Jernbane.net
avatar
Jernbane.Net
[SE] Stabil trend för pendeltågens punktlighet det första halvåret
22. July 2019, kl. 15:05
För det första halvåret 2019 landar punktligheten på 92,8 procent vilket är en ökning med 4,8 procentenheter jämfört med samma period 2018. I juni uppgick pendeltågens punktlighet till 93,4 procent. Olyckshändelser och obehöriga i spår var det som främst påverkade punktligheten negativt under juni.

- Punktligheten ser fortsatt stabil ut och vi kan glädjande konstatera att punktligheten blivit nästan fem procentenheter högre jämfört med samma period förra året. Och även om vi har en stabil utveckling kan vi bli bättre. Därför kommer vi fortsatt prioritera arbetet för en punktligare pendeltågstrafik, så att den positiva trenden håller i sig. Sedan några veckor tillbaka testar vi mätutrustning på tåg i trafik, för att upptäcka avvikelser i infrastrukturen innan de leder till fel som påverkar trafiken, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen.

Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom 3 minuter från utsatt tid.

I juni uppgick pendeltågens punktlighet till 93,4 procent, vilket är det tredje högsta värdet hittills i år, efter april och maj. Punktligheten för första halvåret 2019 ligger på 92,8 procent vilket är en ökning med 4,8 procentenheter jämfört med samma period 2018.Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.

Olyckshändelser och obehöriga i spår främsta orsaken till förseningar i juni
Punktligheten i juni påverkades främst av olyckshändelser, flertal obehöriga i spårområdet samt växelfel. Olyckor/tillbud och yttre faktorer stod för 39,6 procent av förseningarna vilket är en ökning jämfört mot föregående månad. Även infrastrukturfel påverkade punktligheten negativt och stod för 32,1 procent av förseningarna. Värdet är det tredje lägsta de 13 senaste månaderna och mer än 22 procentenheter lägre än andelen förseningar relaterade till infrastruktur i mars 2019.

Sommarens avstängning av GetingmidjanUnder sommarens avstängning av Getingmidjan (för fjärr- och regionaltåg) hänvisas resenärer från fjärr- och regionaltåg att istället resa med pendeltågen. Vi ser nu att våra gemensamma förberedelser har fallit väl ut. Andelen punktliga pendeltåg under avstängningen ligger hittills på lite fler än 94 av 100, vilket är drygt tre procentenheter högre än punktligheten under de tre första veckorna av Getingmidjans avstängning sommaren 2018.

Åtgärder för en punktligare pendeltågstrafik

I april 2019 skrev Trafikverket, SL och MTR under en avsiktsförklaring som ska säkra en förbättrad pendeltågstrafik i Stockholmsregionen. Inom samverkansarbetet pågår just nuimplementering av en ny underhållsplan med förstärkt förebyggande underhåll på över 70 spårväxlar i pendeltågsområdet.

Under juni startades även ett pilotprojektmed mätutrustning på tåg i trafik som mäter infrastrukturens skick. Det ska göra det möjligt att upptäcka och åtgärda avvikelser innan de leder till fel som påverkar trafiken. Inom samverkansarbetet förbereder vi också för att till hösten utöka det förebyggande underhållet av spårledningar för att minska antalet signalfel.


Beklager, men du kan ikke svare på denne tråden fordi den er stengt.