Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 2)
Ronny Maarud
06. December 2016, kl. 18:50
Alle opplysninger i denne tråden er sammensatt av Hans Karlsson-Nyhlén

19

391 F(1877) -Slopad (1936) - Skrot(1972)
392 F(1877) -G(1922) - Skrot (ram)(1962)
393 F(F 390,1897) -G(1923) - Gä(195-) -Slopad (196-) - Skänkt(1978)
394 F(F 395,1897) -G(1923) - Gä(195-) -Slopad (196-) - Skänkt(1978)
395 F(1892) -F 394(1897)
395 F(1897) -G(1924) - Gä(195-) -Slopad (1964) - Såld(1982)
401 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
401 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1980) -Såld(19??)
402 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
402 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1980) -Såld(1990)
403 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
403 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (19-- ) -Skänkt(1991)
404 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
405 N(1883) -Np(19-- ) -Q(1953) -Slopad (197-) - Skrot(1971)
406 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
407 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1937)
408 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(19447)
409 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
410 N(1883) -Np(19-- ) -P(1953) -Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1980)
411 N(1883) -Np(19-- ) -Qv(1935) -Slopad (193-) -Såld(1937)
411 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1970) -Tjv(1970)
412 N(1883) -Np(19-- )-Qv(1935) -Slopad (193-) -Såld(1937)
412 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1980) -Såld(1980)
413 N(1883) -Np(19-- )-Qv(1935) -Slopad (193-) -Såld(1937)
413 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (19-- ) -Skänkt(1990)
414 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
415 N(1883) -Np(1952) -Slopad (19-- ) -Skrot(1974)
416 N(1883) -Np(19-- )-Qv(1934) -Slopad (193-) -Såld(1937)
417 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
418 N(1883) -Np(19-- )-P(1953) -Q (19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
419 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
420 N(1883) -Np(1952) -P(1953) -Slopad (19-- ) -Skrot(1969)
421 N(1883) -Q(19-- ) -P(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
422 N(1883) -Np(19-- )
423 N(1883) -Np(19-- ) Q(19-- ) -P(1954) -Slopad (19-- ) -Skrot(1979)
424 N(1883) -Np(1952) -Slopad (19-- ) -Skrot(1971)
425 N(1883) -Slopad (1945) -Såld(1945)
425 N(455, 1951) -Np(1952) -Slopad (19-- ) -Skrot(1966)
426 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
427 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1944)
428 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1944)
429 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1944)
430 N(1883) -Np(1952) -P(19-- )-Slopad (19-- ) -Skänkt(1970)
431 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
432 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
433 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
434 N(1883) Qv(1935) -Slopad (19-- ) -Såld(1937)
435 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1945)
435 N(460, 1951) -Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Skrot(1965)
436 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)

20

437 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
438 N(1883) -P(1952) Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
439 N(1883) -Np(1952) Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1980)
440 N(1883) -P(19-- ) Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
441 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1948)
442 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1939)
445 N(1883) -Slopad (19-- ) -Skrot(1972)
448 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
449 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
450 N(1883) -Np(1953)
451 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
451 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
452 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
452 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
453 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
453 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Såld(1990)
454 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
454 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
455 N(1883) -N 425 (1951)
455 Q0(1951) -Q37 (1978) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
456 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
456 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
457 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
457 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
458 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
459 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
460 N(1883) -N 435(1951)
460 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
461 Q (1952) -Slopad (1990)
462 Q (J 818, 1953) -Slopad (1983) -Såld(1983)
463 Q (DONJ Sp 3, 1972) -Slopad (1990) -Såld(1990)
464 Q (DONJ, 1972) -Slopad (1980) -Såld(1980)
465 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
465 Q0(1930) -Slopad (1970) -Skrot(1970)
466 Q0(1930) -Slopad (1968) -Skrot(1968)
467 Q0(1930) -Slopad (19-- ) -Skrot(19-- )
468 Q0(1930) -Slopad (1970) -Skrot(1970)
469 Q0(1930) -Slopad (1969) -Skrot(1969)
470 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
471 Q+(1916) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
472 Q+(1916) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
473 Q+(1916) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
475 Q0(1926) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
476 Q0(1926) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
477 Q0(1930) -Slopad (1969) -Skrot(1969)
478 Q0(1930) -Slopad (1965) -Skrot(1965)
479 Q0(1930) -Slopad (1965) -Skrot(1965)
480 Q0(1930) -Slopad (1965) -Skrot(1965)
481 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1969)

