Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE]Schenker AS styrker sin jernbanesatsing og tegner ny leverandøravtale med Green Cargoavatar
Jernbane.Net
[SE]Schenker AS styrker sin jernbanesatsing og tegner ny leverandøravtale med Green Cargo
23. October 2019, kl. 15:21
Schenker AS styrker sin jernbanesatsing og tegner ny leverandøravtale for jernbanetransport mellom Oslo og Narvik med Green Cargo AB.


Avtalen er verdt 100 mill., og vil sikre Schenkers kunder økt konkurransekraft og fleksibilitet i et voksende marked mellom landsdelene. Avtalen vil gi store muligheter for fremtidig vekst, samt bedring av leveringskvalitet, og forutsigbarhet i fremføringen.Kontrakten signeres av Knut Eriksmoen, CEO Schenker AS (i midten), og Ted Søderholm, VD Green Cargo AB (h). H
ans-Thomas Andersen, Head of Land Transport Schenker AS (v)

Raskere fremføring av forbruksvarer, medisiner, sjømat og øvrig industrigods blir snart en realitet. Miljøet blir vinneren.


For Schenker er togfremføring en viktig del av selskapets nettverk og dette ligger i selskapets DNA. Ved å styrke togtilbudet oppnår vi også miljøgevinster som er i tråd med vårt fokus med å utvikle stadig mer bærekraftige logistikkløsninger.


Avtalen gjelder Schenkers egen togprodukt North Rail Express (NRE) på strekningen mellom Oslo og Narvik. Schenker er også en stor bruker av jernbanetransport på flere andre trekninger i Norge.

I forhandlingene om en ny avtale for drift av denne togstrekningen har vi valgt Green Cargo som ny underleverandør fra kommende årsskifte. Schenker har lagt stor vekt på at selskapet som drifter togene skal være en fremtidsrettet og kvalitetsfokusert leverandør. Green Cargo har sin opprinnelse i svensk togtrafikk, og er en av de største togoperatørene i Norge. I tillegg til å dekke hele Sverige er de store i Norden, og ned til det kontinentale Europa.

Når Schenker nå inngår et samarbeid med Green Cargo vil det gjøre selskapet bedre rustet for fremtiden. Kvalitet har vært et hovedpunkt i forhandlingene, og når vi nå inngår et forpliktende samarbeide vil det styrke tilbudet til markedet betydelig.

For Schenker vil dette bety at vi får tilgang på moderne materiell som er meget driftssikkert. Kapasiteten på NRE-toget vil også økes betraktelig og sammen med høyere transportkvalitet så vil dette styrke tilbudet til næringslivet betydelig.

Kontrakten ble signert i Oslo 21. oktober 2019

Dagens avtale med CargoNet AS går ut 31. desember 2019Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.