Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 3)
Ronny Maarud
06. December 2016, kl. 18:52
Alle opplysninger i denne tråden er sammensatt av Hans Karlsson-Nyhlén

23

599 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1967)
600 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
601 G(1879) -Slopad(1955) -Skrot(1958)
602 G(1879) -Slopad(1930) -Såld(1930)
603 G(1879) -Slopad(1937) -Såld(1937)
604 G(1879) -Slopad(1930) -Såld(1930)
605 G(F 377, 189-) -Slopad(1930) -Såld(1930)
606 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
607 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
608 G(GL 381,189-) -Gs(19-- ) -Gm(19-- )-Slopad(196-) -Skrot(1965)
609 G(GL 382,189-) -Gs(19-- ) -Slopad(1952) -Skrot(1952)
610 G(F 378, 189-) -Slopad(1930) -Såld(1930)
611 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(1930) -Såld(1930)
612 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
613 G(1901) -Gä(195-) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
614 G(1901) -Gä(195-) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
615 G(1897) -Gä(19-- ) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
616 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
617 G(1901) -Gäh(195-) -Gmh(195-) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
618 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
619 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
620 G(1901) -Gm(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
621 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
622 G(1901) -Gä(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1969)
623 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1989)
624 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1990)
625 G(1901) -Gm(195-) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
626 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-)
627 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
628 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1985)
629 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(19eye rolling smiley
630 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
631 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
632 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1982)
633 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
634 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
635 Gs(1908) -F(19-- ) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
636 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1973)
637 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1983)
638 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
639 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Museum(1990)
640 G(1908) -Gs(19-- ) -F(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
641 G(1913) -Gs(19-- ) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
642 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1984)
643 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
644 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
645 G(1908) -Gs(19-- ) -F(1922) -Slopad(1964) -Skrot(1965)
646 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
647 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1972)

24

648 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
649 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
650 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
651 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
652 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
653 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
654 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
655 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
656 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
657 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
658 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
659 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
660 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
661 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
662 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
663 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
664 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1983)
665 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
666 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk (1965)
667 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk (1965)
668 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
669 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk (1965)
670 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
671 H(1918) -G(1944) -Slopad(196-) -Såld(1984)
672 H(1918) -G(1942) -Slopad(196-) -Skrot(1973)
681 Q(GFJ N 22,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1963)
682 Q(GFJ N 14,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1964)
683 Q(GFJ N 28,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
684 Q(GFJ N 18,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
685 Q(GSJ N1 61,1953) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1984)
686 Q(SJ Hmi 19223,1963) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1984)
687 Q(SJ Os 8212,1963) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1984)
688 Q( ,1963) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
689 Q(DONJ 311,1972) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(19eye rolling smiley
690 Q(UHB S 11,1977) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1980)
691 Q(BC 1022,1952)
692 Q(C 1020,1951)
693 Q(UHB S,1965) -Slopad(196-) -Skrot(1966)
699 G(KMJ G 699,1922) -F(1922) -Gm(19-- )-Slopad(196-) -Såld(1984)
700 G(KMJ G 700,1922) -F(1922) - Slopad(196-) -Skänkt(1978)
701 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
702 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
703 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
704 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
705 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Såld(1982)
706 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1953)
707 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1982)
708 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1952)

25

709 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1963)
710 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1960)
711 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
712 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
713 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1965-) -Skrot(1957)
714 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Såld(1982)
715 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1954)
716 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
717 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1966)
718 NN(KMJ, 1922) -GQ(1942) -NN(1960) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
719 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
720 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
721 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
722 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1963) -Hfo Jvk(1963)
723 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
724 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
725 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
726 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1967)
727 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1966)
728 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1960)
729 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
730 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1964)
731 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1964)
732 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
733 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
734 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
735 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1957)
736 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1966)
737 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1947) -Skrot(1947)
738 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1966)
739 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
740 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
741 NN(KMJ, 1922) -GQ(1942) -Slopad(196-) -Såld(1983)
742 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1947) -Skrot(1947)
743 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1949) -Skrot(1949)
744 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
745 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
746 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-)
747 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
748 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
749 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1960)
750 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1953)
751 NN(KMJ, 1922) -GQ(1935) -NN(1960) -Slopad(196-) -Skrot(1983)
752 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1956)
753 NN(KMJ, 1922) -GQ(195-) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
754 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1957)
755 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
756 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1959)
757 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1970)

