ligger ved Rådhusplassen. Nå Nobels fredssenter.
Omformer(stasjon) En innretning som setter om elektrisitet fra høyspentnettet til 15 kV, 16 2/3 Hz og mater det til kontaktledningen.
Ole Tobias: Navn på dagtog Mo i Rana - Trondheim.P
Pernille: Navn på ekspresstog på Bergensbanen
Polarsirkelpendelen : Navn på lokalt tog i Salten.
Pizzaracer: Klengenavn på motorvogn type Y1, kommer av sin opprinnelse, som er Italia
Paradisbanen: Lokalt navn på Vestmarkabanen.
Postvogna : Diskusjonsforum om jernbane underlagt websiden jernbane.net. Norges første diskusjonsforum om jernbane etc. Opprettet 1998 etter modell fra Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen.
P 60 : Signal og togframføringsforskrift. Trafikksikkerhet i persontog, utgitt av NSB persontrafikk.
Personvogn : er en vogn som er begrenet på personbefordring, herunder vogn for servering, sanitetsvogn og konuktørvogn.Q
Q : brukes som første bokstav på svenske Banverkets rullende materiell for vedlikehold av kontakledninger.
QGZ : ombygget motorvogn type Y6 -7 til bruk ved kontaktledningsvedlikehold.R
Rullende materiell er lokomotiv, vogn, motorvogn, skinnetraktor, sporrenser, vingeplog, roterende snøplog og tung motortralle.
Rutesirkulære Ordre om kjøring av ekstratog eller innstilling av tog, eller andre ordrer som direkte vedrører toggangen, kan sendes ut som rutesirkulære når det gjelder flere tog eller et lengre tidsrom, eller hvis det er nødvendig å sende ordren til alt personale som får ruteboka på strekningen.
RoLA: Rullende landevei fra tysk Rollende Landstrasse. Brukes om tog som frakter lastebilskombinasjoner som kjøres ombord på tog ved egen hjelp. RoLa er mest utbredt i mellom Europa.
I Sverige ble det en periode kjørt RoLa mellom Stømstad og Trelleborg. NSB testet RoLa mellom Trondheim / Åndalsnes og Alnabru på 1970 tallet. RoLA er til forveksling noe likt HUPAC.
Rørosbanen: Navn på banen fra Elverum til Støren
Reisende : Reisende er alle som reiser med tog, unntatt tjenestgjørende jernbane- politi og tollpersonale, personale for togservering og de som har tilsyn med levende dyr.S
SL. Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. Fylkeskommunalt forvaltningsselskap for kollektivtrafikk i Akershus
Sporsperre er en innretning på skinnen som hindrer rullende materiell å komme i bevegelse i bestemt retning.
Sporsperre kan legges om for hånd (håndstilt), eller fra stillerapparat (sentralstilt).
Sporveksel : er en innretning som gjør det mulig å kjøre materiell fra ett spor og over i ett annet.
Sporvidde. Avstanden mellom begge skinnene på et spor kalles sporvidden. Normalspor har sporvidde 1435 mm. Flere andre sporvidder finnes også. En sporvidde under 1435 mm. kalles smalspor og over 1435 kalles det bredspor.
Finland har f.eks. en sporvidde på 1524 mm.
Stasjon er sted på banestrekningen hvor det kontrolleres at fremadliggende blokkstrekning er klar for tog.
Det kan skje ved utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk eller ved togmeldinger.
Som togmelding regnes også signal "Kjør" fra utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk.
En stasjon er betjent i sikkerhetsmessig betydning når den er fjernstyrt eller er betjent av togekspeditør.
På betjent stasjon tjenestegjør togekspeditør( se TXP)
Stasjonsgrense : Stasjonsgrensen er innkjøringsignalstedene.
Stasjonsområdet : Alle spor som grener ut fra spor innenfor stasjonsgrensen, og anlegg som tilhører stasjonen og står i forbindelse med disse spor, regnes til stasjonsområdet.
Private spor som grener ut fra spor på stasjonsområdet regnes vanligvis ikke til stasjonsområdet.
Sth : Største tillatte hastighet, Største tillatte kjørehastighet for persontog i Norge er 210 km/t, for godstog 100 km/t.
Togsammensetting avgjør om nedsetting av Sth for toget er nødvendig, i forhold til opprinnelig sth for toget.
Skifteleder: Person som har ansvaret for å lede utførelsen av skiftingen.
Signalgiver : Person som gir signal.
Sidespor : (se også hovedspor og linjen ) Alle andre spor på linjen, er sidespor.
Sverigepilen : Navn på ekspresstog Oslo - Stockholm.
Skandiapilen : Navn på ekspresstog Oslo - Malmø.
Sørlandsbanen: Navn på banestrekingen Hokksund - Stavanger.
Sørlandsekspressen : Navn på ekspresstog Oslo - Kristiansand.
Solørbanen: Navn på banen mellom Kongsvinger og Elverum. Opprinnelig Kongsvinger - Flisenbanen.
Stavangerekspressen :Navn på ekspresstog Oslo - Stavanger.
Svarta Bjørn : Navn på rallarkokke på Ofotbanen, også brukt som navn på tog mellom Narvik og Kiruna.
Solan: Navnet kommer fra Flåklypa Tidende og Kjell Aukrust's og Ivo Caprino's film Flåklypa Grand Prix, ble brukt på ett motorvognsett type BM 92 som gikk på Rørosbanen.
SSRT: utleses Statens Järnvägar, SSRT administrerer rullende materiell som benyttes i tog som støttes av Svenske Rikstrafiken. SSRT leier også materiell ut til andre operatører.
