Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[DK] DSB realiserede i årets første 9 måneder et resultat før skat på -31 mio. kr.avatar
Jernbane.Net
[DK] DSB realiserede i årets første 9 måneder et resultat før skat på -31 mio. kr.
07. November 2019, kl. 18:02
DSB realiserede i årets første 9 måneder et resultat før skat på -31 mio. kr. Høj punktlighed for S-tog, mens punktligheden for Fjern- & Regionaltog fortsat er udfordret
Læs rapporten
Resultatet for såvel 3. kvartal som for årets første 9 måneder er på linje med forventninger-ne om et nul-resultat for året
Lille stigning i antal solgte rejser sammenlignet med sidste år
Salget af Orange- og Orange Fri-billetter sætter nye rekorder
Øget markedsandel over Storebælt i 3. kvartal
Indkøb af ny elektrisk togflåde følger fortsat plane
Genåbning af restaureret og moderniseret Østerport Station
Økonomi
DSB realiserede i årets første 9 måneder et resultat før skat på -31 mio. kr., hvilket er 369 mio. kr. lavere end samme periode 2018. Resultatet i 2018 var positivt påvirket af avance på 267 mio. kr. fra salget af DSB’s kontorejendom på Kalvebod Brygge 32 i København. Hertil kommer, at resultatet i 2019 er negativt påvirket af fratrædelsesomkostninger på 51 mio. kr. i forbindelse med en reduktion af administrative stillinger i 1. kvartal.

Korrigeret for poster af engangskarakter udviser resultatet for årets første 9 måneder et overskud før skat på 2 mio. kr. Det er 115 mio. kr. lavere end i samme periode 2018, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 117 mio. kr. Det lavere sresultat skyldes primært faldende passageromsætning, øgede omkostninger til reservedele til det aldrende togmateriel og stigende energipriser.

Faldet i passageromsætningen i forhold til samme periode 2018 udgør 49 mio. kr., svarende til 1 procent. Nedgangen skyldes en væsentligt lavere gennemsnitspris på rejser over Storebælt, hvilket primært er drevet af et øget salg af Orange- og Orange Fri-billetter. Antal rejser udviste en svag vækst i årets første 9 måneder mod samme periode 2018.

I 3. kvartal er det øgede udbud af de konkurrencedygtige Orange-og Orange Fri-billetter faldet sammen med, at der har været en periode uden omfattende sporarbejder på landsdelstrafikken. Dette har medvirket til, at DSB i 3. kvartal 2019 har vundet markedsandele i trafikken over Storebælt. DSB’s markedsandel udgør således 19,9 procent ultimo 3. kvartal 2019 mod 18,8 procent ved udgangen af 3. kvartal 2018.

For 3. kvartal isoleret udgør resultat før skat korrigeret for poster af engangskarakter -43 mio. kr., mod et resultat på -13 mio. kr. i 3. kvartal 2018.

Resultatet for såvel 3. kvartal som for årets første 9 måneder er på linje med forventningerne om et nul-resultat for året.

Den rentebærende gæld udgjorde 3.453 mio. kr. pr. 30. september 2019 og er nedbragt med 340 mio. kr. i forhold til 30. juni 2019.

Kunderne - rekord fremgang for Orange-billetter og stabil kundetilfredshed
I årets første 9 måneder blev der 138,5 mio. rejser med DSB. Det er en stigning på 0,4 mio. rejser forhold til samme periode sidste år. Stigningen er primært drevet af en fremgang i antal rejser i S-tog.

Antal rejser over Storebælt er på niveau med samme periode 2018. Der har været et omfattende sporarbejde mellem Roskilde og Korsør i perioden 24. marts - 12. juni med totalspærring og redu-ceret kørsel i perioden. Dette har været medvirkende til et fald i markedsandelen over Storebælt i 1. halvår 2019. For at imødegå tabet af kunder samt den stigende konkurrence fra biler og busser er udbuddet af Orange-og Orange Fri-billetter øget. Siden februar i år har vi sat 120.000 Orange-billetter til salg hver uge, hvilket er dobbelt så mange som i 2018. For 3. kvartal har det bevirket, at vi for alle tre måneder i kvartalet har set, at antallet af togrejsende over Storebælt vokser.

Ideen med Orange- og Orange Fri-billetter er at fylde tomme sæder på afgange med ledig kapacitet. Orange Fri er en billigere billet, som stadig er fleksibel, hvis kunden er nødt til at ændre afgangstid. Formålet er at få flere over i toget, så vi udnytter vores kapacitet. Orange Fri-billetter kan købes tæt op til afgangen, og med billetkøb selv få dage før en rejse er det muligt at finde en væsentligt billigere billet. Billigere billetter medvirker til at få folk ud af bilerne og bidrager dermed til at skabe mindre trængsel i de store byer, samt at trafikken bliver mere klimavenlig og bæredygtig.

Vi har i årets første 9 måneder solgt 1,9 mio. Orange- og Orange Fri-billetter til rejser over Store-bælt mod 1,2 mio. billetter i samme periode 2018.