26

758 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1960)
759 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1969)
760 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
761 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1925) -Skrot(1983)
762 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
763 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1968)
764 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
765 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
766 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1957)
767 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1970)
768 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1963)
769 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
770 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
771 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1956)
772 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1967) -Skrot(1967)
773 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
774 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1970)
775 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1971)
776 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1954)
777 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1923) -Skrot(1923)
778 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1962) -Skrot(1962)
779 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
780 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1982)
781 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
782 NN(KMJ, 1922) -L2(195-) -NN(1960) -Slopad(1960) -Skrot(1960)
783 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
784 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1956)
785 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1967)
786 NN(KMJ, 1922) -GQ(1945) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
787 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1963)
788 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1959)
789 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1957)
790 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1971)
791 NN(KMJ, 1922)
792 NN(KMJ, 1922) -L2(1949) -Slopad(195-) -Skrot(1974)
793 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1966)
794 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1968)
795 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1971)
796 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-)
797 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
798 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
799 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
800 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1966)
801 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
802 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1962)
803 J(KMJ, 1922) -Slopad(1957) -Q 2110(1957) -Q(1962) -Skrot(1969)
804 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
805 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1972)
806 J(KMJ, 1922) -Slopad(1963) -Tjv(1963) - Skrot(1965)


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram




Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 06.12.2016 19:07 av Ronny Maarud.
Sveriges Kommunikationer
Ronny Maarud (1815)
04. July 2015, kl. 10:40
Svenske stasjoner og linjeplasser med trafikplatssignaturer
Ronny Maarud (1274)
14. April 2016, kl. 19:44
Green Cargos guide til godsvogner
Ronny Maarud (827)
20. April 2015, kl. 06:54
UIC Nummer SJ 2000
Ronny Maarud (1133)
31. July 2014, kl. 12:12
UB2X
Ronny Maarud (703)
19. August 2014, kl. 09:33
UA2
Ronny Maarud (544)
19. August 2014, kl. 09:34
UB2
Ronny Maarud (575)
19. August 2014, kl. 09:37
URB2
Ronny Maarud (610)
19. August 2014, kl. 09:38
Navn på tog i Sverige
Ronny Maarud (965)
08. November 2015, kl. 11:03
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ
Ronny Maarud (721)
06. December 2016, kl. 18:30
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 1)
Ronny Maarud (351)
06. December 2016, kl. 18:48
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 2)
Ronny Maarud (314)
06. December 2016, kl. 18:50
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 3)
Ronny Maarud (309)
06. December 2016, kl. 18:52
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 4)
Ronny Maarud (320)
06. December 2016, kl. 18:56
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 5)
Ronny Maarud (412)
06. December 2016, kl. 19:04
Person og reisegodsvogner ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (319)
06. December 2016, kl. 19:12
Dressiner ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (334)
06. December 2016, kl. 19:14
Motorvogner ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (362)
06. December 2016, kl. 19:14
Motorlokomotiver ved NklJ - KMJ
Ronny Maarud (376)
06. December 2016, kl. 19:18
Elektriske lokomotiver NklJ - KMJ
Ronny Maarud (380)
06. December 2016, kl. 19:19
Oversikt damplokomotiver NklJ - KMJ
Ronny Maarud (486)
06. December 2016, kl. 19:22
Leverandører av rullende materiell hos NklJ - KMJ
Ronny Maarud (386)
06. December 2016, kl. 19:23
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ
Ronny Maarud (330)
18. March 2017, kl. 18:56
[SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö
Ronny Maarud (277)
15. June 2017, kl. 12:18
Re: [SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö
Ronny Maarud (246)
17. June 2017, kl. 12:50
Re: [SE] 144 - Linköping C - Västervik - Tjustbanan
Ronny Maarud (244)
17. June 2017, kl. 16:01
Re: [SE] 120 - Stockholm C - Järna -- Nyköping C - Malmö C
Ronny Maarud (240)
17. June 2017, kl. 20:41
[SE] Reginamotorvogner i Sverige
Ronny Maarud (840)
05. October 2014, kl. 16:54
[SE] TMY (x DSB Litra: MY/MV (1101-1159) )
Ronny Maarud (185)
21. July 2018, kl. 12:42
[SE] Oppdaterte sider T43 og T44 og Green Cargo Td
Ronny Maarud (207)
23. July 2018, kl. 10:56
[SE] Oppdatering: Nora Bergslags Järnväg
Ronny Maarud (188)
23. July 2018, kl. 11:00
MTAS T46
Ronny Maarud (956)
20. July 2014, kl. 15:56
avatar
06. December 2016, kl. 18:52
Alle opplysninger i denne tråden er sammensatt av Hans Karlsson-Nyhlén

