Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] SJT har gjennomført tilsyn med Norsk JernbanemuseumArne Lie
[NO] SJT har gjennomført tilsyn med Norsk Jernbanemuseum
14. May 2018, kl. 17:48
I april i år gjennomførte SJT tilsyn med NJM. Her følger utdrag av tilsynsrapporten:

-----------------

3 Avvik

Avvik 1
Det er ikke fastsatt ytelsesmål/krav for beredskapen

Avvik fra:
Sikkerhetsstyringsforskriften § 4-7 Beredskap
Revisjonsbevis:
1. Det er ikke fastsatt ytelsesmål/krav for beredskapen

4 Observasjoner
Observasjon 1
Det er ikke gjennomført interne revisjoner i 2017, og virksomheten har heller ikke planlagt interne
revisjoner i 2018.

Revisjonsbevis:
1. NJM har ikke gjennomført interne revisjoner i 2017, og det er heller ikke planlagt slike i 2018

Merknad
NJM har gjennomført en risikovurdering som grunnlag for beslutningen. Det er gjennomført en
gjennomgang av hele sikkerhetsstyringssystemet i forbindelse med endring av
organisasjonsmessig tilhørighet.

Observasjon 2
Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2016 og 2017.

Revisjonsbevis:
1. Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser 2016 og 2017

Merknad
NJM har gjennomført en risikovurdering som grunnlag for beslutningen. Det er planlagt
gjennomført beredskapsøvelse våren 2018. Etter endring av organisasjonsmessig tilhørighet
fikk NJM ny lisens og sikkerhetssertifikat 20.06.2017. Det ble i 2017 derfor ikke gjennomført
noen kjøring før i august 2017.

5 Andre forhold
Det ble opplyst at det ved prøving av ombordansvarliges kunnskap om kjøretøy ikke gjennomføres
skriftlig test som del av godkjenningen. Det ble videre opplyst at slik test er utarbeidet og vil bli tatt i
bruk våren 2018.

-----------------Arne L


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.