Sporveisopphengt motor. Elektrisk banemotor uten annen kjøling enn luftstrømmen som oppstår ved kjøring. Benyttet blandt annet i NSB Bm 65.
SJF 010. Svensk "säkerhetsordning" også benevnt Säo eller Säok.
Sifo : Svensk datasystem for togsammensettinger, feilrapporter på lok & vogner. Brukes av SJAB.
Svenska Tågkompaniet AB : se TKAB
Scandinaviska Tågkompaniet AB : Chartertog til Norge vinteren 2006, se også TKAB
Stocholmståg: Har vunnet opphandlingen av lokaltrafikken i Stor Stockholms Lokaltrafik's område, med virkning fra juni 2006. Stockholmståg eies av Tågkompaniet og SJAB.
SJT: Statens Jernbanetilsyn. Kontrollmyndighet for drift av jernbaner i Norge.
Systemtog betjener store kunder med egne heltogløsninger.
Sluttsignal: Tog skal føre sluttsignal på høyre side på siste vogns bakre del. Sluttsignal kan enten være skive eller lampe.
Sk - Skifteaggregat
+a - akkumulator
+d - diesel
+e - elektrisk
T
Togleder er den som på regionsjefens vegne etter særlig instruks foretar det som er nødvendig eller hensiktsmessig for å avvikle trafikken, og for å opprettholde rutemessig toggang og sikker drift.
Togvei : Togvei er det eller de spor eller deler av spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på stasjon.
Togspor: er spor på stasjonen som er beregnet for inn og utkjøring av tog.
Togekspeditør : Person som har ansvar for togframføring og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende ikke fjernstyrte strekninger.
Togmeldinger : er de fastsatte meldingene som utveksles mellom togekspeditørene på to betjente stasjoner på strekning uten linjeblokk for å sikre at blokkstrekningen vare er frigitt for ett tog om gangen.
Togpersonalet : Felles benevnelse på lokomotivfører, ombordansvarlig og assistanse.
TS. Trondheim Sporvei/ TT Trondheim Trafikkselskap. Tidligere trikke- og busselskap. Heter nå Team trafikk og eies av Nettbuss.
Tjenestevekt Vekten av materiell når det er fylt med alle nødvendigheter for driften. Det er drivstoff, olje, vann o.l. Et damplokomotiv kan f.eks. ha en materialvekt på 96,6 tonn og en tjenestevekt på 146,5 tonn når den er fylt med kul og vann.
TXP : se togekspeditør .
TS-PR-01: TrafikkSikkerhet-PRosedyre-01, brukes av Flytoget.
TIB : Tåg i Bergslagen fylkeseid lokatrafikkselskap.
Transitio: Selskap i Sverige, som leier ut motorvognsett av type X 50 - 53.
TÅGAB: Tågåkeriet i Bergslagen. Privat jernbaneselskap opprettet i 1994. Kjører foruten godstrafikk mellom Ranheim og Kristinehamn, og tømmertog til Halden, en del oppdrag for Jernbaneverket.
TKAB : Svenska Tågkompaniet AB, eies av private intressenter og NSB (34%) Opprinnelig startet for å drive nattogstrafikken på øvre Norrland.
Kjører i dag tog på blandt annet, Mittlinjen, Roslagsbanan, X trafik og Tåg i Bergslagen, deleier i Stockholmståg AB.
TFÖR : Svenske Banverkets datasystem for togføring. Brukes til statistikk, oppfølging av tog, uttak av tidtabeller/togordre.
Togvarme: Som regel 1000 volt, men en del forvaltninger bruker 800 V. Tidligere ble damp ofte brukt som varmekilde til togvogner, diesellokomotiver type Di 3 var fra begynnelsen lvert med dampkjele til oppvarming..
Togvarmepost: Stasjonært tilkobling for strømforsyning til tog, som regel 1000V.
TTS : Togtelegramsystemet/ TTS er ett fordelingsystem for ruteordrer fra togleder til fordelingsteder, samt for kvittering av motatte ruteorder, sirkulærer, rutesirkulærer og tjensterutebøker.
Tomtog : er ett tog med personvogner som etter ruten/ruteordre ikke tar med reisende.
TGV : Train à Grande Vitesse, er ett motorvognstogsett som oftest kjører på egne baner anlagt for høyhastighetstog. På noen strekninger i Frankrike kjøres TGV tog på baner som ikke defineres som høyhastightesbaner.
U
Utenlandstog: Tog som passerer riksgrensen.
UHB : Urskog Hølandsbanen, bedriver museal trafikk mellom Sørumsand og Fossum på den nedlagte UHB.V
Vøgne: Opprinnelig lokaltog mellom Ål og Hønefoss, kjørt med BM 65 og 67. Til tider kjørt fra Ål til Oslo S.
VTAB: Värmlandstrafik AB, driver lokal trafikk i Värmland med buss og tog.
Värmlandståg: Forening beliggende i Kil, som driver trafikk med musealt materiell. Forvekles av og til med VTAB.
Vogn: Personvogn er en vogn som er begrenet på personbefordring, herunder vogn for servering, sanitetsvogn og konuktørvogn. Godsvogn er beregnet på transport av gods.WX
X2000: Produktnavn på svenske tog som kjøres med materiell litra X2.Y
Y2000: Uoffisiellt produktnavn på tog kjørt mellom Filipstad og Kristinehamn i tilsluttning til X2000 forbindelse til og fra Stockholm. Y2000 ble kjørt med motorvogn type Y1ZÆØ
ØB. Østensjøbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i tidligere Aker kommune. Overtatt av Oslo sporveier etter kommunesammenslåing.Å
Åk : Bærebru for kontaktledning, brukes oftest på stasjoner.