21

482 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1978)
483 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1964)
484 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1983)
485 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skänkt(1979)
486 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1983)
487 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-)
488 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1974)
490 Q0 (X0 504, 19--) -Slopad (1957) -Skrot(1957)
491 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1960)
492 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1981)
493 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(19-- )
494 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
495 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
496 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1974)
497 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
498 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1962)
499 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
500 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
501 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
502 L0(1892) -Slopad (196-) -Såld(196-)
503 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
504 L0(1892) -X0(19-- ) -Q0 490(19-- )
505 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
506 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
507 L0(1892) -Slopad (195-) -F0 401(1952)
508 L0(1892) -BQ0 15(1925) -L0(194-) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
509 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
510 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
511 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1969)
512 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1983)
513 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1990)
514 L1(1918) -G(1929) -F(1935)-Slopad (196-) -Skrot(1972)
515 L1(1918) -G(1929) -F(1935)-Slopad (196-) -Såld(1980)
516 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1990)
517 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1985)
518 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1990)
519 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skänkt(1979)
520 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1982)
521 J(1901) -Slopad (1958) -Q 2107(1958) -Q(196-) -Skrot(1969)
522 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1958)
523 J(1901) -Slopad (1958) -Q 2101(1956) -Q(195-) -Skrot(1958)
524 J(1901) -Slopad (1958) -Q 2107(1956) -Q(196-) -Skrot(1958)
525 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1959)
526 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1965)
527 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1958)
528 J(1901) -Slopad (194-) -Skrot(1948)
529 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1965)
530 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1959)
531 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1966)

22

535 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1952)
551 NN(1908) -L2(1948) -NN(195-) -Slopad(1968) -Hfo Jvk(1968)
552 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
553 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
554 NN(1908) -Slopad(1956-) -Skrot(1958)
555 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
556 NN(1908) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
557 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
558 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
559 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(19659)
560 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
561 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
562 NN(1908) -GQ(1935) -NN(1942) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
563 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
564 NN(1908) -L2(1949) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
565 NN(1908) -Slopad(196-) -Såld(1982)
566 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
567 NN(1908) -Slopad(1969) -Hfo Jvk(1969)
568 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
569 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1970)
570 NN(1908) -Slopad(1963) -Skrot(1963)
571 NN(1908) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
572 NN(1908) -L2(194-) -NN(195-)-Slopad(1970) -Hfo Jvk(1970)
573 NN(1908) -L2(1948) -NN(1953) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
574 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
575 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
576 NN(1908) -L2(194-) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
577 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1967)
578 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
579 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
580 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1970)
581 NN(1908) -Slopad(195-) -Skrot(1959)
582 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
583 NN(1908) -L2(1950) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
584 NN(1908) -L2(194-) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
585 NN(1908) -GQ(1960) -Slopad(1960) -Skrot(1960)
586 NN(1908) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
587 NN(1908) -L2(1949) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
588 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
589 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
590 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
591 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1963)
592 NN(1908) -GQ(1942) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
593 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
594 NN(1908) -Slopad(1956) -Skrot(1956)
595 NN(1908) -Slopad(196-) -Såld(1982)
596 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1970)
597 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
598 NN(1908) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1968)