23

599 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1967)
600 NN(1908) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
601 G(1879) -Slopad(1955) -Skrot(1958)
602 G(1879) -Slopad(1930) -Såld(1930)
603 G(1879) -Slopad(1937) -Såld(1937)
604 G(1879) -Slopad(1930) -Såld(1930)
605 G(F 377, 189-) -Slopad(1930) -Såld(1930)
606 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
607 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
608 G(GL 381,189-) -Gs(19-- ) -Gm(19-- )-Slopad(196-) -Skrot(1965)
609 G(GL 382,189-) -Gs(19-- ) -Slopad(1952) -Skrot(1952)
610 G(F 378, 189-) -Slopad(1930) -Såld(1930)
611 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(1930) -Såld(1930)
612 G(1897) -Gä(1930) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
613 G(1901) -Gä(195-) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
614 G(1901) -Gä(195-) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
615 G(1897) -Gä(19-- ) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
616 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
617 G(1901) -Gäh(195-) -Gmh(195-) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
618 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
619 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
620 G(1901) -Gm(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
621 G(1901) -Gäh(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
622 G(1901) -Gä(195-) -Slopad(1965) -Skrot(1969)
623 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1989)
624 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1990)
625 G(1901) -Gm(195-) -Slopad(1965) -Hfo Jvk(1965)
626 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-)
627 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
628 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1985)
629 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(19eye rolling smiley
630 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
631 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
632 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1982)
633 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
634 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
635 Gs(1908) -F(19-- ) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
636 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1973)
637 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1983)
638 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
639 Gs(1908) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Museum(1990)
640 G(1908) -Gs(19-- ) -F(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
641 G(1913) -Gs(19-- ) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
642 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1984)
643 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
644 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
645 G(1908) -Gs(19-- ) -F(1922) -Slopad(1964) -Skrot(1965)
646 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
647 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1972)

24

648 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
649 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
650 Gs(1913) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
651 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
652 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
653 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
654 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
655 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
656 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
657 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
658 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
659 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
660 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
661 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
662 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1965)
663 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
664 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Såld(1983)
665 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
666 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk (1965)
667 G(KMJ, 1922) -Gäh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk (1965)
668 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
669 G(KMJ, 1922) -Gmh(19-- ) -Slopad(196-) -Hfo Jvk (1965)
670 G(KMJ, 1922) -Gm(19-- ) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
671 H(1918) -G(1944) -Slopad(196-) -Såld(1984)
672 H(1918) -G(1942) -Slopad(196-) -Skrot(1973)
681 Q(GFJ N 22,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1963)
682 Q(GFJ N 14,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1964)
683 Q(GFJ N 28,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
684 Q(GFJ N 18,1937) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
685 Q(GSJ N1 61,1953) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1984)
686 Q(SJ Hmi 19223,1963) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1984)
687 Q(SJ Os 8212,1963) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1984)
688 Q( ,1963) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
689 Q(DONJ 311,1972) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(19eye rolling smiley
690 Q(UHB S 11,1977) -Slopad(19eye rolling smiley -Skrot(1980)
691 Q(BC 1022,1952)
692 Q(C 1020,1951)
693 Q(UHB S,1965) -Slopad(196-) -Skrot(1966)
699 G(KMJ G 699,1922) -F(1922) -Gm(19-- )-Slopad(196-) -Såld(1984)
700 G(KMJ G 700,1922) -F(1922) - Slopad(196-) -Skänkt(1978)
701 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
702 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
703 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
704 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
705 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Såld(1982)
706 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1953)
707 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1982)
708 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1952)

25

709 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1963)
710 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1960)
711 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
712 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1974)
713 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1965-) -Skrot(1957)
714 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Såld(1982)
715 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1954)
716 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
717 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1966)
718 NN(KMJ, 1922) -GQ(1942) -NN(1960) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
719 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
720 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
721 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
722 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1963) -Hfo Jvk(1963)
723 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
724 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
725 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
726 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1967)
727 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1966)
728 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1960)
729 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
730 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1964)
731 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1964)
732 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1965) -Skrot(1965)
733 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
734 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1969)
735 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1957)
736 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1966)
737 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1947) -Skrot(1947)
738 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Hfo Jvk(1966)
739 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
740 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1972)
741 NN(KMJ, 1922) -GQ(1942) -Slopad(196-) -Såld(1983)
742 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1947) -Skrot(1947)
743 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1949) -Skrot(1949)
744 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1971)
745 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
746 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-)
747 NN(KMJ, 1922) -Slopad(196-) -Skrot(1965)
748 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1958)
749 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1960)
750 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1953)
751 NN(KMJ, 1922) -GQ(1935) -NN(1960) -Slopad(196-) -Skrot(1983)
752 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1956)
753 NN(KMJ, 1922) -GQ(195-) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
754 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1957)
755 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
756 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1959)
757 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1970)