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

FAQ
Ronny Maarud (1615)
31. July 2013, kl. 09:39
Forumets BB-koder og hvordan å bruke disse.
Simen Flaten Svisdal (1437)
06. March 2014, kl. 18:15
ISO 3166-1 - Her er en link du vil ha nytte av !
Ronny Maarud (301)
25. April 2017, kl. 09:17
Stjernenes betydning subjektivt og objektivt.
Ronny Maarud (443)
08. June 2017, kl. 18:16
[INT] SJEKK DIN SPAM FOLDER !
Ronny Maarud (400)
21. June 2017, kl. 15:11
Min side --> Mine bilder ?
Ronny Maarud (868)
15. May 2015, kl. 21:15
Finne en spesiell fotograf ?
Ronny Maarud (425)
15. May 2015, kl. 21:17
Ordliste
Ronny Maarud (1724)
19. November 2014, kl. 20:27
Nye funksjoner i Postvognene
Ronny Maarud (583)
21. May 2012, kl. 08:35
[INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ?
Ronny Maarud (416)
19. August 2018, kl. 22:25
Re: [INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ?
Kari Korkala (99)
19. August 2018, kl. 22:34
Re: [INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ?
Ronny Maarud (92)
19. August 2018, kl. 22:38
Re: [INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ?
Lennart Strömquist (92)
29. August 2018, kl. 10:53
[INT] Alt er enkelt da man kan det.
Ronny Maarud (98)
29. August 2018, kl. 11:03
Jernbane.Net innfører selvbetjening !
Ronny Maarud (615)
19. July 2017, kl. 21:00
Re: Jernbane.Net innfører selvbetjening !
Tore Wahl (243)
19. July 2017, kl. 21:11
Re: Jernbane.Net innfører selvbetjening !
Ronny Maarud (222)
19. July 2017, kl. 21:18
Re: Jernbane.Net innfører selvbetjening !
Ronny Maarud (227)
04. March 2018, kl. 07:58
avatar
19. November 2014, kl. 20:27
Selskaper og foreninger		Faguttrykk		Annet

A
Adhesjonsvekt. Den delen av vekten av loket som bæres av drivhjulene. Vekten som bæres av løpehjul forminsker adhesjonsvekten.
Aksellast. Vekten som bæres av hver aksel. Et lokomotiv på 80 tonn og med 4 aksler har en aksellast på 80 / 4 = 20 tonn
ATS. Automatisk togstopp. Nødstoppsystem for å stoppe tog som passerer rødt lys. Kalles nå D-ATC
ATC. Automatisk togkontroll. System som kontrollerer at tog ikke kjører for fort, passerer rødt lys mm. Systemet varsler fører og stopper toget automatisk om nødvendig.
Alfred Nobel. Navn på nattog som gikk Oslo - Hamburg. Toget hadde tyske sove og liggevogner. Samme navn ble brukt mellom Hamburg og Stockholm C.
ARE Arctic Rail Express: Produktnavn på selskap i Narvik, eiet av Cargo Net og som kjører godstog mellom Narvik - Oslo/ Alnabru.
Ansaldo : Italiensk leverandør av jernbane, sporveismateriell og siganalsystemer. (f.eks Bm 72 )B
Baliser Innretning med reflektorer mellom skinnegangen ved signalanlegg. Disse benyttes til å angi togets posisjon til toglederen og gir beskjed om signalbildet til lokomotivføreren.
Banemotor. Elektrisk motor som er overfører drivkraften på hjulakslene. Strømmen kommer i elektriske materiell fra en omformer og hos dieselmateriell fra en dieselmotor og generator.
Bremseprosent : er det tall som angir togets samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt.
Bromstal : Svensk benevnelse på bremseprosent.
Banedanmark : Dansk motsvarighet til Jernbaneverket
BB. Bærumsbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i tidligere Aker kommune. Formelt tidligere KES etter at bytrikken ble overtatt av Oslo sporveier. Virksomheten overtatt av Holmenkollbanen.
BS. Bergen Sporveier. Tidligere trikke- og busselskap. Nå del av Gaia trafikk.
BES. Bergens elektriske sporvei. Forening med museumstrikk i Bergen.
Bergensbanen: Banestrekningen fra Roa til Bergen
Bergensekspressen: Navn på ekspresstog Oslo - Bergen
Blokkpost er et sted på linjen som er utstyrt med blokksignal. Blokkposten er selve skillet mellom to blokkstrekninger
Blokkstasjon er stasjon på strekning med linjeblokk med automatisk signalstilling i stasjonens hovedtogspor (betjent eller ikke betjent).
Blokkstrekning er en sporstrekning der det til enhver tid kan befinne seg kun et tog. Linjen mellom to stasjoner kan deles opp i flere blokkstrekninger for å gi plass til flere tog på samme linje (og i samme retning).
Bremsegrupper : skilles i grupene G - P og R. R brukes i tog med kjørehastighet over 130 Km/t.
Bremseprøve : er den siste tekniske kontroll som foretas når tog klargjøres, eller ved endringer av togsammensettingen, eller ved bytte av lokomotiv. Det skilles mellom 2 forskjellige bremseprøver, fullstendig bremseprøve og gjennomslagsprøve.C
CN CargoNet. Godstransportør på jernbane. CargoNet-konsernet er et deleid datterselskap av NSB AS i Norge med 55 prosent av aksjene, og det svenske jernbaneselskapet Green Cargo AB med 45 prosent av aksjene.