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 06.12.2016 19:07 av Ronny Maarud.
Sveriges Kommunikationer
Ronny Maarud (1820)
04. July 2015, kl. 10:40
Svenske stasjoner og linjeplasser med trafikplatssignaturer
Ronny Maarud (1279)
14. April 2016, kl. 19:44
Green Cargos guide til godsvogner
Ronny Maarud (830)
20. April 2015, kl. 06:54
UIC Nummer SJ 2000
Ronny Maarud (1137)
31. July 2014, kl. 12:12
UB2X
Ronny Maarud (709)
19. August 2014, kl. 09:33
UA2
Ronny Maarud (547)
19. August 2014, kl. 09:34
UB2
Ronny Maarud (579)
19. August 2014, kl. 09:37
URB2
Ronny Maarud (611)
19. August 2014, kl. 09:38
Navn på tog i Sverige
Ronny Maarud (969)
08. November 2015, kl. 11:03
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ
Ronny Maarud (723)
06. December 2016, kl. 18:30
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 1)
Ronny Maarud (353)
06. December 2016, kl. 18:48
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 2)
Ronny Maarud (316)
06. December 2016, kl. 18:50
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 3)
Ronny Maarud (313)
06. December 2016, kl. 18:52
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 4)
Ronny Maarud (323)
06. December 2016, kl. 18:56
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 5)
Ronny Maarud (415)
06. December 2016, kl. 19:04
Person og reisegodsvogner ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (321)
06. December 2016, kl. 19:12
Dressiner ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (336)
06. December 2016, kl. 19:14
Motorvogner ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (365)
06. December 2016, kl. 19:14
Motorlokomotiver ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (379)
06. December 2016, kl. 19:18
Elektriske lokomotiver NklJ - KMJ
Ronny Maarud (383)
06. December 2016, kl. 19:19
Oversikt damplokomotiver NklJ - KMJ
Ronny Maarud (491)
06. December 2016, kl. 19:22
Leverandører av rullende materiell hos NklJ - KMJ
Ronny Maarud (389)
06. December 2016, kl. 19:23
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ
Ronny Maarud (334)
18. March 2017, kl. 18:56
[SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö
Ronny Maarud (280)
15. June 2017, kl. 12:18
Re: [SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö
Ronny Maarud (248)
17. June 2017, kl. 12:50
Re: [SE] 144 - Linköping C - Västervik - Tjustbanan
Ronny Maarud (246)
17. June 2017, kl. 16:01
Re: [SE] 120 - Stockholm C - Järna -- Nyköping C - Malmö C
Ronny Maarud (243)
17. June 2017, kl. 20:41
[SE] Reginamotorvogner i Sverige
Ronny Maarud (843)
05. October 2014, kl. 16:54
[SE] TMY (x DSB Litra: MY/MV (1101-1159) )
Ronny Maarud (187)
21. July 2018, kl. 12:42
[SE] Oppdaterte sider T43 og T44 og Green Cargo Td
Ronny Maarud (209)
23. July 2018, kl. 10:56
[SE] Oppdatering: Nora Bergslags Järnväg
Ronny Maarud (190)
23. July 2018, kl. 11:00
MTAS T46
Ronny Maarud (959)
20. July 2014, kl. 15:56
avatar
06. December 2016, kl. 18:50
Alle opplysninger i denne tråden er sammensatt av Hans Karlsson-Nyhlén

19

391 F(1877) -Slopad (1936) - Skrot(1972)
392 F(1877) -G(1922) - Skrot (ram)(1962)
393 F(F 390,1897) -G(1923) - Gä(195-) -Slopad (196-) - Skänkt(1978)
394 F(F 395,1897) -G(1923) - Gä(195-) -Slopad (196-) - Skänkt(1978)
395 F(1892) -F 394(1897)
395 F(1897) -G(1924) - Gä(195-) -Slopad (1964) - Såld(1982)
401 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
401 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1980) -Såld(19??)
402 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
402 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1980) -Såld(1990)
403 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
403 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (19-- ) -Skänkt(1991)
404 N(1883) -Slopad (193-) -Såld(1937)
405 N(1883) -Np(19-- ) -Q(1953) -Slopad (197-) - Skrot(1971)
406 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
407 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1937)
408 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(19447)
409 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
410 N(1883) -Np(19-- ) -P(1953) -Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1980)
411 N(1883) -Np(19-- ) -Qv(1935) -Slopad (193-) -Såld(1937)
411 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1970) -Tjv(1970)
412 N(1883) -Np(19-- )-Qv(1935) -Slopad (193-) -Såld(1937)
412 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (1980) -Såld(1980)
413 N(1883) -Np(19-- )-Qv(1935) -Slopad (193-) -Såld(1937)
413 Gr(ASLJ, 1955) -Slopad (19-- ) -Skänkt(1990)
414 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
415 N(1883) -Np(1952) -Slopad (19-- ) -Skrot(1974)
416 N(1883) -Np(19-- )-Qv(1934) -Slopad (193-) -Såld(1937)
417 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
418 N(1883) -Np(19-- )-P(1953) -Q (19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
419 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (193-) -Såld(1944)
420 N(1883) -Np(1952) -P(1953) -Slopad (19-- ) -Skrot(1969)
421 N(1883) -Q(19-- ) -P(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
422 N(1883) -Np(19-- )
423 N(1883) -Np(19-- ) Q(19-- ) -P(1954) -Slopad (19-- ) -Skrot(1979)
424 N(1883) -Np(1952) -Slopad (19-- ) -Skrot(1971)
425 N(1883) -Slopad (1945) -Såld(1945)
425 N(455, 1951) -Np(1952) -Slopad (19-- ) -Skrot(1966)
426 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
427 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1944)
428 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1944)
429 N(1883) -Np(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1944)
430 N(1883) -Np(1952) -P(19-- )-Slopad (19-- ) -Skänkt(1970)
431 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
432 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
433 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
434 N(1883) Qv(1935) -Slopad (19-- ) -Såld(1937)
435 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1945)
435 N(460, 1951) -Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Skrot(1965)
436 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)

