Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] 175 sensorer for Vestfoldbanen i Drammenavatar
Jernbane.Net
[NO] 175 sensorer for Vestfoldbanen i Drammen
18. September 2019, kl. 07:43
Cautus Geo overvåker grunnvannet i Drammen. Selskapet samler data fra 175 sensorer. Bane NOR er oppdragsgiver. Målet er å unngå setningsskader som resultat av den nye Vestfoldbanen gjennom byen.


Håvard Hind har ledet arbeidet med å sette ned titalls måleinstrumenter for å overvåke grunnvannstanden i Drammen.
Cautus Geo AS - 2019-09-18 07:28 CEST

Siden 2015 har NGI (Norges Geotekniske Institutt) hatt sensorer som måler grunnvannsspeilet i Drammen. Disse er overtatt av Cautus Geo. I tillegg har Cautus Geo satt ned flere titalls nye måleinstrumenter i sommer. Resten skal på plass i høst.

Terje Strømme er geotekniker i InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Han understreker viktigheten av å ha kontroll med grunnvannet.

– Endringer i grunnvannstand kan påvirke bygningene i området. Det vil vi unngå. Cautus Geo har ekspertisen vi etterspør. I tillegg er det et lokalt selskap som kjenner området. Det er en stor fordel, sier Strømme.

– Vi har samlet data i lengre tid. Hver time tikker måleresultater inn fra sensorene vi har etablert. Det gir oss kunnskap om grunnvannsspeilet i en normalsituasjon, sånn det er før arbeidene med den nye traseen starter opp, sier prosjektleder Håvard Hind i Cautus Geo.

To ganger hvert døgn genereres kurver og grafer som viser vannspeilet på grunnvannet.

– I anleggsperioden øker vi frekvensen. Grafer og kurver vil vises hver time. Blir avvikene for store sendes automatisk varsling på SMS og e-post slik at prosjektledelsen kan vurdere nødvendige tiltak, sier Håvard Hind.

Mye av utstyret ble etablert i sommer. Daglig leder Atle Gerhardsen gjorde selv jobben mens mange av oss var i feriemodus.

– Oppdraget vi har fått viser at Bane NOR tar ansvar som en seriøs utbygger. Det handler om å unngå setningsskader, ha kontroll og kunne sette inn tiltak før skader oppstår, sier Atle Gerhardsen.

Kontrakten med Bane NOR ble signert 19. desember i fjor. Kontraktsummen er på rundt 15 millioner kroner. De siste instrumentene installeres nå i september.

FAKTA: Nye Vestfoldbanen gjennom Drammen

Bygging av nytt dobbeltspor i Drammen er vedtatt av Stortinget 20. juni med en kostnadsramme på 14,6 milliarder kroner.
Hovedarbeidet starter opp sent høsten 2019.
Prosjektet inkluderer ombygging av Drammen og Gulskogen stasjon.
Det skal bygges en bergtunnel på seks kilometer, en løsmassetunnel på 275 meter og en betongtunnel på 700 meter.
Byggearbeidet skal etter planen ferdigstilles i 2025.
Cautus Geo har signert kontrakt for åtte år.

FAKTA: Instrumenteringen

175 sensorer, plassert på 90 steder på traseen i Drammen, fra stasjonsområdet og ut gjennom Kobbervikdalen.
142 skal være poretrykksensorer i løsmasser (60 ulike steder).
68 av poretrykksmålerne installeres av Cautus Geo, 74 overtas fra NGI.
25 brønner har tidligere vært fjernavlest av NGI. Cautus Geo har boret nye. Totalt er det dybdemålere med automatisk overvåkning i 30 brønner.
Data fra instrumentene samles og vises fram i tabeller og grafikk i webtjenesten Cautus Web.
Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.