Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[NO] Nordisk samordning kan bidra til godsoverføringavatar
Jernbane.Net
[NO] Nordisk samordning kan bidra til godsoverføring
14. October 2019, kl. 22:19
Fellesnordiske tiltak kan bidra til at gods som importeres til Norge blir transportert på jernbane fremfor på veg, men tiltakskostnadene kan være store i forhold til klimagevinsten.

I Nasjonal transportplan (NTP) ligger det et mål om å overføre 30 prosent av godstransportene på veg på avstander lengre enn 300 km fra lastebil til sjø og bane. Målet er drevet av blant annet klimaforpliktelser og ønsker om bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet, og har vært en del av transportpolitikken siden tidlig på 2000-tallet.

Riksrevisjonens undersøkelse fra i fjor viser imidlertid at godsoverføringsmålet ikke blir nådd og at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenliknet med vegtransport.

LES HELE SAKEN HER


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.