Kundetilfredsheden for årets første 9 måneder ligger samlet set på 8,1 (på en skala fra 0-10), hvilket er en stigning på 0,1 forhold til samme periode i 2018.

Genåbning af restaureret og moderniseret Østerport Station - samt åbning af Cityringen
Efter to års omfattende renoveringsarbejde genåbnede vi 19. september 2019 en funklende ny-istandsat Østerport Station, hvor der er kælet for hver en detalje. Østerport er en historisk, 122 år gammel station, og den er renoveret i respekt for fortiden, men samtidig er der taget højde for de krav, der er til moderne jernbanedrift.

Østerport Station er tillige en af de nye skiftestationer i forhold til Cityringen, der blev taget i brug 29. september 2019. Muligheden for at skifte mellem S-tog og metro bidrager til at binde den fælles transport med metro, busser, S-tog og regionaltog endnu tættere sammen.

Den københavnske metro vil totalt set skaffe flere passagerer til den kollektive transport i hovedstadsområdet. DSB vil sammen med Metroselskabet medvirke til, at der kommer mindre trængsel på de københavnske gader og indfaldsveje. Med flere rejsende københavnere, udenbys pendlere og turister kan vi på denne måde være med til at sætte et positivt aftryk på klimaregnskabet. En velfungerende kollektiv trafik er et afgørende element i den grønne omstilling. Vi skal have flere til at vælge toget frem for bilen.

”I DSB har vi sat ambitiøse mål for klimaet og miljøet. Toget er det klimavenlige valg, og jo flere vi kan få til at vælge toget frem for bilen, jo større aftryk kan vi sætte på klimaregnskabet.”
Flemming Jensen, administrerende direktør

S-tog til tiden - høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål
Både kundepunktligheden og operatørpunktligheden - den del af punktligheden som DSB alene står til ansvar for - ligger i årets første 9 måneder med henholdsvis 93,0 procent og 98,2 procent over kontraktmålet med staten.

For 3. kvartal 2019 landede kunde- og operatørpunktligheden på henholdsvis 92,9 procent og 97,3 procent.

De 300.000 daglige kunder i de københavnske S-tog er således nået frem til tiden i langt de fleste tilfælde.

En række kunder har imidlertid været negativt påvirket af de nødvendige arbejder med spor og signaler. Vi arbejder tæt sammen med Banedanmark om planlægning af den erstatningskørsel, der skal sikre, at kunderne kan komme frem, når der ikke kører S-tog.

Kundepunktlighed for Fjern- & Regionaltog er fortsat under pres
Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog er steget i årets første 9 måneder til 79,1 procent i forhold til 78,3 procent i samme periode sidste år. Kundepunktligheden er under trafikkontraktens mål på 83,4 procent. For 3. kvartal 2019 var kundepunktligheden 77,7 procent mod 76,1 procent i 2. kvartal.

Den lave kundepunktlighed kan overvejende henføres til Banedanmarks infrastrukturarbejder og til forsinkelser fra Sverige.

Banedanmarks helt nødvendige arbejder med spor, signaler og elektrificering vil på længere sigt være med til at sikre grundlaget for, at Danmark har en moderne, effektiv og klimavenlig jernbane - men her og nu og i en årrække frem vil de være til gene for de togrejsende i længere perioder.

Forsinkelser fra Sverige påvirker desværre i stigende grad de danske togkunder negativt. Når tog fra Sverige kommer for sent ind på Københavns Hovedbanegård, skaber de forstyrrelser i hele den danske fjern- og regionaltogstrafik. I årets første 9 måneder forklarer forsinkelser fra Sverige 17 procent af de samlede forsinkelser for Fjern- & Regionaltog.

Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltog på 94,9 procent er steget i forhold til samme periode sidste år og ligger fortsat generelt stabilt som følge af en mere robust køreplan samt færre fejl på togmateriel. Operatørpunktligheden er over trafikkontraktens mål på 94,3 procent.

Ny elektrisk togflåde vil effektivisere togdriften og bidrage til klimamål
Over de kommende år gennemfører vi en udskiftning af vores aldrende diesel-drevne togflåde til fordel for en moderne, ensartet flåde af elektriske tog og lokomotiver.

Der er tale om en gennemgribende fornyelse af togflåden, som vil give et betydeligt løft for vores kunder og som samtidig er nødvendig for at realisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen frem mod 2030.

Den nye elektriske togflåde vil således yde et væsentligt bidrag til vores ambition om at være en CO2-neutral virksomhed i 2030 og til indfrielse af de store nationale ambitioner på klimaområdet.

Indkøb af den nye elektriske togflåde følger fortsat planen, og vi er klar til at indsætte det nye elektriske togmateriel i den takt, Banedanmark elektrificerer jernbanen. Vi forventer, at de nye Vectron el-lokomotiver sættes i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland fra 2021, og de nye togvogne planlægges indsat i passagerdrift i 2022. De nye el-togsæt forventes at kunne indsættes i passagerdrift fra 2024.

Parallelt med indkøbet af nye lokomotiver, vogne og togsæt opfører vi nye, moderne værksteder, som yderligere vil bidrage til en effektiv og stabil togdrift.


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.