Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO/SE] Grenland rail søker godkjenning av MA 876 for bruk i NorgeArne Lie
[NO/SE] Grenland rail søker godkjenning av MA 876 for bruk i Norge
14. May 2018, kl. 17:41
Grenland Rail AS
Bøleveien 202
3713 Skien
Dato: 03.05.2018

Til: Statens Jernbanetilsyn
Karl Johans gate 41B
0162 Oslo

Vår referanse: CR
Deres referanse:

Søknad til å ta i bruk MA 876 i Norge

Vi har i denne meldingen forsøkt å svare ut kjøretøyforskriftens § 16.
Grenland Rail Søker på vegne av Svensk Tågkraft AB tillatelse til å ta i bruk MA 876 (EVN 9174
0000 876-4) i Norge.

Lokomotivene er identiske med MA 404 som allerede har tillatelse til ibruktaking i Norge.
Dens EVN nr. er 9174 0000 404-5.
Vedlegg:
1. Samsvarserklæring
2. Tillatelse til å ta i bruk kjøretøy type MA 404 på det nasjonale jernbanenettet
3. Tekniska grunduppgifter
4. TSJ 2014-1762 Beslut


-------------------Arne L


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.