CTC. Sentralisert togledelse. Styrer signaler og penser ved hjelp av tavler og datamaskiner.
Cst : Svensk stasjonsforkortelse for Stockholm C
Cg : Svensk stasjonsforkortelse for Charlottenberg
Cggr: Forkortelse brukt ved salg av billetter over grensen ved Charlottenberg. Betyr Charlottenberg grense.D
D-ATC. Kun automatisk togstopp. (se ATC)
Dovrebanen: Navn på banen Hamar - Trondheim over Dovrefjell.
Dovresprinten : Navn på ekspresstog på Dovrebanen
Dovreekspressen : Navn på ekspresstog på Dovrebanen
DROPS : Drifts operativt senter. Finnes hos NSB i Oslo og Trondheim, styrer trafikken spesiellt ved avviksituasjoner.
DSB : Danske Statsbaner.
Dobbesporet strekning : Dobbelsporet strekning er banestrekning der togene kjører på ett hovedspor i en retning og på ett annet i motsatt rettning mellom stasjonene, i Norge vanligvis på høyre spor.
I Norge angis hovedspor på dobbelsporet strekning med høyre og venstre hovedspor. I Sverige brukes "upp" og "nerspår."
Dverg. Populærutrykk brukt om lavt skiftesignal med 4 hvite lamper, plassert ved penser på stasjoner
.


E
EB. Ekebergbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i Oslo. Overtatt av Oslo sporveier.
Enkelsporet strekning : Enkeltsporet strekning er banestrekning hvor tog kjører i begge retninger på samme hovedspor mellom stasjonene.
Ekstra forspannslokomotiv : se forspannlokomotiv.F
Flytoget AS. Tidligere NSB Gardermobanen AS, nå uavhengig av NSB. Statlig eid. Kjører Asker - Gardermoen.
F-ATC. Alle funksjoner. (se ATC)
Forspannslokomotiv : er virksomt lokomotiv forrest i toget
Fjellekspressen: Navn på nattog København / Malmø - Geilo som ble kjørt i skisesongene.
Fjernstyrt stasjon : På fjernstyrt stasjon betjenes stillverket av togleder.
Flåm Utvikling : har delansvar for Flåmsbana.
Fullstendig bremseprøve : foretas bestandig når vogner er skiftet sammen og lokomotivet er koblet til, minst en gang i døgnet, eller etter opphold underveis som varer i mer enn 2 timer.
Fjellstallen. Lokstall i fjellhall i Lodalen i Oslo.
Fløibanen. Kabelbane (funicular) i Bergen for person- og turisttrafikk. Elektrisk med meterspor.G
GB. AS Gråkallbanen. Privat sporvognsselskap i Trondheim.
GSM-R (GSM-Rail) er et digitalt radiosystem utviklet spesielt for det europeiske jernbanenettet. GSM-R gir pålitelig og rask kommunikasjon mellom togleder og lokfører og øker således sikkerheten for de reisende.
Green Cargo: Svensk selskap som i hovedsak driver godstrafikk i Sverige. Innehar tillatelse til å trafikkere norske strekninger. For tiden er trafikken begrenset til Kornsjø - Oslo, Charlottenberg - Drammen.
Grensestasjon : Stasjon som ikke er fjernstyrt og som grenser mot en eller flere fjernstyrte strekninger.
Godsvogn er beregnet på transport av gods.
Godsvogn i persontog : i persontog med største hastighet t.o.m 100 km/h kan det bare framføres lukkede G vogner eller vogner lastet med containere. Godsvogner i persontog skal være S merket.
Gjennomslagsprøve : utføres når hovedledningen har vært stengt og åpnet foran siste vogn, eller når en annen førerbremseventil skal brukes. F.eks etter at lokomotivet har blitt byttet ut, eller er koblet til i motsatt ende av toget.
Gare de Est : betyr øst-stasjonen, den ligger like i nærheten av Gare de Nord ( nord-stasjonen ). Begge stasjonene ligger i den nordlige delen av Paris sentrum. Tog østover i Frankrike utgår herfra.
Gare de Nord : betyr nord-stasjonen, ligger i nordlige del av Paris sentrum.
Tog nordover i Frankrike og mot BeNeLux utgår herfra.H
HkB. Holmenkollbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i tidligere Aker kommune. Først privat, så kommunalt (i Aker) og tilslutt overtatt av Oslo sporveier.
Henrik: Navn på ekspresstog på Bergensbanen
Holdeplass er sted ved linjen hvor tog stopper for av og/eller påstigning.
Hectorrail: Svensk selskap med sete i Danderyd. Driver godstrafikk mellom blandt annet Hønefoss/Berg til Hallsberg.
HUPAC: navn på transportform hvor lastebærere løftes ombord på jernbanevogner. Se også RoLa.
Hovedspor : Hovedspor er spor på linjen som forbinder 2 stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.
Hjelpelokomotiv : er virksomt lokomotiv bakerst i tog med forspannslokomotiv.
Hjulslag : når det oppstår en flate på hjulbanen etter f.eks fastbremsing, kalles det for hjulslag.
Hamburger Bahnhof : (beliggende i Berlin - relativt tidlig nedlagt ) Byggningen til Hamburger Bahnhof ble siden til et museum. Kuriost nok tilhørde den fremdeles til DR (Deutsche Reichsbahn der DDR) efter WW2 men lå i Westberlin (eller Berlin (West) - for dem som foretrekker denne måten).