20

437 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1944)
438 N(1883) -P(1952) Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
439 N(1883) -Np(1952) Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1980)
440 N(1883) -P(19-- ) Q(19-- )-Slopad (19-- ) -Såld(1979)
441 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1948)
442 N(1883) -Slopad (19-- ) -Såld(1939)
445 N(1883) -Slopad (19-- ) -Skrot(1972)
448 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
449 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
450 N(1883) -Np(1953)
451 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
451 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
452 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
452 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
453 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
453 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Såld(1990)
454 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
454 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
455 N(1883) -N 425 (1951)
455 Q0(1951) -Q37 (1978) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
456 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
456 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
457 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
457 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
458 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
459 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
460 N(1883) -N 435(1951)
460 Q0(1951) -Q37 (1977) -Slopad (1990) -Skrot(1990)
461 Q (1952) -Slopad (1990)
462 Q (J 818, 1953) -Slopad (1983) -Såld(1983)
463 Q (DONJ Sp 3, 1972) -Slopad (1990) -Såld(1990)
464 Q (DONJ, 1972) -Slopad (1980) -Såld(1980)
465 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
465 Q0(1930) -Slopad (1970) -Skrot(1970)
466 Q0(1930) -Slopad (1968) -Skrot(1968)
467 Q0(1930) -Slopad (19-- ) -Skrot(19-- )
468 Q0(1930) -Slopad (1970) -Skrot(1970)
469 Q0(1930) -Slopad (1969) -Skrot(1969)
470 N(1898) -Slopad (192-) -Såld(1922)
471 Q+(1916) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
472 Q+(1916) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
473 Q+(1916) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
475 Q0(1926) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
476 Q0(1926) -Slopad (194-) -Skrot(19-- )
477 Q0(1930) -Slopad (1969) -Skrot(1969)
478 Q0(1930) -Slopad (1965) -Skrot(1965)
479 Q0(1930) -Slopad (1965) -Skrot(1965)
480 Q0(1930) -Slopad (1965) -Skrot(1965)
481 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1969)

21

482 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1978)
483 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1964)
484 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1983)
485 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skänkt(1979)
486 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1983)
487 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-)
488 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1974)
490 Q0 (X0 504, 19--) -Slopad (1957) -Skrot(1957)
491 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1960)
492 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1981)
493 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(19-- )
494 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
495 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
496 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1974)
497 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
498 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1962)
499 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
500 Q0(1908) -Slopad (196-) -Skrot(1983)
501 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
502 L0(1892) -Slopad (196-) -Såld(196-)
503 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
504 L0(1892) -X0(19-- ) -Q0 490(19-- )
505 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
506 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
507 L0(1892) -Slopad (195-) -F0 401(1952)
508 L0(1892) -BQ0 15(1925) -L0(194-) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
509 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
510 L0(1892) -Slopad (196-) -Skrot(1965)
511 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skrot(1969)
512 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1983)
513 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1990)
514 L1(1918) -G(1929) -F(1935)-Slopad (196-) -Skrot(1972)
515 L1(1918) -G(1929) -F(1935)-Slopad (196-) -Såld(1980)
516 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1990)
517 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1985)
518 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1990)
519 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Skänkt(1979)
520 L1(1918) -G(1929) -Gm(19-- )-Slopad (196-) -Såld(1982)
521 J(1901) -Slopad (1958) -Q 2107(1958) -Q(196-) -Skrot(1969)
522 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1958)
523 J(1901) -Slopad (1958) -Q 2101(1956) -Q(195-) -Skrot(1958)
524 J(1901) -Slopad (1958) -Q 2107(1956) -Q(196-) -Skrot(1958)
525 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1959)
526 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1965)
527 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1958)
528 J(1901) -Slopad (194-) -Skrot(1948)
529 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1965)
530 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1959)
531 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1966)