26

758 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1960)
759 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1969)
760 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
761 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1925) -Skrot(1983)
762 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
763 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1968)
764 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
765 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
766 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1957)
767 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1970)
768 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1963)
769 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
770 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1956)
771 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1956)
772 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1967) -Skrot(1967)
773 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
774 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1970)
775 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1971)
776 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1954)
777 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1923) -Skrot(1923)
778 NN(KMJ, 1922) -Slopad(1962) -Skrot(1962)
779 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
780 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1982)
781 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1964)
782 NN(KMJ, 1922) -L2(195-) -NN(1960) -Slopad(1960) -Skrot(1960)
783 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
784 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1956)
785 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1967)
786 NN(KMJ, 1922) -GQ(1945) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
787 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1963)
788 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1959)
789 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Såld(1957)
790 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1971)
791 NN(KMJ, 1922)
792 NN(KMJ, 1922) -L2(1949) -Slopad(195-) -Skrot(1974)
793 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1966)
794 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1968)
795 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Hfo Jvk(1971)
796 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-)
797 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
798 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
799 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1969)
800 NN(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1966)
801 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
802 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1962)
803 J(KMJ, 1922) -Slopad(1957) -Q 2110(1957) -Q(1962) -Skrot(1969)
804 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1965)
805 J(KMJ, 1922) -Slopad(195-) -Skrot(1972)
806 J(KMJ, 1922) -Slopad(1963) -Tjv(1963) - Skrot(1965)


Hilsen Ronny.

Å tråkke opp en sti, går mye fortere dersom man er flere til å tråkke. (Pacta sunt servanda !)

Jernbane.Net på TWITTER
Tidligere bildeserier i Postvognene.
Über Cognacteuren på Flickr
Old truckers never die, they just smell that way
Ronny Maarud / YouTube

Instagram




Oppdatert 1 gang(er). Siste gang oppdatert 06.12.2016 19:07 av Ronny Maarud.
Emne Forfatter Vist Lagt inn
Sveriges Kommunikationer Ronny Maarud 1815 04. July 2015, kl. 10:40
Svenske stasjoner og linjeplasser med trafikplatssignaturer Ronny Maarud 1274 14. April 2016, kl. 19:44
Green Cargos guide til godsvogner Ronny Maarud 827 20. April 2015, kl. 06:54
UIC Nummer SJ 2000 Ronny Maarud 1133 31. July 2014, kl. 12:12
UB2X Ronny Maarud 703 19. August 2014, kl. 09:33
UA2 Ronny Maarud 544 19. August 2014, kl. 09:34
UB2 Ronny Maarud 575 19. August 2014, kl. 09:37
URB2 Ronny Maarud 610 19. August 2014, kl. 09:38
Navn på tog i Sverige Ronny Maarud 965 08. November 2015, kl. 11:03
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ Ronny Maarud 721 06. December 2016, kl. 18:30
Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 1) Ronny Maarud 351 06. December 2016, kl. 18:48
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 2) Ronny Maarud 314 06. December 2016, kl. 18:50
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 3) Ronny Maarud 309 06. December 2016, kl. 18:52
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 4) Ronny Maarud 320 06. December 2016, kl. 18:56
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ (Fortsettelse 5) Ronny Maarud 412 06. December 2016, kl. 19:04
Person og reisegodsvogner ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 319 06. December 2016, kl. 19:12
Dressiner ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 334 06. December 2016, kl. 19:14
Motorvogner ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 362 06. December 2016, kl. 19:14
Motorlokomotiver ved NklJ - KMJ Ronny Maarud 376 06. December 2016, kl. 19:18
Elektriske lokomotiver NklJ - KMJ Ronny Maarud 380 06. December 2016, kl. 19:19
Oversikt damplokomotiver NklJ - KMJ Ronny Maarud 486 06. December 2016, kl. 19:22
Leverandører av rullende materiell hos NklJ - KMJ Ronny Maarud 386 06. December 2016, kl. 19:23
Re: Oversikt godsvogner NklJ - KMJ Ronny Maarud 330 18. March 2017, kl. 18:56
[SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö Ronny Maarud 277 15. June 2017, kl. 12:18
Re: [SE] 145 Västervik - Hultsfred - Virserum - Åseda - Växjö Ronny Maarud 246 17. June 2017, kl. 12:50
Re: [SE] 144 - Linköping C - Västervik - Tjustbanan Ronny Maarud 244 17. June 2017, kl. 16:01
Re: [SE] 120 - Stockholm C - Järna -- Nyköping C - Malmö C Ronny Maarud 240 17. June 2017, kl. 20:41
[SE] Reginamotorvogner i Sverige Ronny Maarud 840 05. October 2014, kl. 16:54
[SE] TMY (x DSB Litra: MY/MV (1101-1159) ) Ronny Maarud 185 21. July 2018, kl. 12:42
[SE] Oppdaterte sider T43 og T44 og Green Cargo Td Ronny Maarud 207 23. July 2018, kl. 10:56
[SE] Oppdatering: Nora Bergslags Järnväg Ronny Maarud 188 23. July 2018, kl. 11:00
MTAS T46 Ronny Maarud 956 20. July 2014, kl. 15:56



Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.