Jernbane.net
avatar
Jernbane.Net
[SE] MTR Nordic presenterar ny hållbarhetsstrategi
22. August 2019, kl. 08:28
MTR:s viktigaste uppgift är att aktivt bidra till att fler ställer bilen och väljer att resa kollektivt. För att göra det gemensamma resandet med tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg attraktivt fokuserar MTR mycket på att förbättra punktlighet, service och trygghet för resenärerna. Nu kraftsamlar bolaget för att minska koldioxidutsläppen, förbättra energieffektiviseringen och öka mångfalden.

MTR är Sveriges största tågbolag räknat i antal resenärer, då en miljon stockholmare är beroende av den spårbundna kollektivtrafiken. Betydelsen av dessa resor som dagligen görs i Stockholmsregionen har stor betydelse för miljön. Genom att välja bort bilen och ta tunnelbana eller pendeltåg i stället går det att minska sitt totala koldioxidavtryck med ungefär en fjärdedel*.

Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden inom verksamheterna där det går att göra mer skillnad för klimatet. Genom en ny hållbarhetsstrategi lägger MTR nu fokus på att minska samtliga bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor.

– Genom den nya hållbarhetsstrategin kommer vi arbeta mot tydliga mål för att effektivisera vår energianvändning och minska bolagets koldioxidutsläpp. Som ett steg i den riktningen har vi under 2019 bytt ut gamla elavtal så att all el numera är förnybar, säger Fredrik Gustafsson, Miljö- och hållbarhetschef på MTR Nordic.

Inom området för social hållbarhet kommer MTR, som sedan lång tid tillbaka arbetat aktivt med integration genom bland annat närvaro och rekrytering under Järvaveckan, nu också lägga stor vikt vid att utveckla bolagens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

– Vi är redan över 100 nationaliteter inom MTR, men vi kan göra mer. Vi är övertygade om att vi kommer bli bättre om vi har en representation som speglar vårt samhälle i hela vår organisation, så vi sätter nu ett mål om att vi till år 2024 ska ha en jämn könsfördelning i alla bolagens ledningsgrupper och minst 20 procent i ledningsgrupperna och 25 procent i stabsfunktionerna inklusive områdeschefer ska ha en internationell bakgrund**, säger Fredrik Gustafsson.

Målsättning för MTR:s hållbarhetsarbete
2020 - 100% förnybar el i all verksamhet
2023 - 100% fossilfria tjänstefordon
2024 - Jämn könsfördelning i alla bolagens ledningsgrupper
2024 - Fler med internationell bakgrund, minst 20% i ledningsgrupper, minst 25% i stabsfunktioner och minst 25% bland områdeschefer
2025 - 100% fossilfri ersättningstrafik
2025 - 15% minskad energianvändning

Läs mer om MTR:s hållbarhetsarbete här

Hållbarhetsarbetet 2018
MTR vill vara en viktig aktör för hållbar samhällsutveckling genom att bidra till att utveckla och länka samman samhällen på ett hållbart sätt. För att få fler att resa med den spårbundna trafiken behövs en hög punktlighet och det måste vara attraktivt färdmedel. När MTR summerade året för 2018 går det att konstatera att det skett framsteg på flera områden:

MTR Tunnelbanan erhöll utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången, läs mer här. Punktligheten i tunnelbanan uppmättes till strax under 98 procent, med ett rekord på blå linje i augusti med 99,9 procent.
MTR Express vara den punktligaste aktören av samtliga tåg- och flygbolag mellan Stockholm och Göteborg***. MTR Express blev 2018 för tredje året i rad utsett till Sveriges bästa tågbolag i Svenskt Kvalitetsindex.
MTR:s engagemang i Järvaveckan 2018 resulterade i 159 speedintervjuer på plats och 41 nya medarbetare.
MTR utbildade 40 nya lokförare genom bolagets YH-utbildning. Läs hela 2018 års hållbarhetsrapport här:
*Beräkningen bygger på att ett årligt utsläpp från en bil är 2 ton koldioxid och att samma sträcka med tunnelbanan ger ett koldioxidutsläpp på 0,002 ton per person. Vi utgår från att en persons koldioxidavtryck är 8 ton/år.

**Med internationell bakgrund menas att personen är utrikes född eller är inrikes född med två utrikes födda föräldrar

***Jämförelsen gäller MTR Express och SJ:s snabbtåg samt SAS, BRA och Norwegian.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.