Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Trafikverket orealistiska godsprognoseravatar
Jernbane.Net
[SE] Trafikverket orealistiska godsprognoser
19. July 2019, kl. 11:20
Det är inte bara för persontrafik på järnväg som Trafikverkets prognoser ger resultat långt från verkligheten genom att Sampers, den trafikanalysmodell man använder, överskattar väg- och flygtrafik men underskattar järnvägen, genom sin konstruktion och att den inte tar hänsyn till sådant som byten eller utlandstrafik och omotiverade restriktioner. För höghastighetsjärnväg kan en utvecklad modell som Samvips ge dubbla trafikvolymen mot Sampers för en investering. Det stämmer också bättre med historiska data och internationella erfarenhet. Nu har Per Corshammar i en analys av godstrafiksprognoserna visat att modellen ger lika stora brister där.

Man utgår från en varuflödesanalys från 2006 med data från 2004-2005, som man inte ändrat efter dagens villkor, i prognosarbetet. Sedan görs körningar med Sampers med godtyckliga ändringar i förutsättningarna. På det viset blir ett vägtransportarbete 2006 på 39,9 miljarder tonkilometer till 61.3 miljarder tonkilometer i 2012 års prognos för 2050 för att i 2014 års prognos bli 62,9 miljarder tonkilometer för 2030. Trafikverkets statistik från 2012 visade 47,3 miljarder tonkilometer. Det höjdes i beräkningarna till 51,3, och så fick man prognosen 85,7 miljarder tonkilometer till för 2040 i 2018 års prognos. Det verkliga transportarbetet 2012 var enligt Trafikanalys 33,5 miljarder tonkilometer!

Järnvägstransporterna utgick från 22,3 miljarder tonkilometer 2006 och prognostiserades 2012 till 32,4 miljarder tonkilometer 2050 och samma mängd för 2030 i 2014 års prognos men sänktes till 31,6 miljarder tonkilometer i 2018 års prognos. Enligt Trafikanalys var det verkliga trafikarbetet 22 miljarder tonkilometer 2012 och 21,4 miljarder tonkilometer2017. På tio år har järnvägsfrakterna inte kunnat öka! Det torde vara resultatet av kapacitetsbrist och överföringspolitik till vägsidan.

På sjön fraktades 36,9 miljarder tonkilometer 2006. De prognostiserades 2012 till 65,5 miljarder tonkilometer 2050, 2014 till 54,8 miljarder tonkilometer för år 2030 och till 66,8 miljarder tonkilometer 2040 i 2018 års prognos. Trafikanalys angav det verkliga sjötransportarbetet år 2012 till 36.5 miljarder tonkilometer.

För godstransportarbetet gör alltså Trafikverket en ännu kraftigare överskattning än för persontransporterna av lastbilstransporterna och underskattning av sjötransporterna. Den uppskrivning man gör till slut för järnvägstransporterna i 2018 års prognos kan inte effektueras eftersom det inte finns kapacitet för det.

Trots en utplaning i siffrorna för lastbilstransporterna i Trafikanalys siffror av det verkliga utfallet fortsätter Trafikverket att prognostisera för ökning. Man undrar hur länge Trafikverket kan tillåtas att driva sin egen agenda och göra planeringen av investeringar efter den.

Hans Sternlycke
Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet


Beklager, men du kan ikke svare på denne tråden fordi den er stengt.