Jernbane.net

Velkommen! Logg Inn Opprett en ny profil

Avansert
Støtt oss
[SE] Punktlighet i topp för tågresenäreravatar
Jernbane.Net
[SE] Punktlighet i topp för tågresenärer
18. November 2019, kl. 13:06
Punktlighet toppar listan när resenärer tillfrågas vad som är viktigast när de reser med tåg. Därefter följer säkerhet och tillgång till sittplats. Att tåget är ett bra miljöval tycks däremot inte vara särskilt viktigt för resenärerna.

Transportstyrelsen undersöker återkommande tågresenärernas syn på järnvägsmarknaden. Årets undersökning visar att resenärerna överlag har en positiv inställning till att resa med tåg. Att tågresandet ökar bekräftas också; jämfört med 2017 års undersökning har antalet fjärrtågsresenärer ökat med cirka 20 procent.


Punktlighet rankas högst när tågresenärer tillfrågas vad som är viktigast.
Att inte kunna lita på tågens punktlighet sågs av icke-resenärerna som en av de främsta anledningarna till varför de inte reser med tåg.

–Det är uppenbart att det svenska järnvägssystemet har en stabil grund att stå på inför framtiden. Men jämfört med 2017 års undersökning är färre resenärer nöjda med hur tågresandet fungerar. Särskilt stor försämring har skett av resenärernas upplevelse av punktligheten. Att tågen är i tid är den aspekt som prioriteras högst, men som resenärerna samtidigt upplever fungerar sämst, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Fler tåg i tid skulle inte bara resultera i nöjdare resenärer utan även i fler resenärer. Att inte kunna lita på tågens punktlighet sågs av icke-resenärerna som en av de främsta anledningarna till varför de inte reser med tåg.

Enligt det transportpolitiska funktionsmålet ska alla kunna använda transportsystemet. Av resultaten i undersökningen är det dock tydligt att funktionsnedsatta reser mindre med tåg än befolkningen i övrigt. Funktionsnedsatta är också mindre nöjda med hur det fungerar att resa med tåg än befolkningen i övrigt.

–Det pekar på att det dels är svårare för funktionsnedsatta att genomföra en resa med tåg, dels på att behoven bland funktionsnedsatta inte tillgodoses i lika hög utsträckning som behoven bland befolkningen i övrigt, säger Jonathan Sundin på Transportstyrelsen.

Rapport Resenärers syn på järnvägsmarknaden 2019


Beklager, du har ikke tillatelse til å legge inn / svare i dette forumet.