Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Ny samverkan gör pendeltågen fortsatt punktligareavatar
Jernbane.Net
[SE] Ny samverkan gör pendeltågen fortsatt punktligare
19. July 2019, kl. 13:55
Första halvåret 2019 landar punktligheten för pendeltågen på 92,8 procent. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med samma period 2018. Fortsatt finns dock utmaningar kopplat till infrastrukturen, olyckor och tillbud som tillsammans stod för över 7 av 10 förseningsminuter i juni.

- Jag konstaterar att vi i år har möjliggjort för fler resenärer att komma i tid till jobb, utbildning och fritid jämfört med i fjol. Att 93 pendeltåg av 100 nu är i tid är ett första steg framåt. Det visar att vårt nya samarbete med MTR och Trafikverket ger resultat. Samtidigt finns ingen anledning att slå sig till ro. Att hålla i den positiva utvecklingen kommer kräva fortsatt hårt arbete från alla parter, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

- En tillkommande punktlighetssatsning sedan i juni är ett pilotprojekt med mätutrustning på tågen. De mäter infrastrukturens skick längs med banan i syfte att upptäcka avvikelser som då kan åtgärdas innan de leder till fel som påverkar trafiken. Då det bästa underhållsarbetet är det förebyggande ser jag gärna fler satsningar likt denna framöver, fortsätter Kristoffer Tamsons.

- Nu måste vi se till att fortsätta arbetet för en mer punktlig pendeltågstrafik. Den samverkan vi inlett ger resultat, men måste få fortsätta, intensifieras och bli långsiktig. Det är vi gemensamt skyldiga dagens och morgondagens resenärer på den svenska järnvägen, avslutar Kristoffer Tamsons.

Fakta:
Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknar SL ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid, detta till skillnad från Trafikverket som räknar punktlighet på järnvägen inom fem minuter från utsatt tid.

Första halvåret 2019 landar punktligheten för pendeltågen på 92,8 procent. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med samma period 2018. Olyckshändelser och obehöriga i spår var det som främst påverkade punktligheten negativt under juni.

Sedan den 12 april 2019 arbetar SL, MTR och Trafikverket utifrån en särskild avsiktsförklaring för ny samverkan för ökad punktlighet för pendeltågstrafiken i Stockholm. Inom denna samverkan finns ett åtgärdsprogram som omfattar fler än 20 prioriterade åtgärder.

Målet med åtgärderna är att minska trafikstörningarna på pendeltågen genom förbättrad infrastruktur, förbättra hanteringen av trafiken under och efter störningar, minska obehöriga i spår, samt att utveckla en tillförlitlig trafikinformation.

Inom samverkansarbetet pågår just nu ett pilotprojekt med mätutrustning på tåg i trafik för att kunna upptäcka och åtgärda avvikelser i infrastrukturen innan de leder till fel som påverkar trafiken.

Inom samverkansarbetet planeras också till hösten för utökat förebyggande underhållet av spårledningar för att minska antalet signalfel, detta som en fortsättning på det lyckade arbete som nu genomförs avseende minskade växelfel på 70 spårväxlar i pendeltågsområdet.


Beklager, men du kan ikke svare på denne tråden fordi den er stengt.