Derfor forble den stengt for allmenheten men huset diverse samlinger til DR.IJ
jernbane.net : privat hjemmeside om jernbaner, opprinnelig startet som hjemmeside for NJK Solør Odal.
JBV Jernbaneverket. Eier jernbanens infrastruktur. Statlig.
JD 346. Driftshåndbok, utgis av Jernbaneverket, inneholder strekningsoversikter og særbestemmelser fror driftsområdene.
K
Karettoget. Veterantog fra 1800-tallet tilhørende NJM.
Karven : Navn brukt på lokaltog Narvik - Kiruna.
Kungspilen: Produktnavn på lokalt tog mellom Karlstad og Kongsvinger kjørt av SJAB og VTAB.
Utvidet til å omfatte Kongsvinger - Årnes august 2001. Nedlagt des 2003.
Khn : Svensk stasjonsforkortelse for Kristinehamn.
KES. Kristiania elektriske sporveier. Tidligere sporvognsselskap. Virksomheten overtatt av Oslo sporveier.
Kilometermerker Merker skal være satt opp langs sporet for hver 1000 meter. Dessuten settes det opp merker for hver 100 meter.
Kipptog er tog som i alminnelighet skal kjøre tilbake til utgangsstasjonen.
Kjøretillatelse mottatt : Blinkende gul lampe på siden av lokomotiv eller motorvogn som tennes av lokomotivfører når denne har mottatt kjøretillatelse av togekspeditør.
KKS. Kristiania kommunale sporveier. Tidligere sporvognsselskap. Overtatt av KES.
KSS. Kristiania sporveisselskap. Slått sammen med KES til Oslo sporveier.
Ko : Svensk stasjonsforkortelse for Kornsjø.
Kogr: Forkortelse brukt ved salg av billetter over grensen ved Kornsjø. Betyr Kornsjø grense.
Krösatåg: Krøsa = tyttebær på lokal dialekt.
Länstrafikbolag med trafikk i Småland. ( se Merresor A/B )

L
Linjeblokk er et teknisk system som skal sikre at hovedsignal kan vise signal "Kjør" til en blokkstrekning bare for ett tog om gangen.
Linjen : er de delene av banestrekningen som ligger mellom stasjonene.
Lokomotivfører : Lokomotivfører er den som har ansvaret for framføring av toget.
Lokomotiv : er primært ett trekkagregat som er konstruert for eller å brukes til å framføre tog på linjen.
Løslokomotiv : er ett eller flere sammenkoblende lokomotiver som kjøres uten vogner.
LTF. Lokaltrafikkhistorisk forening. Forening med sporveismuseum på Majorstuen i Oslo.
Lapplandspilen. Nattog mellom Narvik og Malmø, toget hadde endepunkt i København i noen tidtabellsperioder.
Lehrter Bahnhof : Det var den Kongelig Hannoverske Statsbanen (KHStB) som byggde strekningen Hannover - Lehrte - Celle. Den mer direkte strekningen mot nord, Hannover - Celle ble byggd senere.
Tidligere var Lehrte den selvklare tilknutningspunkten mot KHStB sett fra Berlin.
Lehrte er et jernbaneknutepunkt og stasjon øst for Hannover.
Linx. Selskap eiet av NSB og SJAB for trafikkering mellom hovedsteder i Norden. Nå nedlagt.
Ludvig :Navnet kommer fra Flåklypa Tidende og Kjell Aukrust's og Ivo Caprino's film Flåklypa Grand Prix, ble brukt på ett motorvognsett type BM 92 som gikk på Rørosbanen.
Lastebærere: For eks. containere, vekselflak eller semitrailere.
Litrasystem - vogner
A - første klasse (på enkelte typer brukt om komfort)
B - andre klasse
C - spesialkupeer (på enkelte typer brukt om komfort. Ellers HC-plass andre spesielle behov)
D - postrom
F - godsrom og/eller konduktørrom
R (BR eller FR) - kafe-/restaurantvogn
M - motorisert vogn
U - uten førerrom
P - (kun) pantograf
S - styrevogn
Litrasystem - lokomotiver:
El - Elektrisk lok
Di - Diesellok
Litrasystem Sk - Skifteaggregat
+a - akkumulator
+d - diesel
+e - elektriskM
MTAS. Malmtrafikk AS. Datterselskap av svenske MTAB. Eies av gruveselskapet LKAB i Kiruna. MTAS og MTAB kjører malmtog bl.a. på Kiruna - Narvik.
Mittlinjen : Jernbanestrekningen Sundsvall - Østersund.
Merresor AB, deleiet av SJAB og Flygbussarna, etablert i Värmland juni 2004, har lokaltrafikken med tog for Värmlandstrafik A/B. Fra 2005 tok Merresor AB over trafikken Krösatåg, som tidligere ble drevet av BK Tåg.N
NSB AS. Norges Statsbaner AS. Statlig eid.
Nettbuss. Busselskap eid av NSB AS.
NEBB: Norsk elektrisk & Brown Boweri, leverte elektriske komponenter til norske leverandører av jernbanemateriell.
NHJ. Norsk Hovedjernbane, Norges første jernbaneselskap som åpnet sin banen mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854.
NJK. Norsk jernbaneklubb.
Forening med museumstog og -baner mm. i Norge.
NJM. Norsk Jernbanemuseum. Tilhører JBV.
Ligger på Hamar.
NMT. Norsk museumstog. Tilhører NJK.
Vedlikeholder og kjører veterantog på det norske jernbanenettet.