22

535 J(1901) -Slopad (195-) -Skrot(1952)
551 NN(1908) -L2(1948) -NN(195-) -Slopad(1968) -Hfo Jvk(1968)
552 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
553 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
554 NN(1908) -Slopad(1956-) -Skrot(1958)
555 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
556 NN(1908) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
557 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
558 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
559 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(19659)
560 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
561 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
562 NN(1908) -GQ(1935) -NN(1942) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
563 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
564 NN(1908) -L2(1949) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
565 NN(1908) -Slopad(196-) -Såld(1982)
566 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
567 NN(1908) -Slopad(1969) -Hfo Jvk(1969)
568 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
569 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1970)
570 NN(1908) -Slopad(1963) -Skrot(1963)
571 NN(1908) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
572 NN(1908) -L2(194-) -NN(195-)-Slopad(1970) -Hfo Jvk(1970)
573 NN(1908) -L2(1948) -NN(1953) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
574 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
575 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
576 NN(1908) -L2(194-) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
577 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1967)
578 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
579 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
580 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1970)
581 NN(1908) -Slopad(195-) -Skrot(1959)
582 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
583 NN(1908) -L2(1950) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
584 NN(1908) -L2(194-) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
585 NN(1908) -GQ(1960) -Slopad(1960) -Skrot(1960)
586 NN(1908) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
587 NN(1908) -L2(1949) -NN(195-)-Slopad(196-) -Skrot(1969)
588 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
589 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
590 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
591 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1963)
592 NN(1908) -GQ(1942) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
593 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
594 NN(1908) -Slopad(1956) -Skrot(1956)
595 NN(1908) -Slopad(196-) -Såld(1982)
596 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1970)
597 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
598 NN(1908) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1968)


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram
Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 06.12.2016 19:07 av Ronny Maarud.
Emne Forfatter Vist Lagt inn
Sveriges Kommunikationer Ronny Maarud 1820 04. July 2015, kl. 10:40
Svenske stasjoner og linjeplasser med trafikplatssignaturer Ronny Maarud 1279 14. April 2016, kl. 19:44
Green Cargos guide til godsvogner Ronny Maarud 830 20. April 2015, kl. 06:54
UIC Nummer SJ 2000 Ronny Maarud 1137 31. July 2014, kl. 12:12
UB2X Ronny Maarud 709 19. August 2014, kl. 09:33
UA2 Ronny Maarud 547 19. August 2014, kl. 09:34
UB2 Ronny Maarud 579 19. August 2014, kl. 09:37
URB2 Ronny Maarud 611 19. August 2014, kl. 09:38
Navn på tog i Sverige Ronny Maarud 969 08. November 2015, kl. 11:03
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ Ronny Maarud 723 06. December 2016, kl. 18:30
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 1) Ronny Maarud 353 06. December 2016, kl. 18:48
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 2) Ronny Maarud 316 06. December 2016, kl. 18:50
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 3) Ronny Maarud 313 06. December 2016, kl. 18:52
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 4) Ronny Maarud 323 06. December 2016, kl. 18:56
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 5) Ronny Maarud 415 06. December 2016, kl. 19:04
Person og reisegodsvogner ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 321 06. December 2016, kl. 19:12
Dressiner ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 336 06. December 2016, kl. 19:14
Motorvogner ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 365 06. December 2016, kl. 19:14
Motorlokomotiver ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 379 06. December 2016, kl. 19:18
Elektriske lokomotiver NklJ - KMJ Ronny Maarud 383 06. December 2016, kl. 19:19
Oversikt damplokomotiver NklJ - KMJ Ronny Maarud 491 06. December 2016, kl. 19:22
Leverandører av rullende materiell hos NklJ - KMJ Ronny Maarud 389 06. December 2016, kl. 19:23
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ Ronny Maarud 334 18. March 2017, kl. 18:56
[SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö Ronny Maarud 280 15. June 2017, kl. 12:18
Re: [SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö Ronny Maarud 248 17. June 2017, kl. 12:50
Re: [SE] 144 - Linköping C - Västervik - Tjustbanan Ronny Maarud 246 17. June 2017, kl. 16:01
Re: [SE] 120 - Stockholm C - Järna -- Nyköping C - Malmö C Ronny Maarud 243 17. June 2017, kl. 20:41
[SE] Reginamotorvogner i Sverige Ronny Maarud 843 05. October 2014, kl. 16:54
[SE] TMY (x DSB Litra: MY/MV (1101-1159) ) Ronny Maarud 187 21. July 2018, kl. 12:42
[SE] Oppdaterte sider T43 og T44 og Green Cargo Td Ronny Maarud 209 23. July 2018, kl. 10:56
[SE] Oppdatering: Nora Bergslags Järnväg Ronny Maarud 190 23. July 2018, kl. 11:00
MTAS T46 Ronny Maarud 959 20. July 2014, kl. 15:56Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.