NTM. Norsk Teknisk Museum. Eier endel materiell.
Ligger på Kjelsås i Oslo.
NoHAB : Nyquist og Holm AB. Lokomotivfabrikk beliggende (nå nedlagt) i Trollhättan. Har bygget blandt annet NSB type Di3. Største eksport av lokomotiver skjedde til tidligere Sovejetunionen.
Nordlandsbanen. Navn på banestrekningen Hell - Bodø
Nordpilen. Navn på nattog mellom Stockholm og Narvik. Har også vært benyttet på nattog til Storlien.
Det har vært ytterligere ett legendariskt togforbindelse som het Nordpilen, den gikk via Sessan linjens ferge (og Gøteborg Sporveier) til ett tog fra Stockholm til Frederikshavn H fram til slutten av 1970-tallet.
Toget gikk fra Hamburg Altona til Frederikshavn under større delen av sin livslengde, men under noen tidtabellsperioder fra Hamburg Hauptbahnhof.
Toget gikk den klassiske veien Flensburg-Padborg-Fredricia-Aarhus-Aalborg.
Sydgående Nordpil avgikk etter Sessans Linjens ankomst vid 11-tiden, fra Frederikshavn H.
Avgångstiden var satt till klockan 11.30 med mulighet til å vente max 30 minnutter beroende på været.
Norgepilen. Navn på ekspresstog Oslo - Stockholm.
Nummersystem : Elektrisk materiell:
(type).(løpenummer, startet på 2001)
Eks. 17.2222
Nummersystem : Dieselmateriell:
(type).(løpenummer, start på -01)
Eks. 8.709
Nummersystem : Motorvognsett:
(type: 2 siffer)(vogn: 1 siffer) (settnummer: 2 siffer)
Vogn: 0 - motorvogn med førrerom, 1, 2 - diverse motoriserte vogner, 6 - styrevogn, 8 - umotorisert mellomvogn
Eks. 69014
Avvik kan forekomme; type 70 har avvikende mellomvognnummerering.
På dieselsett blir vognnummeret sløyfet og erstattet av at man legger til minst 50 i settnummeret på styrevogner (styrevogn med nummer 51 for sett 01)O
Ofotbanen AS. Privat jernbaneselskap. Kjører godstog i Sverige og Norge og noe persontrafikk.
Ofotbanen. Navn på banen mellom Narvik og Riksgrensen.
OS. AS Oslo Sporveier. Kommunalt transportselskap. Forvalter og operatør (gjennom datterselskap) av trikk, t-bane og buss i Oslo. Datterselskaper som Oslo T-banedrift, Oslo sporvognsdrift, Sporveisbussene og Nexus trafikk.
Operatør : er den organisasjon som har tillatelse til å kjøre tog/foreta skifting på statens jernbanenett.
Ombordansvarig : Er den som har ansvar for reisendes sikkerhet i toget, og under av og påstigning.
Oslo Ø. Oslo Østbanestasjon. Nå del av Oslo sentralstasjon.
Oslo V. Oslo Vestbanestasjon. Ligger ved Rådhusplassen. Nå Nobels fredssenter.
Omformer(stasjon) En innretning som setter om elektrisitet fra høyspentnettet til 15 kV, 16 2/3 Hz og mater det til kontaktledningen.
Ole Tobias: Navn på dagtog Mo i Rana - Trondheim.P
Pernille: Navn på ekspresstog på Bergensbanen
Polarsirkelpendelen : Navn på lokalt tog i Salten.
Pizzaracer: Klengenavn på motorvogn type Y1, kommer av sin opprinnelse, som er Italia
Paradisbanen: Lokalt navn på Vestmarkabanen.
Postvogna : Diskusjonsforum om jernbane underlagt websiden jernbane.net. Norges første diskusjonsforum om jernbane etc. Opprettet 1998 etter modell fra Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen.
P 60 : Signal og togframføringsforskrift. Trafikksikkerhet i persontog, utgitt av NSB persontrafikk.
Personvogn : er en vogn som er begrenet på personbefordring, herunder vogn for servering, sanitetsvogn og konuktørvogn.Q
Q : brukes som første bokstav på svenske Banverkets rullende materiell for vedlikehold av kontakledninger.
QGZ : ombygget motorvogn type Y6 -7 til bruk ved kontaktledningsvedlikehold.R
Rullende materiell er lokomotiv, vogn, motorvogn, skinnetraktor, sporrenser, vingeplog, roterende snøplog og tung motortralle.
Rutesirkulære Ordre om kjøring av ekstratog eller innstilling av tog, eller andre ordrer som direkte vedrører toggangen, kan sendes ut som rutesirkulære når det gjelder flere tog eller et lengre tidsrom, eller hvis det er nødvendig å sende ordren til alt personale som får ruteboka på strekningen.
RoLA: Rullende landevei fra tysk Rollende Landstrasse. Brukes om tog som frakter lastebilskombinasjoner som kjøres ombord på tog ved egen hjelp. RoLa er mest utbredt i mellom Europa.
I Sverige ble det en periode kjørt RoLa mellom Stømstad og Trelleborg. NSB testet RoLa mellom Trondheim / Åndalsnes og Alnabru på 1970 tallet. RoLA er til forveksling noe likt HUPAC.
Rørosbanen: Navn på banen fra Elverum til Støren
Reisende : Reisende er alle som reiser med tog, unntatt tjenestgjørende jernbane- politi og tollpersonale, personale for togservering og de som har tilsyn med levende dyr.S
SL. Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. Fylkeskommunalt forvaltningsselskap for kollektivtrafikk i Akershus
Sporsperre er en innretning på skinnen som hindrer rullende materiell å komme i bevegelse i bestemt retning.
Sporsperre kan legges om for hånd (håndstilt), eller fra stillerapparat (sentralstilt).
Sporveksel : er en innretning som gjør det mulig å kjøre materiell fra ett spor og over i ett annet.
Sporvidde. Avstanden mellom begge skinnene på et spor kalles sporvidden. Normalspor har sporvidde 1435 mm. Flere andre sporvidder finnes også. En sporvidde under 1435 mm. kalles smalspor og over 1435 kalles det bredspor.
Finland har f.eks. en sporvidde på 1524 mm.
Stasjon er sted på banestrekningen hvor det kontrolleres at fremadliggende blokkstrekning er klar for tog.
Det kan skje ved utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk eller ved togmeldinger.
Som togmelding regnes også signal "Kjør" fra utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk.
En stasjon er betjent i sikkerhetsmessig betydning når den er fjernstyrt eller er betjent av togekspeditør.
På betjent stasjon tjenestegjør togekspeditør( se TXP)
Stasjonsgrense : Stasjonsgrensen er innkjøringsignalstedene.
Stasjonsområdet : Alle spor som grener ut fra spor innenfor stasjonsgrensen, og anlegg som tilhører stasjonen og står i forbindelse med disse spor, regnes til stasjonsområdet.
Private spor som grener ut fra spor på stasjonsområdet regnes vanligvis ikke til stasjonsområdet.
Sth : Største tillatte hastighet, Største tillatte kjørehastighet for persontog i Norge er 210 km/t, for godstog 100 km/t.
Togsammensetting avgjør om nedsetting av Sth for toget er nødvendig, i forhold til opprinnelig sth for toget.
Skifteleder: Person som har ansvaret for å lede utførelsen av skiftingen.
Signalgiver : Person som gir signal.
Sidespor : (se også hovedspor og linjen ) Alle andre spor på linjen, er sidespor.
Sverigepilen : Navn på ekspresstog Oslo - Stockholm.
Skandiapilen : Navn på ekspresstog Oslo - Malmø.
Sørlandsbanen: Navn på banestrekingen Hokksund - Stavanger.
Sørlandsekspressen : Navn på ekspresstog Oslo - Kristiansand.
Solørbanen: Navn på banen mellom Kongsvinger og Elverum. Opprinnelig Kongsvinger - Flisenbanen.
Stavangerekspressen :Navn på ekspresstog Oslo - Stavanger.
Svarta Bjørn : Navn på rallarkokke på Ofotbanen, også brukt som navn på tog mellom Narvik og Kiruna.
Solan: Navnet kommer fra Flåklypa Tidende og Kjell Aukrust's og Ivo Caprino's film Flåklypa Grand Prix, ble brukt på ett motorvognsett type BM 92 som gikk på Rørosbanen.
SSRT: utleses Statens Järnvägar, SSRT administrerer rullende materiell som benyttes i tog som støttes av Svenske Rikstrafiken. SSRT leier også materiell ut til andre operatører.
Sporveisopphengt motor. Elektrisk banemotor uten annen kjøling enn luftstrømmen som oppstår ved kjøring. Benyttet blandt annet i NSB Bm 65.
SJF 010. Svensk "säkerhetsordning" også benevnt Säo eller Säok.
Sifo : Svensk datasystem for togsammensettinger, feilrapporter på lok & vogner. Brukes av SJAB.
Svenska Tågkompaniet AB : se TKAB
Scandinaviska Tågkompaniet AB : Chartertog til Norge vinteren 2006, se også TKAB
Stocholmståg: Har vunnet opphandlingen av lokaltrafikken i Stor Stockholms Lokaltrafik's område, med virkning fra juni 2006. Stockholmståg eies av Tågkompaniet og SJAB.
SJT: Statens Jernbanetilsyn. Kontrollmyndighet for drift av jernbaner i Norge.
Systemtog betjener store kunder med egne heltogløsninger.
Sluttsignal: Tog skal føre sluttsignal på høyre side på siste vogns bakre del. Sluttsignal kan enten være skive eller lampe.
Sk - Skifteaggregat
+a - akkumulator
+d - diesel
+e - elektrisk
T
Togleder er den som på regionsjefens vegne etter særlig instruks foretar det som er nødvendig eller hensiktsmessig for å avvikle trafikken, og for å opprettholde rutemessig toggang og sikker drift.
Togvei : Togvei er det eller de spor eller deler av spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på stasjon.
Togspor: er spor på stasjonen som er beregnet for inn og utkjøring av tog.
Togekspeditør : Person som har ansvar for togframføring og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende ikke fjernstyrte strekninger.
Togmeldinger : er de fastsatte meldingene som utveksles mellom togekspeditørene på to betjente stasjoner på strekning uten linjeblokk for å sikre at blokkstrekningen vare er frigitt for ett tog om gangen.
Togpersonalet : Felles benevnelse på lokomotivfører, ombordansvarlig og assistanse.
TS. Trondheim Sporvei/ TT Trondheim Trafikkselskap. Tidligere trikke- og busselskap. Heter nå Team trafikk og eies av Nettbuss.
Tjenestevekt Vekten av materiell når det er fylt med alle nødvendigheter for driften. Det er drivstoff, olje, vann o.l. Et damplokomotiv kan f.eks. ha en materialvekt på 96,6 tonn og en tjenestevekt på 146,5 tonn når den er fylt med kul og vann.
TXP : se togekspeditør .
TS-PR-01: TrafikkSikkerhet-PRosedyre-01, brukes av Flytoget.
TIB : Tåg i Bergslagen fylkeseid lokatrafikkselskap.
Transitio: Selskap i Sverige, som leier ut motorvognsett av type X 50 - 53.
TÅGAB: Tågåkeriet i Bergslagen. Privat jernbaneselskap opprettet i 1994. Kjører foruten godstrafikk mellom Ranheim og Kristinehamn, og tømmertog til Halden, en del oppdrag for Jernbaneverket.
TKAB : Svenska Tågkompaniet AB, eies av private intressenter og NSB (34%) Opprinnelig startet for å drive nattogstrafikken på øvre Norrland.
Kjører i dag tog på blandt annet, Mittlinjen, Roslagsbanan, X trafik og Tåg i Bergslagen, deleier i Stockholmståg AB.
TFÖR : Svenske Banverkets datasystem for togføring. Brukes til statistikk, oppfølging av tog, uttak av tidtabeller/togordre.
Togvarme: Som regel 1000 volt, men en del forvaltninger bruker 800 V. Tidligere ble damp ofte brukt som varmekilde til togvogner, diesellokomotiver type Di 3 var fra begynnelsen lvert med dampkjele til oppvarming..
Togvarmepost: Stasjonært tilkobling for strømforsyning til tog, som regel 1000V.
TTS : Togtelegramsystemet/ TTS er ett fordelingsystem for ruteordrer fra togleder til fordelingsteder, samt for kvittering av motatte ruteorder, sirkulærer, rutesirkulærer og tjensterutebøker.
Tomtog : er ett tog med personvogner som etter ruten/ruteordre ikke tar med reisende.
TGV : Train à Grande Vitesse, er ett motorvognstogsett som oftest kjører på egne baner anlagt for høyhastighetstog. På noen strekninger i Frankrike kjøres TGV tog på baner som ikke defineres som høyhastightesbaner.
U
Utenlandstog: Tog som passerer riksgrensen.
UHB : Urskog Hølandsbanen, bedriver museal trafikk mellom Sørumsand og Fossum på den nedlagte UHB.V
Vøgne: Opprinnelig lokaltog mellom Ål og Hønefoss, kjørt med BM 65 og 67. Til tider kjørt fra Ål til Oslo S.
VTAB: Värmlandstrafik AB, driver lokal trafikk i Värmland med buss og tog.
Värmlandståg: Forening beliggende i Kil, som driver trafikk med musealt materiell. Forvekles av og til med VTAB.
Vogn: Personvogn er en vogn som er begrenet på personbefordring, herunder vogn for servering, sanitetsvogn og konuktørvogn. Godsvogn er beregnet på transport av gods.WX
X2000: Produktnavn på svenske tog som kjøres med materiell litra X2.Y
Y2000: Uoffisiellt produktnavn på tog kjørt mellom Filipstad og Kristinehamn i tilsluttning til X2000 forbindelse til og fra Stockholm. Y2000 ble kjørt med motorvogn type Y1ZÆØ
ØB. Østensjøbanen. Tidligere forstadsbaneselskap i tidligere Aker kommune. Overtatt av Oslo sporveier etter kommunesammenslåing.Å
Åk : Bærebru for kontaktledning, brukes oftest på stasjoner.


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram

Emne Forfatter Vist Lagt inn
FAQ Ronny Maarud 1615 31. July 2013, kl. 09:39
Forumets BB-koder og hvordan å bruke disse. Simen Flaten Svisdal 1437 06. March 2014, kl. 18:15
ISO 3166-1 - Her er en link du vil ha nytte av ! Ronny Maarud 301 25. April 2017, kl. 09:17
Stjernenes betydning subjektivt og objektivt. Ronny Maarud 443 08. June 2017, kl. 18:16
[INT] SJEKK DIN SPAM FOLDER ! Ronny Maarud 400 21. June 2017, kl. 15:11
[INT] Dagens Bilde - Ukens Bilde - Siste opplastinger - Fra Galleriene ! Ronny Maarud 439 18. June 2017, kl. 09:01
Min side --> Mine bilder ? Ronny Maarud 868 15. May 2015, kl. 21:15
Finne en spesiell fotograf ? Ronny Maarud 425 15. May 2015, kl. 21:17
Ordliste Ronny Maarud 1724 19. November 2014, kl. 20:27
Nye funksjoner i Postvognene Ronny Maarud 583 21. May 2012, kl. 08:35
[INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ? Ronny Maarud 416 19. August 2018, kl. 22:25
Re: [INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ? Kari Korkala 99 19. August 2018, kl. 22:34
Re: [INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ? Ronny Maarud 92 19. August 2018, kl. 22:38
Re: [INT] Hvordan laste opp flere bilder av gangen ? Lennart Strömquist 92 29. August 2018, kl. 10:53
[INT] Alt er enkelt da man kan det. Ronny Maarud 98 29. August 2018, kl. 11:03
Jernbane.Net innfører selvbetjening ! Ronny Maarud 615 19. July 2017, kl. 21:00
Re: Jernbane.Net innfører selvbetjening ! Tore Wahl 243 19. July 2017, kl. 21:11
Re: Jernbane.Net innfører selvbetjening ! Ronny Maarud 222 19. July 2017, kl. 21:18
Re: Jernbane.Net innfører selvbetjening ! Ronny Maarud 227 04. March 2018, kl. 07:58Beklager, men du kan ikke svare på denne tråden fordi den er stengt.